van Kesteren, Adrianus

Geboortenaam van Kesteren, Adrianus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 48 jaren, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1646-01-04 Beuningen, Gelderland, Nederland
1
Overlijden 1694-01-17 Neerbosch, Gelderland, Nederland
2

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Moeder van de Poel, Elisabeth Dercks
Zus van Kesteren, Maria
van Kesteren, Adrianus
Zus van Kesteren, Maria
Broer van Kesteren, Derck
Broer van Kesteren, Jan
Broer van Kesteren, Anthonie
Zus van Kesteren, Anna Maria
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Stiefmoeder Laurensen, Thijske
Halfbroer van Kesteren, Gerrit
Halfbroer van Kesteren, Arend Hermensen
Halfzus van Kesteren, Maria
Halfzus van Kesteren, Ariaentgen
Halfzus van Kesteren, Beeltje
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Stiefmoeder Lijberts, Roelofken
Vader van Kesteren, Herman Ariens
Stiefmoeder Vermasen, Truijtje
Halfzus van Kesteren, Thieske
Halfzus van Kesteren, Truijtje

Verhaal

Alt. A(e)rien

Doopgetuigen zijn Aernt Kruyf, Derick Janssen, Lys. M??

Gelders Archief, 0190 ORA Rijk van Nijmegen Inventaris 4. Vrijwillige rechtspraak Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van het kerspel Weurt, 1665-1810. 7 delen en 1 omslag, 185 ,1693-1703, scan 22,23: "Transport 12-03-1699: aen Hermen, Jan, en Derck, en Jan van Kesteren de Jonge 't samen broeders en kinderen van Arien van Kesteren en Grietje Janssen inleven geweest echteluijden"

Gelders Archief, 0190 ORA Rijk van Nijmegen Inventaris 4. Vrijwillige rechtspraak Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van het kerspel Weurt, 1665-1810. 7 delen en 1 omslag, 185 ,1693-1703, scan 31,32: "Accoort 24-04-1702: En verdeijlinge, alsoo Arien Hermenss van Kesteren ende Grietjen Janssen in leven echteluijden beijde deser werelt overleden sijn, naelatende drie kinderen met namen den outsten Jan Ariens van Kesteren, en den tweden insgelijcx Jan Ariens van Kesteren, die nog in leven sijn, en den derden Harmen Ariens van Kesteren, die mede overleden is, aghterlatenden de doghter van wijlen Reijnder Stevens ende die geprocreërde kinderen, ende dat haeren vader Arien Hermanss van Kesteren, naer den doot sijner voorige huijsvrouwe saliger heeft komen & achtersaten, ende tot een tweede houwelick te treden, weshalven dese drie portien der kinderen hiervan exemt en buijten blijven (...)"

Gelders Archief, 0190 ORA Rijk van Nijmegen Inventaris 4. Vrijwillige rechtspraak Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van het kerspel Weurt, 1665-1810. 7 delen en 1 omslag, 186 ,1704-1709, scan 49: “Jan Ariens van Kesteren en Jantjen Leenders echtel., Jan Ariens van Kesteren en Beeltjen Derex echtel., Peter Janssen en Catharina Reijnders echtel., Grietjen Ariens van Kesteren, Hendrick Ariens van Kesteren voor haer selven ende haer ijder int bijsonder sterck makende voor haere onmundige broeder Anthonij van Kesteren ende suster Lijsbeth van Kesteren, samentlicke kinderen en erfgenamen van Arien Hermens van Kesteren zaliger bekennen op den 12 meij 1707 voor haer ende haeren erven (...)”

Kwartierstaat

 1. van Kesteren, Herman Ariens
  1. van de Poel, Elisabeth Dercks
   1. van Kesteren, Maria
   2. van Kesteren, Adrianus
   3. van Kesteren, Maria
   4. van Kesteren, Derck
   5. van Kesteren, Jan
   6. van Kesteren, Anthonie
   7. van Kesteren, Anna Maria

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Beuningen > Dopen 1637-1818 Trouwen 1638-1815 Begraven 1742-1796 Overlijden 1797-1810 > image 58 of 405; Gelders Archives, Arnhem." name ="sref1"> "Netherlands, Gelderland Province, Church Records, 1405-1966," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9WK-GFW5?cc=2038506&wc=SMHS-K6P%3A1292637101%2C346858501%2C347520302 : 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Beuningen > Dopen 1637-1818 Trouwen 1638-1815 Begraven 1742-1796 Overlijden 1797-1810 > image 58 of 405; Gelders Archives, Arnhem.
 2. Gelders Archief, DTB Begraven Neerbosch, Arnhem, archief 176, inventaris­num­mer 1275.1, folio 9