Transcripties

10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810, Inventaris 24, Leende, registratie op grond van kerkelijke voorschriften, RK parochie H. Petrus banden, inventarisnummer 24.1, Doop-, huwelijks- en overlijdensregister, 1582-1630

url: https://proxy.archieven.nl/0/C0C2EA55CB5A4830936F53DA291D72E4
Naamsregister van bovenvermeld trouw- en overlijdensregister
Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

Dit is een naamsregister van het oudste doop-, trouw- en begraafboek van Leende vanaf 1607-1631 met nog een paar huwelijken uit 1582 en 1595. De bruidegom, bruid/vader, moeder en (doop)getuigen zijn genoteerd in standaardvorm met tussen [] de originele inschrijving. Ook zijn er nog eventuele opmerkingen bijgeschreven met betrekking tot dispensaties, overlijdens, buitenechtelijke kinderen etc. De plaats van herkomst is altijd genoteerd aan het eind van de naam als "van plaats X", of dit de familienaam is of dat het bij die ene verwijzing naar het dorp/de stad van herkomst is gebleven laat ik aan de onderzoeker. Alle huwelijken, dopen en overlijdens zijn genummerd per pagina, dus 1.1 is huwelijk 1 op folie 1, 1.2 is huwelijk 2 op folie 1. De v bij het pagina nummer staat voor verso, en is de andere kant van de pagina.

Jacob Jan vanden Broeck alias Truijen pastoor in Leende vanaf 1607

Huwelijken

1.1 15 februari
Bruidegom: Henricus
Bruid: Catharina Saria
Getuigen Theodorus Heesterbeeck [Theodorus Heesterbeekx] en Reijm van Hees [Remigius Hezius, beroep koster]

1.2 16 februari 1582/27 febrari 1582
Bruidegom: Hendrick Hendrick Verhoeven [Henrici Henrici Verhoeven]
Bruid: Maria Willem Jansen [Maria filia Guilielmij Joannis]
Getuigen: Peter Driessen [Petrus Andrea] en Aert Jansen [Arnoldi Joannis]. Theodorus Heesterbeeck [Theodorus Heesterbeecx] en Jacob Hoijmaecker [Jacobus Hoijmaker]

1.3 17 februari 1582/27 februari 1582
Bruidegom: Jacob Thijs [Jacobus Mattheus]
Bruid: Helena Giel vanden Broeck [Helwigus filia Michaelis vanden Broeck]
Getuigen: Jan Giel vanden Broeck [Joannes Michaelis frater sponsa] en Reijm van Hees [Remigius Hezius, beroep koster]. Hendrick Maes [Henricx Maes] en Hendrick Leenen [Henricus Lenen]

1v.1 21 februari 1582/27 februari 1582
Bruidegom: Jacob Jan [Jacobus Joannis]
Bruid: Maria Jan Boonen [Maria filia Joannis Bonen]
Getuigen: Lucas Loef en Johanna Wouter Vos [Joanne Gualterij Vos]. Jan van Hees [Joaennes Hezius] en Willem Stijnen [Giulielmus dictij Stijnen]

1v.2 21 februari 1582/27 februari 1582
Bruidegom: Hendrick Aert van Hal [Henricus Arnoldi van Hal]
Bruid: Maria Willem van Hees [Maria Wilhelmi van Heze filia]
Getuigen: Jan Gielen [Joannes Michaelis] en Vreijs Lenarts [Laurentius Leonardi]. Willem Stijnen [Giulielmus Stijnen] en Jan Boonen [Joannes Bonen]

1v.3 27 februari 1595
Bruidegom: Peter Wouter Daems [Petrus Gualterij Daems]
Bruid: Elisabeth Giel vanden Broeck [Elizabeth filia Michaelis vanden Broeck]
Getuigen: Jan Gielen [Joannes Michaelis] en Vreijs Lenarts [Laurentius Leonardi]. Vreijs Lenarts [Laurentius Leonardi] en Jan van Hees [Joannes van Heze]

2.1. 5 januari 1595
Bruidegom: Jan Jan Herberts [Joannes Joannis Herbers filius]
Bruid: Maria Wouter Verstappen [Maria Walter Verstappen filia]
Getuigen: Laurens Jan Herberts [Laurentius Herbers frater sponse] en Bernard Pompen [Bernardus Pompen] cum pluribalijs
27 januarij

2.2. 27 januari 1595
Bruidegom: Antonius Vreijs Lobben [Antoni Laurentij Lobben]
Bruid: Hendrica Hendrick Stappers [Henricam Henrici Stappers]

2v.1 datum onbekend
Bruidegom: Hans Hendrick van Strassburg [Hans Henrix van Straetsburch]
Bruid: Johanna Willem Donckers
Getuigen: Thijs Goorts [Thijs Goijes] en Reijm [Remigius]

2v.2 3 september
Bruidegom: Jasper Kerboec vande Gesuilen
Bruid: Catharina Tonis Bitters [Catharina Anthonij Bitters]
Getuigen: Reijm [Remigius] en Jacob Bitters [Jacobus Bitters]

2v.3 datum onbekend
Bruidegom: Claes [Nicolasius man van]
Opmerking: Aleijt Ravens [..]

[folie 3 t/m 30v zijn doopinschrijvingen]

31.1 20 mei 1607
Bruidegom: Jacob Wouter van Hees [Jacobus Wouters van Hese]
Bruid: Gertruijt Jan Willems Bluijssen [Gertrudis Joannis Wilhelmi Bloijssen]
Getuigen: Peter Vlemmincx van Lierop [Petrus Vleminx Lijropijs] en Adam Hermen [Adamnus Hermanij, beroep koster]

31.2 18 julij 1607
Bruidegom: Hendrick Goort Bull van Hamont [Henricus Godefridi, ab Hamont]
Bruid: Dijmna Willem Maes [Dimna Wilhelmi Maes]
Getuigen: Goort Bull [Godefridus Bull pater sponsi] en Peter Leenen [Petrus Leenen]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adriaen Lenarts [Adrianis Lenardtss]

31.3 11 julij 1607
Bruidegom: Jacob Jan Jutten [Jacobus Joannis Jutten]
Bruid: Johanna Jacob Aerts [Johanna Jacobi Arndtss]
Getuigen: Willem Jan Jutten [Wilhelmus frater sponsi] en Jacob Jacobs [Jacobus Jacobi, beroep victarius]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx en Adam Hermen [Adamis Hermanij, beroep koster]

31.4. 10 julij 1607
Bruidegom: Adriaen Jan Martens [Adrianus Joannis Martens]
Bruid: Aelke Jan Danckers [Aleijdis Joannis Danckarts]
Getuigen: Adriaen Lenarts [Adrianis Lenarts] en Adam Hermen [Adamis Hermanij, beroep koster]
Opmerking: dispensatie voor de roepen

31.5 29 juni 1607
Bruidegom: Lambert Peter de Mulder van Valkenswaard [Lambertus Petri molitoris Weerdensis]
Bruid: Elisabeth Tonis Smulders [Elizabeta Antonij Smolderss]
Getuigen: Hendrick Tonis Smulders [Henricus frater sponse] en Wouter Colen [Walterus Kolen]. Hubertus Peters van Valkenswaard [Hubertus Petri de Mulder, ex Weerde frater sponsi] en Jacob Smulders [Jacobulus Smolders patrinus sponse]

31v.1 12 augustus/2 september 1607
Bruidegom: Peter Hendricks van Lierop [Petrus Henrici Lijropius]
Bruid: Helena Jacob Dingens [Heilwigis Jacobi Dingens]
Getuigen: Peter Vlemmincx van Lierop [Petrus Vlemincx Lijropius] en Adam Hermens [Adamus Hermani, beroep koster]

31v.2 2 september 1607/4 kal. december 1607
Bruidegom: Dirck Dielis van Werdingen [Theodorus Egidij van Werdinghen]
Bruid: Catharina Jan Zwart [Catarina Joannis Schwartss]
Getuigen: Jan Jan de Smid [Johannes Johannus Smedtss] en Willem Peter Bitters [Wilhelmus Petrij Bitters]. Adam Hermens [mr. Adamus Hermanij] en Adriaen Lenarts [Adrianus Leonardi]

31v.3 2 juni 1609
Bruidegom: Willem Donckers [Wilhelmus Donckers]
Bruid: Egidia Jacob Dingens [Egidia Jacobi Dingenss]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermens [d. Adams Hermanij].

32.1 17 juli 1609
Bruidegom: Wouter Peter Daems [Gualterus Petri Daemss]
Bruid: Anna Frans Leenen [Anna Fransen Leenen]
Getuigen: Peter Daems [Petrus Daemss pater sponsi] en Peter Leenen [Petrus Leenen].

32.2 14 januari 1610/ 8 februari 1610
Bruidegom: Dielis Hendrick Martens [Egidius Henrici Martenss]
Bruid: Elisabeth Tonis Smulders [Elisabeta Antonij Smulders]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius] en Hendrick Tonis Smulders [Henricus frater sponse]. Adam Hermens [d. Adamus Hermanss] en Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx ]

32.3 18 januari 1610/ 5 februari 1610
Bruidegom: Engel Thijs Berchmans [Angelus Matthie Berchmanssi]
Bruid: Willemina Dielis Deelen [Wilhelma Egidij Delen]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Matthijs Berchmans [pater sponsi]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Matthijs Berchmans [Matthias pater sponsi]

32.4 20 januari 1610/ 12 februari februari
Bruidegom: Dielis Dries Hermen van Heeze [Egidius Andree Hermanss Hesius]
Bruid: Antonia Peter Bitters [Antonia Petri Bitters]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Wouter Aalen [Gualtrus Alen]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Peter Berchmans [Petrus Berchmanss]

32v.1 7 februari 1610/ 20 februari 1610
Bruidegom: Frans Adriaen Berchmans [Franciscus Adriani Berchmanss]
Bruid: Catharina Hendrick Leenen [Catarina Henrici Lenen]
Getuigen: Adam Hermens [d. Adamus Hermanss] en Hendrick Hendrick Leenen [Henricus frater sponse]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermens [d. Adamus Hermanss]

32v.2 7 augustus 1610/ 15 augustus 1610
Bruidegom: Hendrick Tonis Smulders [Henricus Antonij Smolderss]
Bruid: Helena Giel Heesterbeeck [Heijlwigis Michaelis Heesterbeecks]
Getuigen: Jan Tonis Smulders [Johannes frater sponsi] en Jan Giel Heesterbeeck [Johannes frater sponse]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] et Adam Hermans [d. Adamus Hermanss, beroep presbiter]

32v.3 16 november 1610
Bruidegom: Willem Jan Jutten [Wilhelmus Joannis Jutten]
Bruid: Maria Peter Deelen [Maria Petri Delen]
Getuigen: Peter Jan Jutten [Petrus frater sponsi] en Peter Deelen [Petrus pater sponse]

33.1 25 november 1610 [s. Catharine verghe]
Bruidegom: Hendrick Adriaen Cuijpers [Henricus Adriani Cuperss]
Bruid: Elisabeth Peter Deelen van Heeze [Elisabetha Petri Delen, de Heese]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius, beroep presbiter]
Opmerking: dispensatie voor 4e graads bloedverwantschap (bisdom Den Bosch)

33.2 8 mei 1611/ 20 mei 1611
Bruidegom: Hendrick Meeussen van Waalre [Henricus Meeussen ex Waelre]
Bruid: Aelke Tonis Smulders [Aleida filia Antonij Smolders]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius] en Jacob Hendrick Broeckmans [Jacobus Henrici Broeckmanss]

33.3 24 juni 1611/ 6 juli 1611
Bruidegom: Andreas Peter Leenen [Andreas filius Petri Leenen]
Bruid: Margriet Jan Herberts [Margareta filia Johannis Herbers]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius, beroep koster] en Willem Jan van Lieshout [Wilhelmus filius Johannis van Lieshout]

33.4 24 juni 1611/ 7 juli 1611
Bruidegom: Peter Wouter Daems [Petrus Gualteri Daems]
Bruid: Helena Peter Vriesen [Heijlwigis filia Petri Wreijssen]
Getuigen: Adam Kleermaker [d. Adamus Sartorius, beroep presbiter] en Jacob Peter Vriesen [Jacobus frater sponse]

33.5 24 juni 1611/ 11 juli 1611
Bruidegom: Wouter Frans Smulders [Gualterus filius Francisci molitoris/smoleners, vader is molenaar in Op Rosvelt te Nederweert]
Bruid: Elisabeth Peter Leenen [Elisabeta filia Petri Leenen]
Getuigen: Peter Vlemmincx [Petrus Vlemincx] en Adam Kleermakers [d. Adamus Sartoris, beroep presbiter]

33v.1 27 december 1611/ 11 januari 1612
Bruidegom: Antonis Jan Guijens [Antonius Joannis Guijenss]
Bruid: Elisabeth Hendrick Leenen [Elizabetha Henrici Leenen]
Getuigen: Dielis Jan Guijens [Egidius frater sponsi] en Hendrick Hendrick Leenen [Henricus Leenen frater sponsae]. Hendrick van Hees [Henricus van Hees] en Hendrick Hendrick Leenen [Henricus Leenen frater sponsae]

