Engelen, Wilhelmus Pauwels Delen

Geboortenaam Engelen, Wilhelmus Pauwels Delen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1520 Leende, Noord Brabant, Nederland
Overlijden

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Delen, Paulus Jacob
Engelen, Wilhelmus Pauwels Delen

Gezinnen

&nbsp &nbsp Gezin van Engelen, Wilhelmus Pauwels Delen en Stapperts, Catharina Peeters
Getrouwd Vrouw Stapperts, Catharina Peeters
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk
Kinderen
 1. Engelen, Elisabeth Willems
 2. Engelen, Dimpna Willems
 3. Engelen, Jacobus Willems
 4. van Engelen, Petrus Willems
 5. Engelen, Antonius Willems

Verhaal

Willem Engelen Pauwels Delen zn

Willem Pauwel Deelen volgt Willem Elsen op, die een dochter Engel heeft. Willem is de eerste die Engelen genoemt wordt... zie folie 165v chijnsregister Leende

Heemkunderkring de Vonder (https://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/someren/oud-rechterlijk-archief/SOM63.pdf)
R63,f.121,dd.13-1-1544: Verkoop door Mathijs Mathijs Verbraken als m&m van Ida dr. Dirck Loefs en zij met hem, aan Willem Pauwel Dielens van een stuk land, gelegen in de parochievan Leendt, met nog een heestervelt, ul. Gielis Gosens, al. Willem Stapparts, uf. erfg. Hanrick Aerts, af. meester Dirck
Gerits. Belofte van betaling door Willem Pauwels Dielens aan Mathijs Verbraken van de som van 50 k.gld.

Heemkundekring de Vonder (https://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/someren/oud-rechterlijk-archief/SOM76.pdf)
R76,f.95v,dd.17-10-1575: Overdracht door Johan Henrick Meeussen tot Leende aan Willem Pauwels Delenszn van een erfcijns van 3½ car.gld, welke cijns Niclaes Niclaes Weijndele verkocht had aan Michiel Henrick van Hoegte volgens brieven van 'sBosch 31-1-1530 en welke brief is overgegeven aan Jan voorz bij disposi-tie van testament. (zie R81,f.18)

Heemkundekring de Vonder (http://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/someren/oud-rechterlijk-archief/SOM81.pdf)
R81,f.18,dd.11-10-1594: Verkoop door Anthonis Willem Pauwels aan Goort Peter Cuijlemans van een erfcijns van 3½ car.gld. welke erfcijns Niclaes Niclaes Weijntkens destijts verkocht had aan Michiel Henricks van Hoechtenvolgens brieven van Den Bosch 31-1-1530 en daerna Johan Henrick Meeus tot Leende verkocht hadde Willem Pauwels Sleenensz (Deenensz?) volgens brieve te Someren 17-10-1575.Goort bekent schuldig te zijn aan Anthonis 26 gld.

Transcriptie Guus Deelen (http://dividendus.nl.transurl.nl/HLZR%201622-27.htm)
Bron: HLZR 1626 (1624-1627)

104 1-10-1624
1. Antonis Willem Engelen sn,
2. Willem sn wijlen Peters Willem Engelen,
3. Marten Anthonis en Andries Peter Leenen, mombers van Jenneken, innocente dochter des voorschr. Peters
4. Hanrick Hanrick Barthels met Wouteren van Velthoven X Marije Henrick Barthels dr. verwekt bij Lijntgen Willem Engelen dr.
5. Nicolaes Ballincx X Margrieten, dr. wijlen Dirck Neelen, verwekt bij Dimpna Willem Engelen dr.
Erfgenamen van Jacops Willem Engelen, constitueren Jacoppen Jan Pompen en Lauwreijssen Herberts, wonende tot Leende om te eisen van Jan Andriessen de 500 gl. die Jacop Engelen bij zijn testament zijn erfgenamen gemaakt had.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
RHC Eindhoven, Cijnsregister Heeze-Leende-Zesgeh. inventarisnr: 1680. Cijnsregister Leende A8-1 folie 194, microfiches (onder aan pagina)

Elisabeth die huijsvrow met den kijnderen
Geijsbrecht Stappards
Willem Pouwel Delen soen alias Engelen
Pauwel Jacop Delen soen voir die weduwe metten kijnderen
van Temen ... vanwege Willem Jacop Lijbensoen vuit een stuck
beemdts geheiten den nieuwendijck Pauwel Joessens deen zijde
desen chijns is gelost

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transcriptie Guus Deelen (http://dividendus.nl.transurl.nl/HLZR%201553-1555.htm)
R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten
HLZR 1617 (1553-1554)

Erfdeling door de kinderen van Peter Stapperts:

1. Willemen Engelen Pauwel Delen zn, man van Katherijn krijgt:
- de Streep voor 30 sts/roede met een weg over het Nou gelag
- het Neuland, 35 gl., ongemeten voor 2 vaetsaet
- een malder rogge aan Henrixke Koecx
2. Jan Gobben, man van Heijlwich krijgt
- de Rij voor 22 sts/roede
- de Tuijnt voor 40 gl./vaetsaet, ongemeten voor 2 vaetsaet
- een mauwer rogge aan Vranckrijck en zal toe hebben 7 gl.
3. Peter Peter Stappers krijgt
- ... voor 26 sts./roede de .. akker ..
- 1 mander rogge aan Henrixke Koecx
4. Henrick Peter krijgt
- het grote Braeck voor 18 sts/roede
- de smithof, 50 gl./vaetsaet
- een mander rogge aan Vranckrijk
- en zal toe hebben 7 gl.
5. Joseph krijgt
- de Jansberg ....
6. Joesten Tijs als mombe Jenneken uxoris ..
7. Tijssen Peters voorscr. zoon …
8. Thonissen Peters zoon …..
9. Geritten Jans ut tutor uxoris Libbeken …
10. den schouth van s Heren wegen in plaats van Jannen Peter Stapperts zoon
11. Jutken Peter Stappers

En de schot met een vonnis van scepenen daartoe gewezen zijnde heeft verwacht Jans kavel en welke hij Jan weigerde te ontvangen.

Kwartierstaat

 1. Delen, Paulus Jacob
  1. Engelen, Wilhelmus Pauwels Delen
   1. Stapperts, Catharina Peeters
    1. van Engelen, Petrus Willems
    2. Engelen, Antonius Willems
    3. Engelen, Elisabeth Willems
    4. Engelen, Dimpna Willems
    5. Engelen, Jacobus Willems

Voorouders