Bull, Godefridus Jans

Geboortenaam Bull, Godefridus Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1560 Hamont, Limburg, België
Overlijden

Gezinnen

&nbsp &nbsp Gezin van Bull, Godefridus Jans en Jans, Iken
Getrouwd Vrouw Jans, Iken
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk Hamont, Limburg, België
Kinderen
  1. Bull, Henricus Godefridus

Verhaal

Informatie via: Heemkundekring Heeze, Leende en Zesgehuchten
Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:1+2, blz.2 -16

HET GESLACHT BULL
(een deel later Bul(l) alias Pompe en een deel Pompe(n) 1560 tot heden

door: A.F.N. van Asten
https://www.heemkundekring-hlz.nl/test-index-per-jaar/artikeloverzicht-1974/het-geslacht-bull-

Hij is vermoedelijk geboren rond 1560 en woonde te Hamont onder het gerecht van Grevenbroek (Belgisch Limburg) alwaar hij voor het eerst vermeld wordt in 1593; hij koopt dan van Robrecht Robrechts "een huyshoff met sijn toebehoorten" gelegen binnen Hamont met als belending; "Jan over Compe, Lisken Smets en de Heerenstraete".

Dit transport vond plaats op 5 maart terwijl de registratie er van geschiedde op 10 maart 1593. Goort Bul bezat echter reeds vóór 1593 vast goed in Hamont; immers op 27 januari 1593 had Goort reeds een huis gelegen binnen Hamont verkocht aan Jan Gerrits van Dimmelen.

Het door Goort op 5 maart 1593 gekochte huis deed hij op 14 februari 1594 weer van de hand, de nieuwe eigenaar werd Gaert Pieters. (1)

Doordat Goort Bul of Goert Janszoon op 11 januari 1595 en diverse malen als "gezworene" in Hamont wordt vermeld, kunnen we vaststellen dat hij zich reeds vroeger in Hamont gevestigd had en dat hij er eigendommen bezat en er tot de "gegoede" behoorde. (2)

Op 14 februari 1594 blijkt Goort de koopprijs van het huis aan Robrecht Robrechts voldaan te hebben. Robrecht kwiteert hem voor 300 gld; eerder had Goort hiervan reeds 50 gld. voldaan. Goordt Bul samen met Jan op (over) Compen, kopen op 20 maart 1596 een stuk grond dat de "aelacker" is geheten. Deze Jan over Compen bezat een huis gelegen naast dat door Goort in 1593 verkochte. ‘t Is niet onmogelijk dat Jan en Goort verwant zijn, ze treden immers samen op bij die koop. Mogelijk had Goort daarvoor geld moeten opnemen; op 2 april 1598 heeft hij aan Adam van Randerode een schuldbrief afgelost en terugbetaalt. (4) Een jaar later in 1599 zien we "Goirden Bul" een stuk land " ’t Kempken” gelegen aan de Ackerstraete" kopen van Jan en Jacob Maessen. Al met al zien we tot 1617 nog diverse transakties van aan- en verkoop van gronden en cijnsen waarbij Goort Bul betrokken blijkt te zijn. (5) Na 1617 horen we tot kort voor 20 oktober 1627 niets meer over Goort. Rond 1627 blijkt Goort gestorven te zijn, hij was gehuwd met Iken Jansdochter. De zoon Anthonis komt dan voor zich zelf en zijn medeconsoiten de ouderlijke nalatenschap aangeven. Op 12 januari 1628 blijken de kinderen een akkoord over die nalatenschap gemaakt te hebben. (6)

Kwartierstaat

    1. Bull, Godefridus Jans
      1. Jans, Iken
        1. Bull, Henricus Godefridus