33v.2 1 januari 1612/ 9 januari 1612
Bruidegom: Hendrick Tonis Dries [Henricus Anthonij Dries]
Bruid: Gertruijt Lenart Hannen [Gertrudis Leonardi Hannen]
Getuigen Hendrick Tonis Dries [Henricus frater sponsi], Adam Hermen [Adamus Hermannij, beroep vroegmislezer]. Lambert Kleermakers [Lambertus Sartorius] en Jacob Hannen [Jacobus Hannen]

33v.3 1 januari 1612/ 9 januari 1612
Bruidegom: Jan Jacob Bitters [Joannes Jacobi Bitters/ doorgehaald: Joannes Jacobi Reijmen]
Bruid: Hendrica Gerard Sluijmers [Henrica Gerardi Sluijmers]
Getuigen: Bartel Jacob Bitters [Bartholomeus frater sponsi] en Adam Hermen [d. Adamus Hermannij]. Reijm Hoirs [Remigius Hoirs, beroep schepen] en Bartel Jacob Bitters [Bartholomeus frater sponsi]

33v.4 5 januari 1612/ 15 januari 1612
Bruidegom: Peter Jan Bacx [Petrus Joannus Bax]
Bruid: Elisabeth Peter Weijnen [Elizabetha Petri Weijnen]
Getuigen: Willem Peter Weijnen [Wilhelmus frater sponsae] en Adam Hermen [d. Adamus Hermanij]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep kapelaan] en Willem Peter Weijnen [Wilhelmus frater sponsae]

33v.5 9 januari 1612/ 26 januari 1612
Bruidegom: Dielis Jan van Werdingen [Aegidius Joannis van Werdingen]
Bruid: Johanna Jan Cuppens [Joanna Joannis Cuppens]
Getuigen: Peter Jan Jutten [Petrus Joannis Jutten] en Adam Hermen [Adamus Hermanij]. Reijm Hoirs [Remigius Hoirs] en Jan Engelen [Joannes Engelen]

33v.6 9 januari 1612
Bruidegom: Lenart Jan van Buel [Leonardus Joannis ex Buel (Budel)]
Bruid: Elisabeth Jan van Werdingen [Elizabetha Joannis van Werdingen]
Getuigen: Peter Jan van Buel [Petrus frater sponsi] en Antonis van Huechten [Antonius van Heuchten]. Antonis Tielens [Anthonius Tielens] en Aert Truijen [Arnoldus Truijen]

34.1 22 januari 1612/ 2 februari 1612
Bruidegom: Antonis Gijsberts van Can [Anthonius Gisberti van Can]
Bruid: Joanna Willem Boonen [Joanna Wilhelmi Bonen]
Getuigen: Gijsbert Josephs [Gisbertus Josephs] en Gerard Ruevens [Gerardus Ruevens]. Aert Wouters [Arnoldus Wouters] en Wouter Deelen [Gualterus Delen]

34v.1 2 februari 1612/ 13 februari 1612
Bruidegom: Peter Thomas Versantvoort [Petrus Thomas van Santfort]
Bruid: Anna Willem Maes [Anna Wilhelmi Maes]
Getuigen: Hendrick Leenen [Henricus Leenen] en Peter Cocx [Petrus Coox]. Hendrick Willem Maes de oude [Henricus Leenen frater sponsae] en Peter Jacob Luijten [Petrus Jacobi Luijten]

34v.2 12 februari 1612
Bruidegom: Jacob Jan van Hamont [Jacobus Joannis ex Hamont]
Bruid: Maria Adriaen Cuijpers [Maria Adriani Cuijpers].
Getuigen: Peter Peter Bueckens [Petrus Bueckens junior] en Peter Thomas Versantvoort [Petrus van Santfort]

34v.3 18 februari 1612/ 28 februari 1612
Bruidegom: Philip Jan van Hees [Philippus Joannis Hezius]
Bruid: Antonia Dielis Sverwers [Antonia Aegijdij Sverwers]
Getuigen: Jan Clevers [Joannes Clevers] en Dirck Schoenmakers [Theodorus Schoemaeckers]. Daniel Jan van Hees [Daniel Joannis frater sponsi] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep vroegmislezer en koster]

34v.4 12 mei 1612/ 22 meij 1612
Bruidegom: Peter Jacob Luijten [Petrus Jacobi Luijten]
Bruid: Sophia Thomas Versantvoort van Gemert [Sophia Thomae van Santfort Gemertana]
Getuigen: Jacob Luijten [Jacobus pater sponsi] en Jan Thomas Versantvoort [Joannes frater sponsae]. Jan Thomas Versantvoort [Joannes frater sponsae] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep vroegmislezer en koster]

35.1 15 mei 1612/ 28 mei 1612
Bruidegom: Jan Peter Guijens [Joannes Petri Guijens]
Bruid: Maria Aert Josephs [Maria Arnoldi Josephs]
Getuigen: Hendrick van Hees [Henricus van Hees] en Antonis van Huechten [Anthonius van Huechten]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep kapelaan] en Adam Hermen [Adamus Hermani, beroep koster]

35.2 20 mei 1612/ 3 juni 1612
Bruidegom: Willem Tonis Verhagen [Wilhelmus Anthonij Verhagen]
Bruid: Anna Wouter Claessen [Anna Walteri Claessen]
Getuigen: Jan Boonen [Joannes Bonen] en Hendrick Leenen [Henricus Leenen]. Antonis Verhagen [Anthonius pater sponsi] en Hendrick [.]en [Henricus [.]en]

35.3 28 mei 1612/ 3 juni 1612
Bruidegom: Jacob Tonis Smulders [Jacobus Anthonij Smolderss]
Bruid: Maria Hendrick Colen [Maria Henrici Colen]
Getuigen: Jan Jacob Boonen [Joannes Jacobi Bonen] en Jan Tonis Smulders [Joannes frater sponsi]. Jacob Smulders [Jacobus Smolders [.]] en Jan Tonis Smulders [[.]annes fr. sponsi]

35v.1 10 augustus 1612/ 22 augustus
Bruidegom: Gijsbert Jan Guijens [Ghisbertus Joannis Guijenss]
Bruid: Helena Jan van Velthoven van Heeze [Heilwigis Joannis van Velthoven Hezia]
Getuigen: Peter de Mof [Petrus Moff] Peter Svossen? [Petrus Svous]. Willem van Vechelen [Wilhelmus van Vechelen] en Adam Hermen [Adamus Hermannij, beroep vroegmislezer]

35v.2 16 augustus 1612/ 28 augustus
Bruidegom: Hendrick Adriaen Maes [Henricus Adriani Maes]
Bruid: Anna Aert Josephs [Anna Arnoldi Josephi]
Getuigen: Bernard Pompen [Bernardus Pompen] en Jan Maes van Gemert [Joannes Maes Gemertanus]. Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep koster] en Matthias Aert Josephs [Mathias frater sponsae]

35v.3 28 oktober 1612[Simonis en Juda dag ]/13 november 1612
Bruidegom: Joost Bastiaen Seskens [Judocus Sebastiani Seskens]
Bruid: Maria Jan van Hout [Maria Joannis van Hout]
Getuigen: Joost Jan van Hout [Judocus frater sponsae] en Goort Sfossen [Godefridus Svossen]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Willem Jan van Hout [Wilhelmus frater sponsae]

35v.4 10 november 1612/ 25 november 1612 [Catharina]
Bruidegom: Philip Rutger Colen van Heeze [Philippus Rutgeri Colen ex Heeze]
Bruid: Hendrica Jan Aerts van Asten [Henrica Joannis Aerts ex Asten]
Getuigen: Jan Jan Fabri/Jan Jan de Smid [Joannis Joannis Fabri] en Lambert Rutger Colen [Lambertus frater sponsi]. Lambert Willems [Lambertus Wilhelmi] en Adam Hermen [d. Adamus Hermanus, beroep vroegmislezer en koster]

35v.5 13 november 1612/ 1 december 1612
Bruidegom: Peter Peters van Woensel [Petrus Petri van Woensel]
Bruid: Maria Aert vanden Broeck [Maria Arnoldi vanden Broeck]
Getuigen: Wouter Bluijssen [Walterus Bluijssen] en Willem Jan Bluijssen [Wilhelmus Johannis Bluijssen]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep kapelaan] en Adam Hermen [d. Adamus Hermanij, beroep koster]

36.1 6 januari 1613/ 18 januari 1613
Bruidegom: Antonis Peter Lobben [Anthonius Petri Lobben]
Bruid: Johanna Jan Jutten [Joanna Joannis Jutten]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep vroegmislezer] en Dirck Nijen [Theodorus Nijen]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemmincx] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep koster]

36.2 12 januari 1613/ 18 januari 1613
Bruidegom: Peter Hendrick Fous [Petrus Henrici Fous]
Bruid: Johanna Goort Tonis [Joanna Godefridi Thonis]
Getuigen: Adriaen Tonis [Adrianus Thonis] en Hendrick Hendrick Fous [Henricus frater sponsi]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemmincx] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep koster]

36.3 12 januari 1613/ 18 januari 1613
Bruidegom: Mathias Jacob Broeckmans [Mathias Jacobi Broeckmans]
Bruid: Maria Peter Weijnen [Maria Petri Weijnen]
Getuigen: Willem Peter Weijnen [Wilhelmus frater sponse] en Hendrick Bacx [Henricus Bax]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemmincx] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep koster]

36.4 17 januari 1613/ 29 januari 1613
Bruidegom: Jan Tonis Smulders [Joannes Anthonij Smolders]
Bruid: Judoca Jan Goossens [Judoca Joannis Goossens]
Getuigen: Aert Tonis Smulders [Arnoldus frater sponsi] en Goort Jan Goossens [Godefridus frater sponsa]. Aert Tonis Smulders [Arnoldus frater sponsi] en Adam Hermen [d. Adamus Hermanij, beroep koster]

36v.1 19 januari 1613/ 29 januari 1613
Bruidegom: Willem Hendrick Dingen [Wilhelmus Henrici Dingens]
Bruid: Judoca Joost Cuijpers [Judoca Judoci de Cuijpers]
Getuigen Reijm Jacob van Cring en Jan Jacob van Cring [Remigius en Joannes Jacobi van Cring]. Bartel Joost van Erp [Bartholomeus Judoci van Erp] en Antonia Joost van Erp [Anthonia soror predicti Bartholomei]

36v.2 15 maart 1613
Bruidegom: Lambert Joost Coppen [Lambertus Judoci Coppen]
Bruid: Maria Jan Guijens/Maria Jan Ruevens [Maria Joannis Guijens]
Getuigen: Gerard Joost Coppen [Gerardus Coppen frater sponsi] en Gerard Jan Guijens/Gerard Jan Ruevens [Gerardus Ruevens frater sponsa]. Gerard Jan Guijens [Gerardus frater sponsa] en Jan Peter van Ercken [Joannes Petri van Ercken]

36v.3 5 januari 1614
Bruidegom: Hendrick Jansen [Henricus Joannis]
Bruid: Catharina Joost Hanssen [en Catharina Judoci Hanssen]
Getuigen: Jan Boonen [Joannes Bonen] en Jacob Hanssen [Jacobus Hanssen]
Opmerking: getrouwd in Maarheeze

36v.4 6 april 1614
Bruidegom: Willem Peter Engelen [Wilhelmus Petri Engelen]
Bruid: Elisabeth Dielis Bocx [Elijsabetha Egijdij Box]
Getuigen: Hendrick Leenen [Henricus Leenen] en Jan Dielis Bocx [Joannes Box frater sponsa]

36v.5 10 april 1614
Bruidegom: Hendrick Frans Claessen van Someren [Henricus Francisci Claessen Soemerensis]
Bruid: Anna Jan mr. Delis [Anna Joannis mr. Delis]
Getuigen: Jan Colen [Joannes Colen] en Jan Clevers [Joannes Clevers]

37.1 10 april 1614/ 24 april 1614
Bruidegom: Dirck Vlemmincx [Theodorus Vlemincx]
Bruid: Anna Jan vanden Broeck [Anna Joannis vanden Broeck]
Getuigen: Jan Aalen [Joannes Alen] en Jacob Reijm [Jacobus Reijmen]. Goort Jan vanden Broeck [Godefridus frater sponse] Jan Jan vanden Broeck [Joannes vanden Broeck, item frater sponse]

37.2 10 oktober 1614
Bruidegom: Wouter Thijs/Wouter Mathijsen [Walterus Mathijsen]
Bruid: Maria Claes van Geldrop/Maria Nicolaus van Geldrop [Maria Nicolai Geldropienses]
Getuigen: Reijm Thijs [Renerus Thijs] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter]
Opmerking: vigore litterarum dimissorialium matrimonium contraxerunt

37.3 4 november 1614
Bruidegom: Willem Hendrick Verhoeven [Wilhelmus Henricx Verhoeven]
Bruid: Catharina Gerards van Dommelen [Catharina Gerardi ex Dommelen]
Getuigen: Frans Hendrick Verhoeven [Franciscus frater sponsi] en Hendrick Philips van Heeze [d. Henricus phi() Hesius]

37.4 23 november 1614
Bruidegom: Jan Jacobs [Joannes Jacobi]
Bruid: Johanna Peter Raessen [Joanna Petri Raessen]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermannij, beroep vroegmislezer] en Reijm Hoirs [mr. Remigius Hoirs]

