van Kesteren, Gerardus

Geboortenaam van Kesteren, Gerardus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1652-07-20 Beuningen, Gelderland, Nederland
1
Overlijden

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader van Kesteren, Arend Hermensen
Moeder van de Poel, Neeltje Derks
van Kesteren, Gerardus
Broer van Kesteren, Arien
Broer van Kesteren, Matthias
Broer van Kesteren, Theodorus
Broer van Kesteren, Johannes
Zus van Kesteren, Anna

Gezinnen

&nbsp &nbsp Gezin van van Kesteren, Gerardus en Berents, Jacomina
Getrouwd Vrouw Berents, Jacomina
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1678-07-12 Nijmegen, Gelderland, Nederland
2
&nbsp &nbsp Gezin van van Kesteren, Gerardus en Geurts, Gerarda
Getrouwd Vrouw Geurts, Gerarda
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1703-04-01 Ravenstein, Noord Brabant, Nederland
3

Verhaal

Alt. Gerritgen

Doopgetuigen zijn Jan Lube en Lijske van de Poel

Gelders Archief, 0190 ORA Rijk van Nijmegen Inventaris 4. Vrijwillige rechtspraak Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van het kerspel Weurt, 1665-1810. 7 delen en 1 omslag, 185 ,1693-1703, scan 11,12: "Vestenis 20-11-1693: Gerrit Aernts van Kesteren ende Jeuxken Berents, Matthijs Aernts van Kesteren ende Geurtjen Geurts, Aellert Buddings ende Anneke van Kesteren allen te samen echtelieden (...) soo de voorstaande debiteuren haare respective ouders Aernt Hermenss van Kesteren ende Neeltjen Derrix van de Poel echtelieden: op den 9e meij 1667 verbonden hadden (...) "

Gelders Archief, 0190 ORA Rijk van Nijmegen Inventaris 4. Vrijwillige rechtspraak Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van het kerspel Weurt, 1665-1810. 7 delen en 1 omslag, 185 ,1693-1703, scan 25,26: "Transport 01-06-1699: Gerrit Aernts van Kesteren ende Jaecxken Bernts echteluijden, Matthijs van Kesteren ende Geurtje Geurts mede echteluijden, kinderen van zal. Aernt Hermans van Kesteren ende Neeltjen van de Poel in leven oock gewesen echteluijden (...)
ende aangesien sij transportanten sijn hebbende eene broeder met namen Jan van Kesteren, die geheel simpel ende onnosel is, (...)"

Gelders Archief, 0190 ORA Rijk van Nijmegen Inventaris 4. Vrijwillige rechtspraak Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van het kerspel Weurt, 1665-1810. 7 delen en 1 omslag, 186 ,1704-1709, scan 57: "Girrit Arens van Kesteren weduwnaar van Jaecxken Bernts zaliger voor sighselfs ende ing[]lt als momboir van sijnen broeder Jan van Kesteren ende de onmundige kinderen van Tijs van Kesteren bij desselfs eerste en tweede huijsvrouw ehelick erweckt; smogens acte van authorisatie in dato den 26 meij 1707; (...)"

Kwartierstaat

 1. van Kesteren, Arend Hermensen
  1. van de Poel, Neeltje Derks
   1. van Kesteren, Johannes
   2. van Kesteren, Anna
   3. van Kesteren, Gerardus
    1. Berents, Jacomina
    2. Geurts, Gerarda
   4. van Kesteren, Arien
   5. van Kesteren, Matthias
   6. van Kesteren, Theodorus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Beuningen RBS 296 folio 40, 20-7-1652 (citatie van A. Edelbroek)
 2. Regionaalarchief Nijmegen, Archiefnummer: 510, Archiefnaam: Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), Inventarisnummer: 1275d, Bronbeschrijving: Huwelijksregister RK Statie Hees, Hatert en Neerbosch, 1673-1815, Folio: 69
 3. Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen BHIC, Bron: boek, Deel: 1, Periode: 1631-1741, Ravenstein, archieftoegang 1453, inventaris­num­mer 1, 1 april 1703, Ravenstein RK Dopen, trouwen en begraven, folio 62v13