van Kesteren, Arend Hermensen

Geboortenaam van Kesteren, Arend Hermensen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 68 jaren, 9 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1625 Weurt, Gelderland, Nederland
Overlijden 1693-10-13 Neerbosch, Gelderland, Nederland
1

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Moeder Laurensen, Thijske
Broer van Kesteren, Gerrit
van Kesteren, Arend Hermensen
Zus van Kesteren, Maria
Zus van Kesteren, Ariaentgen
Zus van Kesteren, Beeltje
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Stiefmoeder Lijberts, Roelofken
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Stiefmoeder Vermasen, Truijtje
Halfzus van Kesteren, Thieske
Halfzus van Kesteren, Truijtje
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Stiefmoeder van de Poel, Elisabeth Dercks
Halfzus van Kesteren, Maria
Halfbroer van Kesteren, Adrianus
Halfzus van Kesteren, Maria
Halfbroer van Kesteren, Derck
Halfbroer van Kesteren, Jan
Halfbroer van Kesteren, Anthonie
Halfzus van Kesteren, Anna Maria

Gezinnen

&nbsp &nbsp Gezin van van Kesteren, Arend Hermensen en van de Poel, Neeltje Derks
Getrouwd Vrouw van de Poel, Neeltje Derks
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1651-02-02 Beuningen, Gelderland, Nederland
2
Kinderen
 1. van Kesteren, Johannes
 2. van Kesteren, Anna
 3. van Kesteren, Gerardus
 4. van Kesteren, Arien
 5. van Kesteren, Matthias
 6. van Kesteren, Theodorus

Verhaal

Alt. Aernt, Aren(d)t

bij begravenis staat ex Weurt

Volgende schuldbekentenissen zijn gevonden met dank aan de medewerkers van de website www.rijkverleden.nl, die de indexen online ter beschikking hebben gesteld.

Gelders Archief, ORA Rijk van Nijmegen inv.no. 111 (1653 - 1672), 288 (folie 298)

Arendt Hermens ende Neeltgen Derricx van de Poel, Jan Janssen Scholten en Thijssken Hermens ende Thijsken derricx van de Poel als momboirs van d'onmondige kinderen van zaliger Hermen Ariens en Lijsken van de Poel bekenden den 7. maij 1663 voor erffp. Dirrick Sanders en Johan Willems schuldigh te sijn aan Elisabeth Verwoert weduwe van zaliger Huiffert Meullers (Huibert Mulders) de som van 700 gl. tevens vijf van t' hondert daar voor verbindende huis ende hoffstadt groot 3 morgen tot Beuningen gelegen. O. S. W. en N. de gemeine straat.

Gelders Archief, ORA Rijk van Nijmegen inv.no. 111 (1653 - 1672), 297 (folie 307)

Arendt Hermens van Kesteren en Neeltgen Dericx E.L. (echtelieden) bekenden voor erffp. Derick Sanders en Jois Janssen Scholten den 3 Martij 1664 schuldich te sijn aan Elisabeth Verwoert wed. Huibert Mulders de som van 200 gl. caps. tevens 5 van t' hondert daarvoor bindenden den hoffstade landts groot 1,5 morgen tot Weurt gelegen palonder O. het Capittel van Xanten S. den proffesor Soudan W. Jan Janssen Swarteruis en N. den bandijck.

Gelders Archief, ORA Rijk van Nijmegen inv.no. 111 (1653 - 1672), 309 (folie 319)

Arendt Hermens van Kesteren en Neeltgen Derricx van de Poel E.L. (Echtelieden) voor erffp. Dirrick Sanders en Sander Derricx den 9. Maij 1669 schuldich te sijn aan Berndt Cathelo en Catharina Wiltjens E.L. de som van achthondert Caroli gl. tevens vijf van t' hondert daarvoor verbindende huis en hoffstadt groot vijff hondt lands O. d'erfegenamen van Johan van Benthem, S. en W. de gemeine straat, en N. Johan Biels? erven, ende dan noch de helft van huijs ende hoff groot 8 hondt lands, waarvan de helft aan de kinderen van de Scholtus Hermen Ariens toestendich O. de weduwe van Jan Scholten, W. en S. de gemeine straat en N. het capittel van Xanten.