37v.1 6 januari 1615 [ephipanus]
Bruidegom: Simon Goort [Simon Gevaerts]
Bruid: Catharina Smulders [Catharina Smolders]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermen [d. Adamus Hermanij, beroep vroegmislezer]

37v.2 9 januari 1615
Bruidegom: Philip Jan Mol [Philippus Joannis Mol]
Bruid: Engel Roel Verbraken [Angela Roelandi Verbraken]
Getuigen: Aert Melchiors [Arnoldus Melchiors] en Roel Verbraken [Roelandus Verbraken pater sponse]

37v.3 13 januari 1615
Bruidegom: Peter Willem de Litsenborger [Petrus Wilhelmi Litsenburgers]
Bruid: Margriet Jan Tielkens/Margriet Jan Tielens [Margareta Joannis Tielkens]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermannij] en Dielis Tielens [Egijdius Tielens]

37v.4 13 januari 1615
Bruidegom: Vaes Jan Wuijten [Servatius Wuijten]
Bruid: Elisabeth Thijs Weijnen [Elijsabetha Weijnen]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermannij] en Dielis Tielens [Egijdius Tielens]

37v.5 14 januari 1615
Bruidegom: Jan Jan de Smid/Jan Jan Fabri [Joannes Joannis Fabri]
Bruid: Catharina Sweers [Catharina Swees]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermannij] en Dielis Tielens [Egijdius Tielens]

37v.6 20 januari 1615 [martijrum Fabiani et Sebastiani]
Bruidegom: Jan Philip van Vessem [Joannes Philippi van Vessem]
Bruid: Johanna Frans Smulders [Joanna Francisci Smolders]
Getuigen: Philip Van Vessem [Philippus pater sponsi] en Hendrick Philip van Vessem [Henricus frater eiusdem]

37v.7 6 februari 1615
Bruidegom: Jan Paul Berchmans [Joannes Pauli Berchmans]
Bruid: Catharina Jan Dries [Catharina Joannis Dries]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Peter Jan Dries [Petrus frater sponsa]

38.1 15 februari 1615
Bruidegom: Hendrick Goort van Velthoven van Heeze [Hericus Godefridi van Velthoven Hesius]
Bruid: Maria Hendrick Bitters [Maria Henrici Bitters]
Getuigen: Hendrick Bitters [Henrici Bitters pater sponsae] en Gerard Goort van Velthoven [Gerardij Goderfridi van Velthoven frater sponsi]

38.2 18 februari 1615
Bruidegom: Corsten Albert van Mol [Chrisianus Alberti van Mol]
Bruid: Elisabeth Hendrick Leenen [Elijsabetha Henrici Lenen]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Lambert Adriaens [Lambertus Adriaeni]

38.3 6 mei 1615
Bruidegom: Aert Jan Jeucken [Arnoldus Joannis Jeucken]
Bruid: Elisabeth Philips [Elijsabetha Phlipsen]
Getuigen: Albertus Philips [Albertus filius sponsa] en Bartel van Erp [Bartholomeus van Erp]

38.4 8 mei 1615
Bruidegom: Jan Peter Ercken [Joannes Petri Ercken]
Bruid: Francisca Frans Hanssen [Francisca Francisci Hanssen]
Getuigen: Peter Ercken [Petrus Ercken pater sponsi] en Adam Hermen [Adamus Hermannij]

38.5 2 juli 1615 [visitationis Maria]
Bruidegom: Hendrick Bitters [Henricus Bitters]
Bruid: Aelke Sillen [Aleijdis Sillen]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermannij] en Hendrick van Velthoven [Henricus van Velthoven]

38.6 4 oktober 1615 [beati Francisci]/ 14 oktober 1615
Bruidegom: Jacob Aert van Hal [Jacobus Arnoldi van Hal]
Bruid: Maria Cornelis van Auwater/Maria Cornelis Verwerstrate [Maria Cornelij van Auwater/Verwerstrate]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermannij] en Reijm Vee [Remigius Vee]. Aert van Hal [Arnoldus van Hal parens sponsi] en Cornelis van Auwater/Cornelis Verwerstrate [Cornelius Verwerstrate pater sponse]

38v.1 6 januari 1616 [epiphanie]
Bruidegom: Paul Jacob Pompen [Paulus Jacobi Pompen]
Bruid: Elisabeth Verbraken [Elijsabetha Verbraken].
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Dirck Hendrick Schoenmakers [Theodorus Henrici Schoemeeckers]

38v.2 19 januari 1616
Bruidegom: Goort Jan Svossen [Godefridus Joannis Svossen]
Bruid: Elisabeth Hendrick Martens [Elijsabetha Henrici Martens]
Getuigen: Adam Stevens [Adamus Stevens] en Engel Hendrick Martens [Angelus frater sponsi]

38v.3 5 mei 1616
Bruidegom: Jacob Luijten [Jacobus Luijten]
Bruid: Helena Reijnen/Helena Reijmen [Heilwigis Reijnen]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermen [Adamus Hermannij, beroep koster]

38v.4 8 mei 1616
Bruidegom: Dirck Hendrick Schoenmakers [Theodorus Henrici Sutoris]
Bruid: Catharina Hendrick Thijs [Catharina Henrici Thijs]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanni] en Jan Jan van Liesent/Jan Jan van Lieshout [Joannes Joannes vande Liessent]

38v.5 8 mei 1616
Bruidegom: Goort Heijlen [Godefridus Heijlen]
Bruid: Elisabeth Blesen [Elijsabetha Blesen]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanni] en Jan Jan van Liesent/Jan Jan van Lieshout [Joannes Joannes vande Liessent]

38v.6 27 mei 1616
Bruidegom: Michiel Marten Herincx van Miltenburg [Michael Martini Herincx]
Bruid: Aelke Hoeben [Aleijdis Hoeben]
Getuigen: de heer pasoor Jacob Jan vanden Broeck [dominus pastor Jacobus Joannes vanden Broeck] en Adam Hermen [Adamus Hermanni]

38v.7 6 juli 1616
Bruidegom: Reijm Daniel Lathouwer [Remigius Danielis alias Ladthouwer]
Bruid: Maria Jan de Koning [Maria Joannis de Coninck]
Getuigen: Peter [dominus Petrus] en Willem Stijnen [Wilhelmus Stijnen]

38v.8 21 juli 1616
Bruidegom: Antonius Wolfers/Antonius Wouters [Anthonius Wolfers/Wolters]
Bruid: Johanna Jan van Stercksel/Johanna Jan van Sterksel [Johanna Joannis van Sterxsel]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanni, beroep vroegmislezer] en Roel Engelen [Rudolphus Engelen]

38v.9 3 juni 1616/20 juli 1616
Bruidegom: Peter Lobben [Petrus Lobben]
Bruid: Mechteld Paul van Huechten [Mechteldis van Heuchten]
Getuigen: Hendrick Driessen [Henricus Andrea] en Goort van Pelt [Godefridus van Pelt]. Adam Hermen [Adamus Hermannij] en Reijm Lathouwers [Remigius Lathouwers]

39.1 4 juni 1616/24 juli 1616 [in vigilia s. Jacobi]
Bruidegom: Gerard Ruevens [Gerardus Ruevens]
Bruid: Elisabeth Hoeben [Elijsabetha Hoeben]
Getuigen: Jan Clevers [Joannes Clevers] en Dirck Vlemmincx/Dirck Cuijpers [Theodoricus Vlemincx alias de Cuijper]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermen [d. Adamus Hermannij]

39.2 4 juni 1616/24 november 1616
Bruidegom: Jacob Hendrick Seelkens [Jacobus Henrici Seelkens]
Bruid: Johanna Gerards [Joanna Gerardi]
Getuigen: Jan Clevers [Joannes Clevers] en Dirck Vlemmincx/Dirck Cuijpers [Theodoricus Vlemincx alias de Cuijper]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermen [d. Adamus Hermannij, beroep koster]

39.3 23 juli-november 1616
Bruidegom: Hendrick van Breugel [Henricus Breuchen]
Bruid: Maria Hendrick Colen [Maria Henrici Colen filia]
Getuigen: Reijm Vee [Reijm van Vee] en Jan Hendrick Colen [Joannes Colen frater sponse]

39.4 8 januari 1617
Bruidegom: Claas Jan van Gestel [Nicolaus Joannis Gestelensis]
Bruid: Johanna Jan Roelen [Joanna Joannis Roelants]
Getuigen: Joost Wouters [Judocus Wouters] en Gerard Smulders [Gerardus Smulders]

39.5 8 januari 1617
Bruidegom: Joost Peter Weijnen [Judocus Petri Weijnen]
Bruid: Aelke Lambert Kleermakers [Aleidis Lambert Sartoris]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Aert van Hal [Arnoldus van Hal]

39v.1 14 mei 1617
Bruidegom: Hendrick Willem Maes [Henricus Wilhelmi Maess]
Bruid: Catharina Joost Goossens [Catharina Judoci Goossens]
Getuigen: Peter Thomas Versantvoort [Petrus Thome] en Hendrick Goossens [Henricus Goossens]

39v.2 21 mei 1617
Bruidegom: Hendrick Leenen [Henricus Leenen]
Bruid: Anna Losen ex Liberich
Getuigen: Aert Dingens [Arnoldus Dingens] en Wouter van Velthoven [Walterus van Velthoven]

39v.3 28 mei 1617
Bruidegom: Adriaen Jansen [Adrianus Joannis]
Bruid: Anna Frans Smulders [Anna Francisci Smulders]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Willem Peters [Wilhelmus Petri]

39v.4 28 mei 1617/6 juli 1617
Bruidegom: Cornelis Reijnders/Cornelis Reijmen van Woensel [Cornelius Reijners Woensselensis]
Bruid: Agatha Jan Zwart [Agatha Joannis Swartss]
Getuigen: Willem Peters [Wilhelmus Petri] en Hendrick Hendrick Schoenmakers [Henricus Henrici Sutoris]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep presbiter] en Willem Peters [Wilhelmis Petri]

39v.5 6 juni 1617
Bruidegom: Jacob IJeuwen Bluijssen van Geldrop [Jacobus Ivonis a Geldrop]
Bruid: Gertruijt Jansen van Hout [Gertrudis Joannis ab Hout]
Getuigen: Jan IJeuwen Bluijssen [Joannes Ivonis frater sponsi] en Abraham Adriaens de Laure, van beroep molenaar [Abrahamus Adrianij molitor]

40.1 13 augustus 1617/20 augustus 1617 [ipso s. Bernardi conf.]
Bruidegom: Peter Willem Bitters [Petrus Wilhelmi Bitters]
Bruid: Maria Hendrick Martens [Maria Henrici Martenss]
Getuigen: Willem Bitters [Wilhelmus Bitters pater sponsi] en Hendrick Martens [Henricus Martens pater sponse]
Opmerking: dispensatie voor twee roepen

40.2 13 augustus 1617/20 augustus 1617
Bruidegom: Jan Tonis Engelen [Joannes Anthonij Engelen]
Bruid: Catharina Jan van Pelt [Catharina Johannis van Pelt]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep presbiter] en Antonis Engelen [Anthonius Engelen pater sponsi]
Opmerking: dispensatie voor 4e graads bloedverwantschap (bisdom Den Bosch)

40v.1 12 november 1617/23 november 1617
Bruidegom: Jan Jansen van Middelburg [Joannes Joannis ex/a Middelborgh]
Bruid: Johanna Adriaen van Werdingen [Joanna Adrianij van Werdingen]
Getuigen: Jan mr. Delis [Joannes mr. Delis] en Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Willem Peters [Wilhelmus Petrij]

40v.2 16 november 1617/25 november 1617
Bruidegom: Willem Peter Guijens [Wilhelmus Petri Guijenss]
Bruid: Elisabeth Jan Bluijssen [Elisabetha Joannis Bloijssen]
Getuigen: Jan Dielis Bocx [Joannes Egidij Box] en Jan Jan Bluijssen [Joannes frater sponse]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Willem Peters [Wilhelmus Petri]

41.1 25 november 1617/10 december 1617
Bruidegom: Jacob Macken van Weert [Jacobus Macken Weertensis]
Bruid: Maria Peter Wouters [Maria Petri Wouterss]
Getuigen: Jacob Peter Wouters [Jacobus frater sponse] en Willem Peters [Wilhelmus Petri]

41.2 20 januari 1618
Bruidegom: Jacob Peter Wouters [Jacobus Petri Wouterss]
Bruid: Margriet Aert Hoeben [Margareta filia Arnoldi Hoeben]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius, beroep presbiter]

41.3 20 april 1618
Bruidegom: Goort Thijs Heijlen [Godefridus Matthieu Heilen]
Bruid: Johanna Goort Tonis [Johanna filia Godefridi Thoniss]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius, beroep presbiter] en Adriaen Tonis oom van de bruid [Adrianus Thoniss, patruo sponse]

41v.1 10 juni 1618
Bruidegom: Dielis Goort Lobben [Egidius Godefridi Lobben]
Bruid: Maria Tielen Tielens [Maria Tielmannij Tielenss]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamo Sartorio] en Willem Peters [Guilielmo Peterss]

