Maes, Henricus Leenen

Geboortenaam Maes, Henricus Leenen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte
Overlijden

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Maes, Wilhelmus Hendrick
Moeder Leenen, Elisabeth Hendrick
Maes, Henricus Leenen
Zus Maes, Dijmphna Willems
Zus Maes, Anna Willems
Broer Maes, Henricus Willem

Verhaal

Regionaal historisch centrum Eindhoven, Schepenbank Heeze 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1636, jaar 1612-1615:

8v. [pagina beschadigt, text uit volgende tekst afgeleid: item Henricken] Willem Maes soen den outsten mondich wesende, ende Henrick s[ijnen broeder] ommundich wesende met Peteren Lenen sijnen [gecoren] mombaer hebben vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goirt Bull ende Peteren Thomas henne swaegers henne aengedeelten ende contingenten van huijs, hoff, boomgaert ende schuer, metten camp daer teijnden aen gelegen inder parochien van Leene tot Oisterick .... (31-07-1612)

8v. item Henrick Bull man ende mombaer Dinxne sijnder huijsvrouwe, Peter Thomas man ende mombaer Annen sijnder huijsvrouwe, Henrick Willem Maes soen den outste ende Henrick de joncxste met sijnen mombaer hebben gescheijden ende gedeijlt de goedren hier na nae beschreven. ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwartierstaat

 1. Maes, Wilhelmus Hendrick
  1. Leenen, Elisabeth Hendrick
   1. Maes, Henricus Leenen
   2. Maes, Dijmphna Willems
   3. Maes, Anna Willems
   4. Maes, Henricus Willem

Voorouders