Arts, Petronella

Geboortenaam Arts, Petronella
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 66 jaren, 11 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1695 Mook, Limburg, Nederland
Overlijden 1761-12-29 Mook, Limburg, Nederland
1 2

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Arts, Theodorus
Zus Arts, Elisabeth
Zus Arts, Maria
Zus Arts, Lucia
Arts, Petronella
Broer Arts, Henricus
Broer Arts, Theodorus
Zus Arts, Elisabeth

Verhaal

overlijden is eerder een gok, maar er zijn geen andere overlijdens van Petronella Arts in Mook die in aanmerking komen. Zeker is dat ze na 1738 nog leeft.

01.061 Schepenbank Mook, 1669-1797, 1-3 Registers van overdrachten, verbintenissen en testamenten van de schepenbank van Mook, 1706 -1782, 1, 1706-1765, scan 63, 65 (zie ook scan 75)

"(...) dat voor ons persoonl. is gecompareert Theodorus Aertz secretaris dezer Heerlijkheid geassisteert met sijn geestelijken soon Henricus en sijn soon Theodorus Aertz, als mede met sijn twee schoonsoonen Teunnis Gossens en Henrik Gerrits en hebben alle bekend (...) "

ondertekend met
" Theod. Aertz, Henricus Aertz, Theod Aertz, Teunnis Gossens voor sich en als momboir van Agnes Jonckhaert, Gerrit Gossens, Thomas Dercks, Hendrik Gerrits als momboir van Peternel Aertz, Teunnis Gossens."

"...compareerde secretaris Artz en heeft met consent van sijne meerderjaerige kinderen namentl. Hendrik Artz, pastor tot Overloon, Derck Artz neffens sijne schoonsoone schepen Teunnis Gossens en Henrik Gerrits van Druiten de rato caverende voor de onmondige Agnes Jonckhert van Hendrik Jonckhert en Lucia Artz echtelijk verwekt gecedeert en in volle eijgendom getransporteerd aen..."

01.061 Schepenbank Mook, 1669-1797, 1-3 Registers van overdrachten, verbintenissen en testamenten van de schepenbank van Mook, 1706 -1782, 1, 1706-1765, scan 75

"compareerde (...) Hendrik Willems en Maria Artz echtelieden, Derk Artz met sijne huijsvrouw Maria Ebben, en de heer Hendrik Artz pastor de parochie van Overloon in den lande van Cuijk caverende voor de onmondige dochter van Liesje Artz zaliger en hebben te samen opgedragen de naegelatene goederen van haeren vader saliger Theodorus Artz, in leven secretaris deser heerl. Moock (...) met coniatie dat Theunnis Gossens, sijne huijsvrouw en erven sull gehouden zijn levenslang hare suster Peternel Artz in cost en dranck, linnen en wollen etc. te onderhouden (...)"

Kwartierstaat

 1. Arts, Theodorus
  1. Arts, Elisabeth
  2. Arts, Maria
  3. Arts, Lucia
  4. Arts, Petronella
  5. Arts, Henricus
  6. Arts, Theodorus
  7. Arts, Elisabeth

Voorouders

Bronverwijzing

 1. http://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg/mook/overlijdens/1760-1764.html, Mook O1761-013a - 29-12-1761 - RHCL stempel 103 nr. 43
 2. Regionaal Historisch Centrum Limburg, Archiefnummer 11.01, Inventarisnummer 2, 2.90.1. Mook R.K. parochie H. Anthonius, Huwelijks-en overlijdensregister, 1695-1831, fotokopie. 1 deel, blz. 103