41v.2 1 juli 1618
Bruidegom: Reijm Dielis [Remigius Dilis]
Bruid: Adriana Goort Bull [Adriana Godefridi Bul]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius, beroep koster] en Willem Peters [Wilhelmus Petri]

41v.3 1 juli 1618
Bruidegom: Gijsbert Deelen [Gisbertus Delen]
Bruid: Elisabeth Alberts van Dommelen [Elisabetha Alberti ex Dommelen]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep presbiter] en Hendrick Pompen [Henricus Pompen met nog meer neven en nichten - et multi alij consanguinei]

41v.4 4 juli 1618
Bruidegom: Michiel Jan Guijens [Michael Joannis Guijenss]
Bruid: Antonia van Erp [Anthonia van Erp]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius, beroep koster] en Bartel van Erp [Bartholomeus van Erp frater sponse]

41v.5 4 juli 1618
Bruidegom: Jan Jan de Weert [Joannes Joannis de Wert]
Bruid: Elisabeth Jan Guijens [Elisabetha Joannis Guijenss]
Getuigen: Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius, beroep koster] en Bartel van Erp [Bartholomeus van Erp]

41v.6 18 november 1618
Bruidegom: Peter Jan Jutten [Petrus Joannis Jutten]
Bruid: Hendrica Huijb Peters van Buel [Henrica filia Huberti Peterss ex Buel (Budel)]
Opmerking: in Budel getrouwd

41v.7 20 mei 1619/10 juni 1619
Bruidegom: Albert Adriaen Alberts [Albertus Adrianij Alberts]
Bruid: Johanna Hendrick Dingens [Johanna filia Henrici Dingenss]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermen [d. Adamus Hermanij presbiter in Leende]

42.1 3 juli 1619
Bruidegom: Willem Loef Loefs [Guilelmus Loeffen Loefs]
Bruid: Maria Jacob Thijs [Maria Jacobi Tijss]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrux Vemincx] en Adam Hermen [d. Adamus Hermanij, beroep presbiter]

42.2. 15 juli 1619
Bruidegom: Cornelis Willems [Cornelius Wilhelmus nostras]
Bruid: Anna Hendricks van Valkenswaard [Anna Henrici Weerdana]
Opmerking: getrouwd in Valkenswaard

42.3 22 juli 1619
Bruidegom: Andreas Peter Driessen van Heeze [Andreas Petri Driessen Hesius]
Bruid: Mechteld Jan Coppen [Mechtildis Joannis Coppen]
Opmerking: getrouwd in Heeze

42.4 17 november 1619
Bruidegom: Joost Bastiaen van Leende [Judocum Sebastiani Leendanum]
Bruid: Maria Vreijs van Westerhoven [Mariam Laurentij ex Westerhoven]
Opmerking: getrouwd in Westerhoven

42.5 17 november 1619/29 november 1619
Bruidegom: Michiel Peter Wouters [Michael Petri Wouters]
Bruid: Helena Peter Aalen [Heijlwigis Petri Alen]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamo Hermanni] en Reijm Hoirs [Remigio Hoirs]. Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Jan Peter Aalen [Joannes Alen frater sponse]

42v.1 8 mei 1620
Bruidegom: Jacob Marten Herincx van Miltenburg [Jacobus Martini Herincx]
Bruid: Anna Jan Joosten van Someren [Anna Joannis Joosten Soemeren]
Getuigen: Hendrick Bull [Henricus Bul] en Bartel Peter Driessen [Bartholomeus Petri Driessen]

42v.2 27 mei 1620
Bruidegom: Jan Thomas Versantvoort [Joannes Thome van Sandtfort]
Bruid: Maria Gerard Dirck Bacx [Maria Bax filia Gerardi Dierkss]

42v.3 7 juli 1621
Bruidegom: Wouter Wouter Beelkens [Wolterus Wolteri Beelkens]
Bruid: Anna Joost Ceelen van Someren [Anna filia Judoci Celen Soemerensis]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermans, beroep presbiter] en Joost van Erp [Judocus van Erp] en Jacob Jan vanden Broeck [ego Jacobus Joannes vanden Broeck, beroep pastoor in Leende]

42v.4 15 juli 1621/28 juli 1621
Bruidegom: Jan Dielis Cocx van Sint-Huijbrechts-Lille [Johannes Egidij Cocks Lillensis ]
Bruid: Catharina Reijm Hoirs [Catharina Remigij Hoirs]
Getuigen: ouders van de bruid [parentes sponse], Jan Reijm Hoirs [Joannes frater sponse] en Willem Dielis Cocx [Wilhelmus frater sponsi]

43.1 25 juli 1623 [ipso s. Jacobi apostoli]
Bruidegom: Marten Giel Heesterbeeck [Martinus filius Michaelis Heesterbeecks]
Bruid: Francisca Driessen van Maris/Francisca Driessen van Put [Francisca filia Andree van Maris]
Getuigen: Peter Vlemmincx [domino Petro Vlemincx] en Adam Hermen [domino Adamo Hermanss] en Hendrick Driessen van Maris/Hendrick Driessen van Put [Henrico Driessen frater sponse]

43.2 28 oktober 1623
Bruidegom: Jan Hendrick Boonen [Joannes Henrici Bonen]
Bruid: Aelke Reijm van Mol [Aleida Remigij van Mol filia]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamo Hermannij, beroep presbiter] en Reijm van Mol [Remigio pater Aleide sponse] en Hendrick Boonen [Henrico Bonen pater Joannis sponsi]

43.3 18 november 1623
Bruidegom: Dirck Marten Cissen [Theodoricus Martenss dicti Cissen]
Bruid: Joanna Adriaen Tonis [Joanna filia Adriani Teuniss]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermanss, beroep presbiter] en Hendrick Peter van Buel [Henricus Petri van Buel]

43.4 28 november 1623/12 december 1623
Bruidegom: Jacob Peter Bueckens [Jacobus filius Petri Bueckens]
Bruid: Maria Tonis van Vechelen [Maria relicta Antonij a Vechelen]
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermanss, beroep presbiter] en Hendrick Bueckens [Henricus Bueckens] en Hendrick van Huechten [Henricus van Heuchten]
Opmerking: dispensatie voor de gesloten tijd (Eindhoven)

43v.1 9 juli 1625/25 juli 1625
Bruidegom: Lenart Cocx van Sint-Huijbrechts-Lille [Leonardus Cocks a Lille]
Bruid: Helena Reijm Hoirs [Heilwigis filia Remigij Hoirss]
Getuigen: Willem Cocx [Wilhelmus Cocks frater sponsi] en Jan Hoirs [Joannes Hoirs frater sponse]. Adam Hermen [d. Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Hendrick Cocx en Jan Cocx [Henricus et Joannes Cocks fratres sponsi]

43v.2 6 november 1625
Bruidegom: Jan Peter Dingens [Joannes Petri Dingens]
Bruid: Catharina Willem de Litsenborger [Catharina Guilielmi Litsenburgers]
Getuigen: Jacob Peter Dingens [Jacobus frater sponsi] en Marcel Willem Maes [Marcellius filius Guilielmi Maes]

44.1 15 februari 1626
Bruidegom: Joost Jan Joosten [Judocus Joannes Joosten]
Bruid: Anna Adriaen Daems [Anna Adriani Daems]
Getuigen: Jan Jan Joosten [Joannes Joosten frater sponsi] en Peter Adriaen Daems [Petrus Adriani Daems frater sponsae]

44.2 19 februari 1626
Bruidegom: Hendrick Willems [Henricus Guilielmi]
Bruid: Elisabeth Philips [Elijsabetha Philippi]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Dielis Bocx [Egidius Bocx]

44.3 17 juni 1626
Bruidegom: Aert Gijsberts van Mierlo [Arnoldus Gisberti Mierloensis]
Bruid: Catharina Willem de Litsenborger [Catharina Wilhelmi Litsenburgers]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Hendrick Willem Maes [mr Henricus Guilielmij Maes]

44.4 24 juni 1626 [ipsie die S. Joannis Baptista]
Bruidegom: Peter Aert Deelen [Petrus Arnoldi Delen]
Bruid: Elisabeth Goort Lobben [Elsbena Godefridi Lobben]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep kapelaan] en Antonius Tielens [Anthonius Tielens]

44.5 24 juli 1626
Bruidegom: Aert Wouters [Arnoldus Wouters]
Bruid: Maria Jan van Stercksel/Maria Jan van Sterksel [Maria Joannis van Sterxsel]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep kapelaan] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep vroegmislezer]

44.6 24 juli 1626
Bruidegom: Dielis Bocx [Egidius Bocx]
Bruid: Maria Frans Smulders [Maria Francisci Smulders]
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep kapelaan] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep vroegmislezer]

44v.1 6 januari 1627 [ipso die epiphania 1627]
Bruidegom: Michiel Peter Daems Deelen [Michael Petri Daems]
Bruid: Anna Jacobs Lijen [Anna Jacobi Lijen]
Getuigen: Wouter Peter Daems Deelen [Gualterus Delen frater sponsi] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter]

44v.2 20 januari 1627
Bruidegom: Jan Huijberts [Joannes Huberti]
Bruid: Johanna Boonen [Joanna Bonen]
Getuigen: Wouter Deelen [Gualterus Delen] en Willem Bitters [Wilhelmus Bitters]

44v.3 17 mei 1627
Bruidegom: Peter Peter Clevers [Petrus Petri Clevers]
Bruid: Isabelle Coenen van Sestrux [Isabella Coenen ex Sestrux/Zesterx]
Getuigen: Roel Engelen [d. Rudolpho Engelen, beroep presbiter] en Adam Hermen [Adamo Hermanni, beroep vroegmislezer]
Opmerking: ondertrouw in Helmond

44v.4 27 november 1627
Bruidegom: Gerard Lamberts van Valkenswaard [Gerardus Lamberti ex Weerd]
Bruid: Aelke Lambert Willems [Aleidis Lamberti]
Getuigen: Lambert Willems [Lambertus Wilhelmi pater sponse] en Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx, beroep kapelaan]

44v.5 11 januari 1628
Bruidegom: Jacob Joosten van Lierop [Jacobus Judoci Liropius]
Bruid: Aelke Dielis Aalen van Heeze [Aleidis Egidij Alen Hesia]
Getuigen: Jan Peter Kleermakers [Joannes Petri Sartoris] en Lenart Goort Lenarts [Leonardus Godefridi Lenaerts]

44v.6 25 januari 1628 [ipso die convesionis Pauli 1628]
Bruidegom: Jacob Reijm Hoirs [Jacobus Remigij Hoirs]
Bruid: Maria Tonis Smulders [Maria Antonij Smulders]
Getuigen: Hendrick Smulders [Henricus Smulders] en Jan Reijm Hoirs [Joannes Remigij Hoirs]

45.1 30 januari 1628
Bruidegom: Jan Peter Snijders [Joannes Petri Snijders]
Bruid: Godefrida Peter Wouters [Godefrida Petri Wouters]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Jacob Macken [Jacobus Macken]

45.2 6 februari 1628
Bruidegom: Michiel Peter Wouters [Michael Petri Wouters
Bruid: Maria Goorts van Someren [Maria Godefridi Soemerensis]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Jacob Macken [Jacobus Macken]

45.3 8 februari 1628
Bruidegom: Hendrick Thijs Heijlen [Henricus Mathie Heijlen]
Bruid: Johanna Peter Aalen [Joanna Petri Alen]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Jan Aalen [Joannes Alen]

45.4 12 februari 1628
Bruidegom: Jan Dircks van Maaseik [Joannes Theodori Maseijckanis]
Bruid: Elisabeth Tonis Smulders [Elisabetha Anthonij Smulders]
Getuigen: Aert Tonis Smulders en Peter Tonis Smulders [Arnoldus Smulders en Petrus fratres sponse]

45.5 23 februari 1628
Bruidegom: Peter Vaes van Son [Petrus Servatij van Son]
Bruid: Gertruda Willems [Gertrudis Wilhelmi]
Getuigen: Dielis Peter Tielens [Egidius Petri Thielens] en Aert van Hees [Arnoldus van Hees]

45v.1 21 september 1628 [ipso die s. Mathie]
Bruidegom: Marcel Thijs [Marcellius Mathie]
Bruid: Maria Lenart Hannen [Maria Leonardi Hannen]
Getuigen: Leonardus Hannen pater sponse en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter]

45v.2 januari-februari 1629
Bruidegom: Goort Willem Donckers [Godefridus Guilielmi Donckers]
Bruid: Anna Jan Bluijssen [Anna Joannis Bluijssen]
Getuigen: Gijsbert Josephs [Gisbertus Josephs] en Marcel Bluijssen [Marcellius Bluijssen]

45v.3 25 februari 1629
Bruidegom: Adam Willem Thijs [Adamus Guilielmi Thijs]
Bruid: Johanna Claes Reijmen [Joanna Nicolai Reijmen]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Thijs Hannen [Mathias Hannen]

45v.4 6 mei 1629
Bruidegom: Hendrick Tonis Cuijpers [Henricus Antonij Cuijpers]
Bruid: Maria Lenarts [Maria Leonardi van Someren]
Getuigen: Adam Hermen [Adamus Hermani, beroep presbiter] en Jacob Pompen [Jacobus Pompen]

