Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Overlijden Registers overlijdensakten, Eindhoven, archieftoegang 10491, inventaris­num­mer 7134, 26-04-1961, folio 370

Referenties

    1. Overlijden
      1. van Engelen, Catharina
    2. van Engelen, Catharina