Gelders Archief, ORA Rijk van Nijmegen inv.no. 111 (1653 - 1672), 316 (folie 326)

Arendt Hermens van Kesteren, Arien Derricx van de Poel, Arien Derricx van de Poel en Arien Hermens van kesteren alle momboirs van hare onmundige broeders en zusters kinderen van zaliger Hermen Aeriens van Kesteren bekenden den 13. feb. 1665 voor Erffp. Derick Sanders en Sander Derricx schuldich te sijn sampt en bijsonders en elc ... den voor alle aan Jan Hagens en Hilleken Hermens E.L. ene somme van vierhondert guldens tevens vijff van t' hondert, daarvoor verbindende de helft van een hofstadt tot Weurt in den Rijke van Nijmegen gelegen O. Jan Scholten Weduwe S. en W. de gemeine straat en N. 't capittel van Xanten.

zie ook 321, folie 331< 327, folie 337

Aerendt Hermens van Kesteren en Arien van de Poel als momboirs van d'onmundige kinderen van Herman Ariens en Lijsken van de Poel bekenden voor erffpachters Marten de Wilt en Reinier ?? den 25 juli 1665 schuldigh te sijn aan Berndt Catselo en Catharina Wiltgens ene somme van tweehondert gl. tevens zes van ´t hondert daarvoor bindenden vier mergen O. juff. Buys S. d'oude Weterongs W. Girridt Lukas N. Derrick Sanders ?? ?? in tot Beuningen gelegen.

Aerendt Hermens van Kesteren en Arien van de Poel als momboirs van d'onmundige van Hermen Ariens van Kesteren en Lijsken van de Poel bekenden den 8. December 1665 volgens ?? schuldigh te sijn aan den Lieut. Hans Groenboom en Maria Lessiers E.L. de somme van tweehondert carol. gl. tevens vijf van 't hondert daarvoor verbindenden huis en hofstede tot Beuningen gelegen O. S. en W. de gemeine straat en N. het gasthuijs tot Nijmegen.

Gelders Archief, ORA Rijk van Nijmegen inv.no. 111 (1653 - 1672), 384 (folie 394)

Arien van Kesteren en Grietjen Janssen E.L. (Echtelieden) bekenden den 10 December 1669 voor erffp. Arent Hermens van Kesteren en Henderick ??? schuldigh te sijn aan Henderick Verheggen en Susanna Willems E.L. schuldigh te sijn de somme van twee hondert Caroli gl. caps. tevens 6 van ijder hondt adoch in cors van Betalingen Binns ?? ?? naar den voor Schijndars vijf waarvoor gebonden twee morgen tot Weurt, gelegen O. de regulieren in 't kapitel van Xanten, S. de gemeine straat, W. de ?gulieren en N. Marten de Wilt

Gelders Archief, 0190 ORA Rijk van Nijmegen Inventaris 4. Vrijwillige rechtspraak Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van het kerspel Weurt, 1665-1810. 7 delen en 1 omslag, 185 ,1693-1703, scan 25,26: "Transport 01-06-1699: Gerrit Aernts van Kesteren ende Jaecxken Bernts echteluijden, Matthijs van Kesteren ende Geurtje Geurts mede echteluijden, kinderen van zal. Aernt Hermans van Kesteren ende Neeltjen van de Poel in leven oock gewesen echteluijden (...)
ende aangesien sij transportanten sijn hebbende eene broeder met namen Jan van Kesteren, die geheel simpel ende onnosel is, (...)"

Kwartierstaat

 1. van Kesteren, Herman Ariens
  1. Laurensen, Thijske
   1. van Kesteren, Gerrit
   2. van Kesteren, Arend Hermensen
    1. van de Poel, Neeltje Derks
     1. van Kesteren, Gerardus
     2. van Kesteren, Arien
     3. van Kesteren, Matthias
     4. van Kesteren, Theodorus
     5. van Kesteren, Johannes
     6. van Kesteren, Anna
   3. van Kesteren, Maria
   4. van Kesteren, Ariaentgen
   5. van Kesteren, Beeltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Regionaal Archief Nijmegen, Archiefnummer: 510, Archiefnaam: Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), Inventarisnummer: 1272b, Bronbeschrijving: Begraafregister RK Statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1673 - 1702 / 1780 - 1796, Folio: 1
 2. Gelders Archief, DTB Trouwen BEUNINGEN, Arnhem, archief 176, inventaris­num­mer 296, folio 12