45v.5 22 juli 1629
Bruidegom: Willem Jan van Hout [Guilielmus Joannis van Hout]
Bruid: Anna Jan de Weert [Anna Joannis de Werdt]
Getuigen: Joost Jan van Hout [Judocus frater sponsi] en Dielis Tielens [Egidius Tielens]

45v.6 26 juli 1629
Bruidegom: Jacob Hogers [Jacobus Hogers]
Bruid: Maria van Mol
Getuigen: Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter]

46.1 9 november 1629
Bruidegom: Jacob Peter Berchmans [Jacobus Petri Berchmans]
Bruid: Hendrica Gielen [Henrica Michaelis]
Getuigen: Peter Berchmans [pater sponsi] en Hendrick Peter Berchmans [Henricus frater ejusdem sponsi]

46.2 14 april 1630
Bruidegom: Jan Dielis Bocx [Joannes Egidij Bocx]
Bruid: Catharina Jan Herberts [Catharina Joannis Herbers]
Getuigen: Wouter Dielis Bocx [Walterus Bocx frater sponsi] en Adam Hermen [Adamus Hermanij, beroep presbiter]

46.3 18 augustus 1630
Bruidegom: Willem Peter Tielens [Guilielmus Petri Thielens]
Bruid: Maria Vreijs Berchmans [Maria Laurentij Berchmans]
Getuigen: Hendrick Peter Tielens [Henricus Petri Thielens frater sponsi] en Hendrick Vreijs Berchmans [Henricus Laurentij Berchmans frater sponsae]

46.4 19 september 1630
Bruidegom: Jacob Joost Coppen [Jacobi Judoci Coppen]
Bruid: -
Getuigen: Adam Hermen [d. Adamus Hermanij, beroep presbiter] en Dirck Joost Cuijpers [Theodorus Judoci de Cuijper]

46.5 1631
Bruidegom: Peter Philips [Petrus Philippi]

Dopen
3.1 10 mei 1607
Kind: Simon Bitters
Vader: Willem Jan Bitters [Wilhelm Jois Bitters)
Moeder: Gertrudis
Doopgetuigen: Aert Joordens [Arnoldi Jordenss] en Martina vrouw van Dirck Wouters [Martina uxor Theodorici Wouters]

3.2 19 juni 1607
Kind: Jacobus Peters/Jacobus Fransen
Vader: Jacob Peters Broeckmans alias Fransen [Jacobus Peterss alias Fraucus]
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Wouter Jan Belien [Gualterus Jois Belien] en Gertruda Tonis van Heeze [Gertrudis Teuniss ex Heese]

3.3. 5 augustus 1607
Kind: Gertruda Lobben
Vader: Thijs Blasius Lobben [Matthias Blasius]
Moeder: Maria Adriaen Maes [Marie]
Doopgetuigen: Vaes van Son [Servatius Sonnius] Dingen Hendrick Maes vrouw van Jacobus Dielis [Dimna uxor Jacobi Dielis]

3.4. 5 augustus 1607
Kind: Gertruda van Huechten
Vader: Hendrick Paulus van Huechten [Henrici Pauli van Huechten]
Moeder: Aelke [Aleidis]
Doopgetuigen: Antonis van Vechelen [Antonius van Vechelus] en Elisabeth Vaes Vaessen uit Hamont [Elizabeta filia Servati Vaess Hamontiana]

3.5 5 augustus 1607
Kind: Peter Schoenmakers
Vader: Jan Schoenmakers [Joannus Sutoris]
Moeder: Oda
Doopgetuigen: Wouter Peters [Gualterus Petri] en Catharina Hendrick van Aelst [Catarina Henrici ab Aelst]

3.6 5 augustus 1607
Kind: Jan Berchmans
Vader: Laurens Willem Berchmans [Laurentius Wil: Berchmans]
Moeder: Henrica
Doopgetuigen: Hendrick Frans Hanssen [Henricus Fransisci Hanssen] en Maria Jan van Luijck [Maria Joannis van Luicken filia]

3.7 19 augustus 1607
Kind: Fransiscus Slaets
Vader: Jan Slaets
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Lambert Peter Rademaeckers [Lambertus Petri Molit.] en Anna van Ham ex Weerd

3.8 8 september 1607
Kind: Francisca Hoeben
Vader: Antonis Aert Hoeben [Tonis Aerts]
Moeder: Clara Giel Boonen [Clara]
Doopgetuigen: Jan Hendrick Boonen [Joannes Henrici Bonen filius] en Maria Franssen

3v.1 x september 1607
Kind: Hendrick Martens
Vader: Adriaen Jan Martens [Adrianus Jo: Martenss]
Moeder: Aelke [Aleijdis]
Doopgetuigen: Aert Lobben [Arnoldus Lobben] en Petra vrouw van Jan Martens [Petra uxor Joannis Martenss]

3v.2 30 september 1607
Kind: Anna Daems
Vader: Peter Wouter Daems [Petrus Daems]
Moeder: Elisabeth Giel vanden Broeck [Elisabeth]
Doopgetuigen: Hendrick Gerrits van Heeze [Henricus Gerardi Hesius] en Aelke Tonis Smulders [Aleijdis Antoni Smolders]

3v.3 1 oktober 1607
Kind: Michiel van Son
Vader: Servaes Cornelis van Son [Servatij Sonnij]
Moeder: Catharina Roel Engelen [Catharina]
Doopgetuigen: Willem Cornelis van Son [Wilhelmus Cornelij ex Son] en Catharina vrouw van Jan Engelen [Catarina Johis Engelen uxor]

3v.4 5 october 1607
Kind: Willem Sweers
Vader: Hendrick Sweers
Moeder: Helena Peter Tonis Wuijten [Heijlwigis]
Doopgetuigen: Peter Hendrick Dingens [Petrus Henrici Dingenss] en Elisabeth vrouw van Jan Bussen [Elizabeta uxor Joannis Bussen]

4. [leeg]

4v.1 16 mei 1608
Kind: Antonia Daems
Vader: Gerrit Daems [Gerardi Daemss]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Hendrick Goort Roubos van Heeze [Henricus Goiarts Roubos Hesius] en Maria vrouw van Antonis Tielens [Maria Antonij Tielens uxor]

4v.2 26 mei 1608

Kind: Anna van Asten
Vader: Hendrick Jacob van Asten [Henricus van Asten]
Moeder: Catharina Dirck Clevers [Catharine]
Doopgetuigen: Adriaen Peter Goossens [Adrianus Petri Goossens] en Aelke vrouw van Laurens Herberts [Aleida Laurenti Herbers uxor]

4v.3 27 mei 1608
Kind: Nicolaes Roelen/Nicolaes Engelen
Vader: Jan Roel Engelen [Joannus Engelen]
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Servaes van Son [Servatius Sonnius] en Adriana vrouw van Peter Bueckens [Adriana Petri Bueckens uxor]

4v.4 6 juni 1608
Kind: Goort Donckers
Vader: Antonis Donckers
Moeder: N.N.
Doopgetuigen: Adriaen Jan Martens [Adrianus Jois Martens] en Helena Dielis van Werdingen [Heilwigis Aegidi van Werdingen filia]

5.1 30 augustus 1608
Kind: Gerarda Martens/Gerarda Lucas
Vader: Martinus Lucas van Oijen [Martinus Lucas ex Oijen]
Moeder: Johanna Jan Beckers van Sterksel [Johanne Joannis Beckers dicti van Sterxel]
Doopgetuigen: Goort Ceelen van Lierop [Godefridus Marcelis Lijropius] en Catharina Jan Beckers van Sterksel [Catharina suror matris]
Opmerking: buitenechtelijk kind, heiliggeestmeesters Adam Hermens [Adamus Hermanni] en Adriaen Stappers [Adrianus Stapparts]

5.2 4 oktober 1608
Kind: Antonia
Vader: Jacob Jan Lincken [Jacobus Johannis Lincken]
Moeder: Helena Dielis van Asten [Heijlwigis Aegidij Astensis]
Doopgetuigen: [afgeplakt] Anna [afgeplakt] Hendrick de Smid [Henricks Fabri]
Opmerking: buitenechtelijk kind, genoemd Antonis Donckers

5v.1 6 juni 1609
Kind: Willem Bull
Vader: Hendrick Goort Bull [Henricus Godefridus Bul]
Moeder: Dingen Willem Maes [Dijmne]
Doopgetuigen: Hendrick Willem Maes de jonge [Henricus frater matris junior] en Dingen Hendrick Maes vrouw van Jacobus Dielis [Dijmna Jacobi Dielis uxor]

5v.2 8 juni 1609
Kind: Antonis Martens
Vader: Antonis Martens
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Gerard Elkens van Heeze [Gerardus Elkens Hesius] en Elisabeth Jan Bocx [Elizabet Joannis Box filia]

5v.3 14 juni 1609
Kind: Peter Belien
Vader: Wouter Jan Belien [Wolterus Jois Belien]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Tielmanus Franssen van Lierop [Tielmanis Franssen Liropius] en Anna Willem

5v.4 15 juni 1609
Kind: Frans van Deursen
Vader: Jacob Aert van Deursen [Jacobi Arnoldi van Deursen]
Moeder: Johanna Snijders
Doopgetuigen: Dielis van Deursen en Johanna Vervlaessen

5v.5 18 juni 1609
Kind: Frederick van Roij
Vader: Antonis van Roij
Moeder: Helena Maria [Hadewigis Marie]
Doopgetuigen: Peter van Roij en Maria vrouw van Peter Weijnen [Maria Petri Weijnen uxor]

5v.6 28 juni 1609
Kind: Reijnier Engelen
Vader: Antonus Willem Engelen [Antoni Engelen]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: [beschadigd]eckers en Catarina Hollan[beschadigd] van Weert [Weertensis]

5v.7 2 juli 1609
Kind: Maria
Vader: Aert [beschadigd]
Moeder: Aelke [Aleide]
Doopgetuigen: [beschadigd] Aerts [Arndts] en Hendrica Maes [Henrica filia [beschadigd] Maes]

6.1 2 juli 1609
Kind: Johanna Cissen
Vader: Dirck Marten Cissen [Theodorus Cissen]
Moeder: Anna Jan Peter Goort Slegers alias vande Sande [Joanna]
Doopgetuigen: Peter van den Hurck [Petrus Heurcken] en Adriana Gerrits van Heeze [Adriana Geritss ambo Hesius]

6.2 17 juli 1609
Kind: Frans Cocx
Vader: Peter Cocx [Petrus Cocks]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Hendrick Goort Bull [Henricus Godefridi Bull] en Catharina vrouw van Jan Bluijssen [Catharina Joannis Blijssen uxor]

6.3 25 juli 1609
Kind: Maria Stevens
Vader: Jan Peter Stevens [Johannis Petri Stevenss]
Moeder: Maria [Maria]
Doopgetuigen: Jacob Aerts [Jacobus Arndtss sororius patris, zwager van de vader] en Helena Goort van Veldhoven [Heijlwigis Godefridi van Velthoven filia]

6.4 10 augustus 1609
Kind: Maria Belien
Vader: Jan Belien
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Dielis Joordens [Aegidius Jordens] en Elisabeth matris matris [moeder van de moeder]

6.5 12 augustus 1609
Kind: Dirck Pompen [Theodorus Pompen]
Vader: Jacob Jan Pompen [Jacobus Jois Pompen]
Moeder: Johanna Dirck Heesterbeeck [Joanna]
Doopgetuigen: Gijsbert Josephs en Agnes vrouw van Reijm Hoirs [Agnes uxor Remigius Hoerss]

6.6 11 november 1609
Kind: Elisabeth van Dorne
Vader: Michiel van Dorne [Michaelis van Dorne]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Peter Jacob Dingens en Johanna Hendrick van Hall [Johanna Henrici van Hall]

6.7 26 januari 1610
Kind: Agnes Wouters
Vader: Aert Wouters [Arnoldus Wouterss]
Moeder: Aelke [Aleide]
Doopgetuigen: Peter Vlemincx en Helena vrouw van Petrus Thomas [Heijlwigis Petri Thome uxor]

6v.1 20 februari 1610
Kind: Margriet Truijens
Vader: Adriaen Truijens
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Peter Jacob Luijten [Petrus Jacobi Luijten] en Elisabeth vrouw van Jacob Gelaesmaeckers [Elisabeth Jacobi Vitrori uxor]

6v.2 20 februari 1610
Kind: Josina Jans
Vader: Matthijs Jans
Moeder: Christina
Doopgetuigen: Goort Peters [Godefridus Petri] en Wendela Bacx

6v.3 21 februari 1610
Kind: Margriet Lenarts
Vader: Antonis Lenarts Verboeschot [Antonij Leonartss]
Moeder: Helena Gijsbert Gielen [Heilwigis]
Doopgetuigen: Peter Thomas en Maria Aert Wouters [Maria Arnoldi Wouters]

6v.4 24 februari 1610
Kind: Margriet Geevens
Vader: Jan Dirck Geevens [Joannis mr. Diericx Geveri]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Peter Vlemmincx en Ida vrouw van Antonis Smulders [Ida uxor Antonij Smolders]

