Maes, Wilhelmus Hendrick

Geboortenaam Maes, Wilhelmus Hendrick
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1565 Leende, Noord Brabant, Nederland
Overlijden

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Maes, Henricus Arien
Moeder Cuijlen, Dympna Willem
Maes, Wilhelmus Hendrick
Vader Maes, Henricus Arien
Stiefmoeder Leenen, Catharina Hendrick
Halfzus Maes, Dijmpna Hendrick

Gezinnen

&nbsp &nbsp Gezin van Maes, Wilhelmus Hendrick en Leenen, Elisabeth Hendrick
Getrouwd Vrouw Leenen, Elisabeth Hendrick
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1584 Leende, Noord Brabant, Nederland
Kinderen
 1. Maes, Henricus Leenen
 2. Maes, Dijmphna Willems
 3. Maes, Anna Willems
 4. Maes, Henricus Willem

Verhaal

waarschijnlijk de zoon van Henricus Maes en Dijmpna (Dingenen) Willem Cuijlen (Coolen), zie Leende 1634:
folio 26, gedateerd LXVI (1566). Nog te controleren.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1634, jaar 1565-1567, Transcriptie, Bram van Kesteren, https://www.bedenkgedenk.eu/genealogie/leende1634.php

26. item Wouter ende Willem heer Willem Cuijlen zoenen, Hanrick Maes man ende momber Dingenen Heer Willems voerst. dochter zijnder huisvrouwen ende Cathelijn heer Willems dochter met haren gecoren momber haer metten recht in desen verleent ter eender, ende Mathijs Maes als tochtenaer van Elisabethen heer Wilms voerst. dochter zijnder ijerster huisvrouwen ende naevolger van Engelken Mathijsdochter die hij wittelich hadde verwect bij Elisabethen voerst ter andere zijden. Ende zijn aengaende den achtergelaten goeden van Elisabethe ende Engelken haerde dochter voerst. verenicht ende veraccordeert in manieren ende wegen hier nae volgende. Inden iersten sal Mathijs voerst. voer zijn tocht ende oijck voer zijn erffelicheijt die hem enichsins competeert indie goeden achtergelaten van heer Willemen Cuijlen ende hem voert verstorven ende achtegelaten doer die doot van zijnder huijsvrouwen ende dochter voerst., hebben ende erffelic voer hem ende zijn kijnde ende nacomelingen ewelick behouden een stucxken groesen gelegen inder prochien van Leende tot Oesterick 1. die Weercavel daert aff gedeijlt is 2. Jan Scoemeckers met zijn kijnderen 3. Hanrick Mol 4. den Oestrickerdijck los ende vrij vuijtgenomen vijftalve stuijvers sheeren chijns, behoudelick in desen dat Mathijs voorst. den kijnderen metten kijnts kijnderen van heer Willemen Cuijlen wederom tot lichtmis nacomende in die handt geven ende betaelen die somme van thien gulden ende Achten der kijnder moeder ... (1566 of 1567)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, A8-1 Cijnsregister Leende, 16e eeuw, microfiches, folio 133-212, Transcriptie, Bram van Kesteren

200v.3
Hendrik Willem Hendrick Maessoen die jonge
die vier kijnder vande voirst verweckt bij Elizabeth Hendrick Leenendochter sijnder huijsvrouwe [doorgehaald: bij Aeltje Marcelis Jutte .dochter uxoris]
Willem Hendrick Maessoen
Henrick Jan Bacxsoen tutor Katharine Acht Woeijtendochter sijnder huijsvrouwe van desen naestvolgende texten -
Willem Hendrick Maessoen vande iersten bedde van dese II naestvolgende texten -
Hendrick Maes als man ende momboir Dingen Woeijten zijnder iersten huijsvrouwe
Acht Wouters
dcba Wouter Henrick Thijssoen
voir denselven zijnen vader
vuijt een ecker geheiten den Tuijlmansecker 1. heer Willem Cuijlen nu 1. Joost Aert Coppen 2. die straet 3. Arien Meeus 3. Delis Willem Fferwerskijnder

183v.5
Jan Casijn Jan Sijnen man ende momboir van Catharina Jacop Dielisdochter
Digna dochter Handrick Maes
Lijn Leenen weduwe Hanrick Maes met Willem ende Dingen haer nakijnderen verwect bij de voersc. Hanrick heuren vader
Willem Hanrick Maessoen
Hanrick Maes tutor uxoris
proles
[dcba] Acht Wouter Woeijtendochter
voir Hanrick Janssoen van Werdinge
voir Jannen Gerrit Scepers kijnder
van wegen heer Willem Sraets
vter hoffstat gelegen t'Oiserijck tusschen 1. Joest Goessens 2. Willem van Vechelen

Kwartierstaat

 1. Maes, Henricus Arien
  1. Cuijlen, Dympna Willem
   1. Maes, Wilhelmus Hendrick
    1. Leenen, Elisabeth Hendrick
     1. Maes, Henricus Leenen
     2. Maes, Dijmphna Willems
     3. Maes, Anna Willems
     4. Maes, Henricus Willem

Voorouders