6v.5 21 mei 1610
Kind: Lucia Broeckmans
Vader: Jacob Peter Broeckmans alias Fransen [Jacobi Broeckmanss alias Fraucus]
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Bartheolomeus Broeckmans en Elisabeth vrouw van Hendrick Bueckens [Elisabeta Henrici Bueckens uxor]

6v.6 30 mei 1610
Kind: Judoca Donckers
Vader: Antonis Donckers
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Jan Maes en Aegidia Dingens

7.1 6 juni 1610
Kind: Elisabeth Berchmans
Vader: Jan Berchmans
Moeder: Aelke [Aleide]
Doopgetuigen: Adam Hermans Ludinger en Catharina vrouw van Wouter Thijs [Catarina Gualteri Tijss uxor]

7.2 6 juni 1610 SS Trinitatis
Kind: Johanna Bluijssen
Vader: Jan Bluijssen
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Laurens Herberts [Laurentius Herbers] en Elisabeth Peter Cocx [Elisabeta filia Petri Cockss]

7.3 8 juli 1610
Kind: Michiel Hoeben [Michael]
Vader: Antonis Aert Hoeben [Antonius Arnoldi Hoeben]
Moeder: Clara Giel Boonen [Clare]
Doopgetuigen: Peter Peter Clevers [Petrus Petri Clevers] en Aegida vrouw van Willem Donckers [Aegidia uxor Wilhelmi Donckers]

7.4 6 juli 1610
Kind: Frans Pompen
Vader: Hendrick Frans Pompen [Henricus Franc: Pompen]
Moeder: Elisabeth Willem van Vechelen [Elizabeth]
Doopgetuigen: Antonis Lenarts Verboeschot [Antonius Leonardi] en Elisabeth vrouw van Jan Berchmans [Elisabetha uxor Jois Berchmanss]

7.5 18 juli 1610
Kind: Andreas Hanssen
Vader: Hendrick Hanssen
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Wouter Frans Smulders van Nederweert [Gualterus Fransoi Smolderss Nederweertensis] en Margriet Hendirck Willems van Maarheeze [Margareta Henrici Willemss Maerhesia]

7.6 15 augustus 1610
Kind: Hendrick Reijm
Vader: Gerard Reijm
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Peter Clevers en Catharina Joost van Veen [Catarina Judoci van Veen filia]

7.7 15 augustus 1610
Kind: Catharina Deelen
Vader: Hendrick Deelen
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Aert Grieten en Johanna Cuppens

7v.1 16 augustus 1610
Kind: Jacobus Schoenmakers
Vader: Jan Schoenmakers [Johannis Sutoris]
Moeder: Oda
Doopgetuigen: Hendrick Deelen [Henricus Delen] Maria Peter Deelen [Maria filia Petri Delen]
Opmerking: tweeling

7v.2 16 augustus 1610
Kind: Maria Schoenmakers
Vader: Jan Schoenmakers [Johannis Sutoris]
Moeder: Oda
Doopgetuigen: Hendrick van Gastel van Heeze [Henricus van Gastel Hezius] Johanna Adriaen Tonis [Joanna Adriani Anthoni filia]
Opmerking: tweeling

7v.3 23 augustus 1610
Kind: Joost Engelen [Justus]
Vader: Jan Roel Engelen [Joannis Engelen
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Adriaen Jan de Smid [Adrianus Joannis Fabri] en Catharina Joost Goossens [Catarina Justi Goossens filia]

7v.4 9 november 1610
Kind: Johanna Martens
Vader: Dielis Martens [Aegidius Martens]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Matthias Blasius Lobben [Mathias Blesen] en Helena Tielens [Heilwigis Tielens]

7v.5 25 oktober 1610
Kind: Adriaen Broeckmans
Vader: Bartholomeus Broeckmans
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Jacob Hanssen en Aelke Jan Danckers vrouw van Adriaen Jan Hoeben [Aleida Adriani Hoeben uxor]

7v.6 14 november 1610
Kind: Hendrick Driesen
Vader: Peter Driessen
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Hendrick Dielis en Helena vrouw van Jan Meuss van Someren [Heilwigus uxor Jois Meuss Soemerensis]

7v.7 22 november 1610
Kind: Margriet Bocx
Vader: Antonis Lambert Bocx [Antoni Lamberti Bocks]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Jan Gerrits van Valkenswaard [Johannes Gerardi Weerdensis] en Helena vrouw van Goort van Velthoven van Heeze [Heijlwigis uxor Godefridus Velthovij de Hees]

8.1 november-december 1610
Kind: Jan Cuijlen
Vader: Peter Cuijlen
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Willem Donckers [Guilielmus Donckers] en Maria van Sterksel [Maria van Stercxsel]

8.2 10 januari 1611
Kind: Willem Bitters
Vader: Jan Bitters [Joannis Bitters]
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Dirck Verwerdingen [Theodorus Verwerdigen] en Anna vrouw van Herbert Joosten [Anna Herberti Joosten uxor]

8.3 30 januari 1611
Kind: Philip van Roij
Vader: Hendrick van Roij
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Simon Jansen [Simon Joannis] en Helena Stappers [Heilwigis Stappers]

8.4 6 februari 1611
Kind: Adriaen Engelen [Hadrianus Engelen]
Vader: Antonis Willem Engelen [Antonius Engelen]
Moeder: Maria Engelen [Maria]
Doopgetuigen Jan Goort van Pelt [Johannes Godefridi dicti van Pelt] en Helena vrouw van Adriaen Broeckmans alias Nasen [Heijlwigis uxor Adriani Broeckmans alias Nasen]

8.5 13 februari 1611
Kind: Maria Loefs
Vader: Aert Loefs [Arnoldus Loeffen]
Moeder: Francisca
Doopgetuigen: Hendrick Guijens en Helena Berchmans [Heilwigis Berchmans]

8.6 13 februari 1611
Kind: Elisabeth
Vader: Antonis Deelen [Antonius Delen]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Nicolaes Ballincx en Gerarda Hendrick Thijssen [Gerarda Henrici Thijssen]

8.7 24 februari 1611
Kind: Johanna Aerts
Vader: Jacob Aerts Groenen [Jacobus Aerts]
Moeder: Helena [Heilwigis]
Doopgetuigen: Hendrick Bueckens en Helena Verstappen [Heilwigis Verstappen]

8.8 10 maart 1611
Kind: Joost Jeucken [Judocus]
Vader: Adriaen Jeucken
Moeder: Aelke [Aleijdis]
Doopgetuigen: Dirck Jeucken [Theodorus Jeucken frater patris] en Adriana Bacx

8v.1 22 april 1611
Kind: Elisabeth Pompen
Vader: Adriaen Frans Pompen [Adrianus Pompen]
Moeder: Gertruda Schepers [Gertrudis]
Doopgetuigen: Hendrick Josephs [Henricus Josephi] en Johanna vrouw van Jan Baeten [Johanna uxor Joannis Baten]

8v.2 22 april 1611
Kind: Petrus van Deursen
Vader: Dielis van Deursen [Aegidius van Deursen]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Jacob Gelaesmaeckers en Dingen Maes [Dimphna Maes]

8v.3 22 april 1611
Kind: Christianus Hoirs
Vader: Reijm Jan Hoirs [Remigius Hoirs]
Moeder: Agnes Hendrick Daems [Agneta]
Doopgetuigen: Jacob Peters van Someren [Jacobus Petri ex Soemeren] en Dingen vrouw van Marten Truijen van Geldrop [Dimna Martini Truijen uxor Geldropia]

8v.4 24 april 1611
Kind: Maria Schepers
Vader: Willem Schepers [Wilhelus de Scheper]
Moeder: Engel [Angela ]
Doopgetuigen: Lenart Caspers [Leonardus Gaspari] en Helena Loefs [Heilwigis Loeffen]

8v.5 6 mei 1611
Kind: Maria Dielis
Vader: Jacob Dielis [Jacobus Dielis]
Moeder: Dingen Hendrick Maes [Dijmne]
Doopgetuigen: Hendrick Dielis en Johanna vrouw van Hendrick Colen [Johanna uxor Henrici Colen]

8v.6 9 mei 1611
Kind: Jan Smulders
Vader: Jacob Smulders [Jacobus Smolders]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Lambert Peters [Lambertus Petri] en Helena vrouw van Hendrick Smulders [Heijlgonda uxor Henrici Smolders]

8v.7 28 mei 1611
Kind: Adriaen Berchmans
Vader: Frans Adriaen Berchmans [Franciscus Berchmans]
Moeder: Catharina Hendrick Leenen [Catharina]
Doopgetuigen: Jan Sfossen [Joannes Sfossen] en Johanna Leenen van Heeze [Joanna Leenen Hesia]

9.1 12 juni 1611
Kind: Jacob Jacobs
Vader: Peter Jacobs uit Haarlem [Petrus Jacops incolij onitatis Harlem in Hollandia]
Moeder: Agatha Jan Swarts en diens moeder Johanna [Agathe filia Johannis Swarts et Johanna uxoris]
Doopgetuigen: Dielis Bacx van Heeze [Aegidius Bax Hesius] en Catharina Jan Swarts [Catarina soror matris]
Opmerking: buitenechtelijk kind, genoemd Peter Vlemmincx [d. Petrus Vlemincx] en Adam Kleermakers [d. Adamus Sartorius]

9.2 29 juni 1611
Kind: Jan van Lincken
Vader: Jacob van Lincken
Moeder: Helena van Werdingen [Heilwigis van Werdigen]
Doopgetuigen: Laurens Berchmans en Catharina Tielkens
Opmerking: buitenechtelijk kind, genoemd Adam Hermens [Adamus Hermanij, beroep vroegmislezer] en Peter Clevers [Petrus Clevers, beroep vorster]

9v.1 2 juli 1611
Kind: Antonis van Hall
Vader: Aert van Hall [Arnoldus van Hal]
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Jacob Truijens [dominus Jacobus Truijenss, pastor] en Johanna Guijens

9v.2 2 juli 1611
Kind: Helena Daems
Vader: Peter Wouter Daems [Petrus Daems]
Moeder: Elisabeth Giel vanden Broeck [Elisabetha]
Doopgetuigen: Anna Nolandus Schepers en Lucia vrouw van Willem Schepers [Lucia Wilhelm Schepers uxor]

9v.3 7 juli 1611
Kind: Maria Aert van Deursen
Vader: Jacob Aert van Deursen [Jacobus Arnoldi Soemerenses]
Moeder: Johanna Snijders
Doopgetuigen: Bartholomeus van Erp en Maria Snijders [Maria soror matris]

9v.4 28 juli 1611
Kind: Petra Reijmen
Vader: Nicolaes Reijmen
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Adam Hermans [d. Adamus Hermani, beroep presbiter] en Catharina van Tuijl

9v.5 29 juli 1611
Kind: Hendrica Mansvelt
Vader: Hendrick Mansvelt
Moeder: Maria
Getuigen: Hendrick Dielis en Anna Maes

9v.6 3 augustus 1611
Kind: Jacob Colen
Vader: Hendrick Colen [Henricus Colen]
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Leonard Hannen en Helena Gijsberts [Heilwigis Gisberts ...]

9v.7 27 augustus 1611
Kind: Hendrick Jan mr. Delis
Vader: Jan mr. Delis
Moeder: Margriet
Doopgetuigen: Antonis van Lincken van Heeze [Anthonis van Lincken Hesius] en Elisabeth Truijen

9v.8 30 augustus 1611
Kind: Francisca Verstappen
Vader: Jan Peter Verstappen [Joannes Verstappen]
Moeder: Maria Willem de Litsenborger [Marie]
Doopgetuigen: Aert Juecken en Johanna Vervlaessen

10.1 8 augustus 1611
Kind: Anna Daems
Vader: Antonis Adriaen Daems [Anthonius Daems]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Peter Jacob Dingens en Antonia Oerlemans

10.2 22 september 1611
Kind: Peter Wagenmaker
Vader: Lambert Peter Rademaeckers [Lambertus Rotari]
Moeder: Elisabeth [Elisabethe]
Doopgetuigen: Jan Hoeben [Joannes Huben] en Helena Tielens [Heilwigis Tielens]

10.3 22 september 1611 S. Michaelis
Kind: Bartholomeus Snijders
Vader: Jan Snijders
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Wouter Peter van Aelst [Walterus Petri ex Aelst] en Maria Snijders

10.4 4 oktober 1611
Kind: Cornelia Reijmen
Vader: Gerard Reijmen [Gerardus Remigij]
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Willem Maes en Johanna vrouw van Antonis Hoirs [Johanna uxor Anthoni Hoirs ambo vt Hesis]

10.5 11 oktober 1611
Kind: Peter Smulders
Vader: Hendrick Tonis Smulders [Henricus Smulders]
Moeder: Helena Giel Heesterbeeck [Heilwigis]
Doopgetuigen: Antonis Engelen en Maria Verstappen

10.6 1 november 1611
Kind: Maria Schoenmakers
Vader: Jan Schoenmakers [Joannis Sutoris]
Moeder: Oda
Doopgetuigen: Jan Reijmen en Catharina Dingens

10.7 13 november 1611
Kind: Margriet Meeus
Vader: Hendrick Meeus
Moeder: Aelke Tonis Smulders
Doopgetuigen: N./M. vrouw van Adriaen van Schoot en Gertrudis Adriaen ex Weerde
Opmerking: 2 dagen eerder gedoopt door de vroedvrouw en Peter Vlemmincx

10v.1 13 november 1611
Kind: Catharina van Asten
Vader: Hendrick Jacob van Asten [Henricus van Asten]
Moeder: Engel Bacx [Angela]
Doopgetuigen: Dirck Bacx [Theodoricus Bax] en Elisabeth Reijm van Mol [Elisabetha Remigij van Moll]

10v.2 18 december 1611
Kind: Jan Baeten
Vader: Jan Baeten de jonge [Joannis Baten iunioris]
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Adriaen Pompen en Johanna Willem van Heeze [Joanna Wilhelmi Hesia]

10v.3 18 januari 1612
Kind: Catharina Sweers
Vader: Hendrick Sweers
Moeder: Helena Peter Tonis Wuijten [Heijlwigis]
Doopgetuigen: Peter Goort Thiems [Petrus Godefridi Thiems] en Maria Willem de Litsenborger vrouw van Jan Peter Verstappen [Maria Joannis Verstappen uxor]

10v.4 22 februari 1612
Kind: Antonis Ravens
Vader: Jacob Ravens
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Dielis Jan van Werdingen [Aegidius Joannis van Werdingen] en Petra van Achel

10v.5 22 februari 1612
Kind: Willem Bueckens
Vader: Hendrick Bueckens
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Adriaen Broeckmans en Jutta Luijten

10v.6 25 februari 1612
Kind: Petra Slaets
Vader: Jan Slaets [Joannes Laets]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Jan Willem van Borkel [Joannes Wilhelmi ex Burckel] en Gertruda Willems

10v.7 26 februari 1612
Kind: Hendrick de Smid
Vader: Hendrick de Smid [Henricus de Smet]
Moeder: Antonia
Doopgetuigen: Willem Bitters en Johanna Boonen

10v.8 26 februari 1612
Kind: Mathias Luecken
Vader: Dirck Luecken [Theodoris Luecken]
Moeder: Ermgundis
Doopgetuigen: Jan Goossens en Elisabeth Weijnen

11.1 29 februari 1612
Kind: Maria Colen
Vader: Wouter Jacob Colen [Walterus Colen]
Moeder: Judoca Joost Bauwen [Judoca]
Doopgetuigen: Jan de Smid [Joannes Fabri] en Johanna vrouw van Antonis Hoirs [Joanna Anthoni Hoirs uxor]

11.2 6 maart 1612
Kind: Joost Bleesen
Vader: Willem Bleesen
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Jan Jan van Heeze [Johannes Johannis van Heze] en Catharina Goossens

11.3 18 maart 1612
Kind: Aelke Goossens
Vader: Lambert Goossens
Moeder: Agatha
Doopgetuigen: Dielis Goossens van Heeze [Aegidius Goossens Hezius] en Barbara Hendrick Colen [Barbara Henrici Colen filia]

11.4 12 april 1612
Kind: Frans Bitters
Vader: Willem Peter Bitters [Wilhelmus Bitters]
Moeder: Anna Wouters [Anne]
Doopgetuigen: Jan Bitters [Joannes frater patris] en Elisabeth Willem van Vechelen

11.5 23 april 1612
Kind: Lucia Loefs
Vader: Loef Loefs [Loeff Loeffs]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Jacob Verhagen van Heeze [Jacobus Verhagen Hezius] en Elisabeth Lambert van Heeze [Elijzabetha Lamberti similiter Hezia]

11.6 24 april 1612
Kind: Jan Cissen
Vader: Dirck Marten Cissen [Theodorus Sissen]
Moeder: Anna Jan Peter Goort Slegers alias vande Sande [Anna]
Doopgetuigen: Gerard Daems [Gerardus Daems] en Aelke Peter van Heeze [Aleijdis Petri Hezia]

11.7 13 mei 1612
Kind: Elisabeth Deelen
Vader: Wouter Deelen [[doorgehaald: Petri] Walteri Delen]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Hendrick Dielis en Helena Smulders [Heilwigis Smolders]

11.8 20 mei 1612
Kind: Michiel van Buel
Vader: Matthijs Jans van Buel [Mathias Janss ex Buel]
Moeder: Christina
Doopgetuigen: Peter Thomas Versantvoort [Petrus Tomas van Gemert] en Hendrica Jans van Someren [Henrica Jans Soe[.]rensis]

11v.1 25 juli 1612
Kind: Maria Belien
Vader: Wouter Belien [Walter Belien]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Matthijs Weijnen [Matheus Weijnen] en Johanna Nijen

11v.2 12 augustus 1612
Kind: Johanna Bull
Vader: Hendrick Bull [Henricus Bull]
Moeder: Dingen Willem Maes [Dimna]
Doopgetuigen: Hendrick Adriaen Maes [Henricus Adriani Maes] en Catharina Leenen

11v.3 24 augustus 1612
Kind: Hendrick van Huechten
Vader: Antonis van Huechten [Antonij van Heuchten]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Hendrick Pauwel van Heuchten [Henricus Pauli van Huechten] en Johanna Catten

11v.4 26 augustus 1612
Kind: Hendrick van Hees
Vader: Jacob Wouter van Hees
Moeder: Gertruda Jan Bluijssen [Gertrudis]
Doopgetuigen: Paulus Jacob Pompen en Petra Joosten uit Eindhoven [Enhomana]

11v.5 17 september 1612
Kind: Johanna van Hall
Vader: Hendrick van Hall
Moeder: Gertruda Lenart Hannen
Doopgetuigen: Johanna van Hall en Matthijs Lenart Hannen frater matris [Mathias Leonardi Hannen]

11v.6 30 september 1612
Kind: Adriana van Seckelen alias van Buel
Vader: Lenart Jan van Seckelen alias van Buel [Leonardi van Buel]
Moeder: Elisabeth Jan van Werdingen alias Dries [Elisabetha]
Doopgetuigen: Matthijs van Buel [Mathias frater pratris] en Johanna Grieten

11v.7 30 september 1612
Kind: Helena Luijten
Vader: Jacob Jacobs Luijten [Jacobus Jacobi Luijten]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Reijm Weijnen [Rutger Weijen] en Sophia Maessen

11v.8 27 oktober 1612
Kind: Petrus Deelen
Vader: Hendrick Deelen [Henricus Delen]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Peter Clevers en Willem Homans

11v.9 28 oktober 1612
Kind: Maria Lenaerts
Vader: Antonis Lenarts Verboeschot [Antonius Lenaerts]
Moeder: Helena Gijsbert Gielen [Heijlwigis]
Doopgetuigen: d. Hendrick Wagenmaeckers pater in Achel en Johanna Boonen

11v.10 18 november 1612
Kind: Jan van Velthoven
Vader: Wouter van Velthoven
Moeder: Maria Hendrick Bartels alias Leenen [Maria]
Doopgetuigen: Martinus Tonis Engelen [Martinus Antonij Engelen] en Catharina Leenen

12.1 21 november 1612
Kind: Helena Versantvoort
Vader: Peter Thomas Versantvoort [Petri Thomas]
Moeder: Anna Willem Maes [Anna]
Doopgetuigen: Peter Jacob Luijten en Elisabeth Weijnen

12.2 7 december 1612
Kind: Dielis Coppen [Aegidius Coppen]
Vader: Philip Jan Coppen [Philipus Coppen]
Moeder: Antonia Dielis Sverwers [Anthonia]
Doopgetuigen: Wouter Jan Isens en Maria vrouw van Reijm Colen [Maria Rutgeri Colen uxor]

12.3 7 december 1612
Kind: Maria Leenen
Vader: Andreas Peter Leenen [Andreas Leenen]
Moeder: Margriet Jan Herberts [Margareta]
Doopgetuigen: Hendrick Peter Leenen en Catharina Leenen

12.4 9 december 1612
Kind: Peter Truijen
Vader: Wouter Truijen
Moeder: Helena
Doopgetuigen: d. Adam Hermans [beroep: vroegmislezer] en Elisabeth Jan van Buel [Elisabeth Johannis ex Buel]

12.5 13 januari 1613
Kind: Gijsbert Wouters
Vader: Antonis Wouters
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Jan Danckers en Margriet vrouw van Adriaen Wouters [Margareta Adriani Wouters uxor]

12.6 13 januari 1613
Kind: Goort Donckers
Vader: Antonis Goort Donckers alias Delis of Deelen [Antonius Donckers]
Moeder: Gertruda Joost Peters alias Dries [Gertrudis]
Doopgetuigen: Hendrick Beecx van Heeze [Henricus Beex Hezius] en Aelke Berchmans

12.8 13 januari 1613
Kind: Jan Tielens
Vader: Jan Willem Tielens [Joannis Wilhelmi Thielens]
Moeder: Helena Jan van Breugel [Heijlwigis Johanis ex Breugel]
Doopgetuigen: Jan Gijsen van Tongelre [Joannes Ghijsen Tongelrensis] en Anna Dielis Tielens Heesterbeeck [Anna Aegidij Thielensen Heesterbeeck]
Opmerking: buitenechtelijk kind

12.7 18 januari 1613
Kind: Maria Bluijssen
Vader: Jan Willem Bluijssen [Joannes Bluijssen]
Moeder: Catharina Jan van den Oudenhuijs [Catharina uxoris]
Doopgetuigen: Hendrick Goossens en Catharina Baeten [Baten]

12v.1 18 januari 1613
Kind: Hendrick Bitters
Vader: Jan Bitters
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Jan Engelen en Catharina Gobben

12v.2 4 februari 1613
Kind: Gerard Joordens
Vader: Dielis Aert Joordens [Aegidius Joordens]
Moeder: Catharina Gerard van Vaerle [Catharina]
Doopgetuigen: Gerard Daems en Helena van Boeckent [Haijgundis van Boeckent]

12v.3 4 februari 1613
Kind: Willem de Smid
Vader: Jacob de Smid [Jacobus de Smet]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Lambert Coppen en Gertruda Cuijpers van Heeze [Gertrudis Cuijpers Hesia]

12v.4 10 februari 1613
Kind: Peter van Heuchten
Vader: Hendrick van Heuchten
Moeder: Aelke [Aleidis]
Doopgetuigen: Jan Vlessers en Johanna Jutten

12v.5 10 februari 1613
Kind: Goort Hoirs
Vader: Reijm Jan Hoirs [Remigius Hoirs]
Moeder: Agnes Hendrick Daems [Agnetis]
Doopgetuigen: Peter Driessen [Petrus Andrea] en Hendrica vrouw van Jan Reijmen [Henrica Joannis Reijmen uxor]

12v.6 12 februari 1613
Kind: Ida Pompen
Vader: Hendrick Frans Pompen [Henricus Pompen]
Moeder: Elisabeth Willem van Vechelen [Elisabeth]
Doopgetuigen: Hendrick Jan de Smid [Henricus Joannis de Smet] en Anna Weggen/Anna Weijnen

12v.7 16 februari 1613
Kind: Jan Wuijten
Vader: Dielis Wuijten [Aegidius Wuijten]
Moeder: Johanna Grieten
Doopgetuigen: Lenart Jan van Seckelen [Leonardus Joannes van Seckelen] en Maria Loes

13.1 16 februari 1613
Kind: Jan Guijens
Vader: Antonis Jan Guijens [Antonius Guijens]
Moeder: Elisabeth Hendrick Leenen [Elisabetha]
Doopgetuigen: [doorgehaald: Peter Deelen] Frans Berchmans en Adriana Guijens

13.2 4 maart 1613
Kind: Thomas Luijten
Vader: Peter Jacob Luijten [Petrus Luijten]
Moeder: Sophia Thomas Versantvoort [Sophia]
Doopgetuigen: Jacob Jacob Luijten [Jacobus Jacobi Luijten] en Anna Willem Maes [Anna Wilhelmi Maes]

13.3 4 maart 1613
Kind: Jan Martens
Vader: Dielis Hendrick Martens [Aegidius Martens]
Moeder: Elisabeth Tonis Smulders [Elisabetha]
Doopgetuigen: Jan Peter Verstappen [Joannes Verstappen] en Elisabeth Martens

13.4 14 maart 1613
Kind: Peter Maes
Vader: Jan Peter Maes alias Guijens [Joannis Maes]
Moeder: Maria Aert Josephs [Maria]
Doopgetuigen: Peter Guijens broer van de vader [Petrus Guijens frater patris] en Anna Aert Josephs

13.5 16 maart 1613
Kind: Jan Hoeben
Vader: Adriaen Jan Hoeben [Adriani Hoeben]
Moeder: Aelke Jan Danckers [Aleide]
Doopgetuigen: Wouter Deelen [Wolterus Delen] en Margriet Hoeben

13.6 17 maart 1613
Kind: Helena Smulders
Vader: Hendrick Tonis Smulders [Henricus Smolders]
Moeder: Helena Giel Heesterbeeck [Heijlwigis]
Doopgetuigen: Jacob Pompen en Maria Hendrick Colen [Maria Henrici Colen]

13.7 20 maart 1613
Kind: Jan Donckers
Vader: Willem Donckers
Moeder: Aegidia Jacob Dingens [Aegidia]
Doopgetuigen: Antonis Wouters en Maria Jacob Dingens

13.8 30 maart 1613
Kind: Joost van Son
Vader: Vaes Cornelis van Son [Servatius Sonnij]
Moeder: Catharina Roel Engelen [Catharina]
Doopgetuigen: Lambert Bacx [Lambertus Bax] en Catharina Goossens

13.9 16 mei 1613
Kind: Jan Pompen
Vader: Adriaen Frans Pompen [Adrianus Pompen]
Moeder: Gertruda Schepers [Gertrudis]
Doopgetuigen: Jan Pompen en Maria Baeten [Maria Baten]

13.10 20 juni 1613
Kind: Jacob Dielis
Vader: Jacob Dielis [Jacobus Dielis]
Moeder: Dingen Hendrick Maes [Dimna]
Doopgetuigen: Reijm Hoirs [Remijgius Hoirs] en Gertruda Gobben

13v.1 24 juni 1613
Kind: Catharina Hanssen
Vader: Hendrick Hanssen
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Laurens Berchmans [Laurentius Berchmans] en Maria Tielens

13v.2 28 juli 1613
Kind: Goort Dingens
Vader: Aert Aert Dingens
Moeder: Elisabeth Peters
Doopgetuigen: Adam Hermens en Hendrick Aert Dingens [Henricus frater patris] en Elisabeth Daems [doorgehaald: Maria soror matris]
Opmerking: buitenechtelijk kind, Aert Dingens pater patris en Maria vrouw van Jacob Smulders [Maria uxor Jacobi Smolders], Jacobus Jan vanden Broeck pastoor

14.1 29 september 1613
Kind: Johanna Bacx [Joanna Bax]
Vader: Peter Jan Bacx [Petrus Bax]
Moeder: Elisabeth Peter Weijnen
Doopgetuigen: Matthijs Jacob Broeckmans [Mathias Jacobi Broeckmans] en Helena Snijders van Lill [Heijlwigis Snijders ex Lill]

14.2 27 oktober 1613
Kind: Matthijs Broeckmans
Vader: Matthijs Jacob Broeckmans [Mathias Broeckmans]
Moeder: Maria Peter Weijnen [Maria]
Doopgetuigen: Peter Bacx [Petrus Bax] en Getruda Timmers [Gertrudis Tijmers]

14.3 27 oktober 1613
Kind: Lenart Willems van Valkenswaard
Vader: Hendrick Willems van Valkenswaard [Henricus Willems ex Weerde]
Moeder: Aelke Hendrick van Dommelen [Aleijdis Henrici van Dommelen]
Doopgetuigen: Hendrick van Dommelen en Elisabeth Willems mater patris
Opmerking: buitenechtelijk kind, Hendrick van Dommleen pater matris en d. Adam Hermens

14.4 11 november 1613
Kind: Adriaen Berchmans
Vader: Engel Thijs Berchmans [Angeli Berchmans]
Moeder: Willemina Dielis Deelen [Wilhelma]
Doopgetuigen: Jacob Hannen en Elisabeth Berchmans

14.5 12 november 1613
Kind: Balthasar de Laure
Vader: Abraham Adriaen de Laure, beroep molenaar [Abraham Molitoris]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Paulis Thijs [Paulus Mathias] en Francisca Aerts

14.6 5 januari 1614
Kind: Petra Verhagen
Vader: Willem Verhagen
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Gijsbert Jan van Valkenswaard [Gisbertus Joannis ex Weerd] en Margriet Pompen [doorgehaald: Henrica Sbruijen soror matris]

14v.1 9 februari 1614
Kind: Jan Colen [Joannes Colen]
Vader: Philip Rutger Colen [Philippus Colen]
Moeder: Hendrica Jan Aerts [Henrica]
Doopgetuigen: Jan Coppen en Anna Martens

14v.2 5 maart 1614
Kind: Peter Smulders
Vader: Jan Tonis Smulders [Joannis Smolders]
Moeder: Joostgen Jan Goossens [Juste]
Doopgetuigen: Jacobus Jacobi Smulders en Helena Tielens

14v.3 9 maart 1614
Kind: Jan Schepers
Vader: Willem Schepers [Wilhelmus de Scheper]
Moeder: Engel [Angele]
Doopgetuigen: Matthijs Jutten en Antonia Goossens van Heeze [Antonia Goossens Hesia]

14v.4 17 maart 1614
Kind: Engel Loefs
Vader: Loef Loefs
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Hendrick Driesen van Soerendocnk [Henricus Andrea ex Soerendonck] en Margriet Janssen van Valkenswaard [Margareta Joannis ex Weerde]

14v.5 24 juni 1614 (s. joannis baptistos)
Kind: Maria Driessen
Vader: Peter Driessen
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Antonis Tielens en Johanna Reijm Hoirs [Joanna Remigij Hoirs]

14v.6 22 juli 1614
Kind: Aelke Broeckmans
Vader: Bartholomeus Broeckmans
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Reijm van Mol en Maria Weijnen

14v.7 8 september 1614
Kind: Maria Dielis
Vader: Jacobus Dielis
Moeder: Dingen Hendrick Maes [Dimna]
Doopgetuigen: Hendrick Willem Maes en Helena Peter Tielens nomine Sara vrouw van Jan Dielis [Sara, Joannis Dilis uxor]

14v.8 21 september 1614
Kind: Peter mr. Delis
Vader: Jan mr. Delis
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Wouter Truijen [Walterus Truijen] en Adriana Coppen van Heeze [Adriana Coppen Hesia]

15.1 29 september 1614 (ipso die Michaelis)
Kind: Catharina Engelen
Vader: Marten Tonis Engelen [Martinus Engelen]
Moeder: Anna Gijsbert Guijens [Anne]
Doopgetuigen: Antonis Hendricks en Elisabeth Gerrits

15.2 18 oktober 1614
Kind: Adriaen Sweers
Vader: Hendrick Sweers
Moeder: Helena Peter Tonis Wuijten [Heijlwigis]
Doopgetuigen: Jacob Clercx en Joostgen Coppen [Judoca Coppen]

15.3 26 oktober 1614
Kind: Hendrick van Seckelen alias van Buel
Vader: Lenart Jan van Seckelen alias van Buel [Leonardus van Seckelen]
Moeder: Elisabeth Jan van Werdingen alias Dries [Elisabethe]
Doopgetuigen: Dirck Wuijten [Theodorus Wuijsten] en Agnes Peters van Westerhoven [Agnes Petri ex Westerhoven]

15.4 2 november 1614
Kind: Aelke Jutten
Vader: Jacob Jan Jutten [Jacobus Jutten]
Moeder: Johanna Jacob Aerts [Joanna]
Doopgetuigen: Antonis Lobben en Agatha Tielkens

15.5 2 november 1614
Kind: Catharina Berchmans
Vader: Jan Berchmans
Moeder: Aelke
Doopgetuigen: Jacob Thijs en Jacoba Boonen

15.6 9 november 1614
Kind: Adriaen Colen
Vader: Wouter Jacob Colen [Walteri Colen]
Moeder: Joostgen Joost Bauwen [Judoca]
Doopgetuigen: Michiel van Put en Aelke Goort Vesters van Heeze [Aleidis Godefridi Vesters Hesia]

15.7 16 november 1614
Kind: Jacob Driessen
Vader: Dielis Driessen
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Bartholomeus Broeckmans en Elisabeth Hendrick Lobben [Elisabetha Henrici Lobben filia]

15.8 16 november 1614
Kind: Margriet van Velthoven
Vader: Wouter van Velthoven
Moeder: Maria Hendrick Bartels alias Leenen
Doopgetuigen: Hilvarius Goortsen en Elisabeth Bocx

15.9 23 november 1614
Kind: Helena Herberts
Vader: Laurens Herberts
Moeder: Aelke
Doopgetuigen: Andreas Leenen en Elisabeth Bluijssen

15v.1 21 december 1614
Kind: Aelke Hannen
Vader: Joost Hannen
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Jan van Hout en Johanna vrouw van Willem Bleesen [Joanna Wilhelmi Blesen uxor]

15v.2 21 december 1614
Kind: Willem Hoeben
Vader: Jan Hoeben
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Wouter van Roij en Johanna Catten

15v.3 28 december 1614 (ipso die innocentius)
Kind: Johanna Jacobs
Vader: Joris Jacobs [Georgius Jacobi]
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Hendrick Jacobs en Helena Janssen van Valkenswaard [Heijlwigis Joannis Weerdenses]

16.1 3 januari 1615
Kind: Margriet Engelen
Vader: Willem Peter Engelen [Wilhelmus Engelen]
Moeder: Elisabeth Dielis Bocx [Elisabeth]
Doopgetuigen: Hendrick Vriesen en Anna Schepers

16.2 18 januari 1615
Kind: Anna Bacx
Vader: Peter Jan Bacx [Petrus Bax]
Moeder: Elisabeth Peter Weijnen
Doopgetuigen: Hendrick Hendrick Fous [Henricus Henrici Svous] en Elisabeth Bacx [Elijsabetha Bax mater patris]

16.3 25 januari 1615
Kind: Gerard de Smid
Vader: Hendrick de Smid [Henricus de Smet]
Moeder: Antonia
Doopgetuigen: Peter Aert Deelen [Petrus Arnoldi Delen] en Maria Peter Wouters [Maria Petri Wouters]

16.4 25 januari 1615
Kind: Joost Bruijnen
Vader: Hendrick Bruijnen
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Aert Jan van Tongelre [Arnoldus Joannis van Tongelre] en Catharina van Put

16.5 28 januari 1615
Kind: Jacob Donckers
Vader: Willem Donckers
Moeder: Aegidia Jacob Dingens [Egidie]
Doopgetuigen: Jan Wuijten en Elsbena van Roij

16.6 1 maart 1615
Kind: Johanna Bocx
Vader: Antonis Lambert Bocx [Anthonij Box]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Wouter Thijs [Walterus Tijs] en Elsiabeth Janssen [Elijsabetha Joannis]

16.7 12 maart 1615
Kind: Jacoba Loefs
Vader: Aert Loefs [Arnoldus Loeffen]
Moeder: Francisca
Doopgetuigen: Willem Geenen en Maria vrouw van Abraham Adriaen de Laure [Maria Abrahami molitoris uxor]

16.8 21 maart 1615
Kind: Elisabeth Versantvoort
Vader: Peter Thomas Versantvoort [Petri Thomas]
Moeder: Anna Willem Maes [Anna]
Doopgetuigen: Wouter Smulders [Walterus Smulders] en Dingen Maes

16.9 5 april 1615
Kind: Catharina Truijens
Vader: Wouter Truijens
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Peter Gelaesmaecker [Petrus Glaesmaeckers] en Anna van M[.]

16v.1 14 juni 1615
Kind: Elisabeth van Buel
Vader: Bastiaen van Buel [Sebastianus Bulensis]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Lambert Bacx [Lambertus Bax] en Antonia van Erp

16v.2 14 juni 1615
Kind: Elisabeth Cissen
Vader: Dirck Marten Cissen [Theodorus Sissen]
Moeder: Anna Jan Peter Goort Slegers alias vande Sande [Anna]
Doopgetuigen: Agnes Snijders en Maria Schepers

16v.3 14 juni 1615
Kind: Antonia van Huechten
Vader: Antonis van Huechten [Antonis van Heuchten]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Reijm Lathouwers en Mechteld van Huechten [Mechteldis van Heuchten]

16v.4 25 juni 1615
Kind: Jan Schepers
Vader: Willem Schepers
Moeder: Engel [Angele]
Doopgetuigen: Philip Dielis [Philippus Aegijdij] en Maria Aert Josephs [Maria Arnoldi Josephs]

16v.5 28 juni 1615
Kind: Jacob van Hees
Vader: Jacob Wouter van Hees [Jacobus van Hees]
Moeder: Gertruda Jan Bluijssen [Gertrudis]
Doopgetuigen: Aert Melchiors en Hendrica Martens van Poppel

16v.6 5 juli 1615
Kind: Anna de Smid
Vader: Jan Jan de Smid [Joannis Fabri]
Moeder: Catharina Sweers [Catharina]
Doopgetuigen: Joost Sweers [Judocus Sweers] en Gertruda Colen [Gertrudis Colen]

16v.7 15 juli 1615
Kind: Gertruda Vriesen
Vader: Hendrick Vriesen
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Willem Engelen en Maria Vriesen

16v.8 9 augustus 1615
Kind: Catharina Deckers
Vader: Hendrick Deckers
Moeder: Aelke [Aleijdis]
Doopgetuigen: Hendrick Tonis Smulders [Henricus Anthonij Smolders] en Goedelt Lenarts van Eersel [Gudula Leonardi ex Eerssel]

17.1 24 september 1615
Kind: Anna Sfossen
Vader: Goort Jan Sfossen [Goderfridus Joannis Vossen]
Moeder: Elisabeth Hendrick Martens
Opmerking: buitenechtelijk kind

17.2 4 oktober 1615 [ipso die s. Francisci]
Kind: Helena Oerlemans
Vader: Willem Oerlemans [Wilhelmus Oirlemans]
Moeder: Judoca
Doopgetuigen: Adriaen Frans Maes [Adrianus Francisci Maes] en Maria Colen [Maria Colen]

17.3 11 november 1615 [ipso die s. Martini]
Kind: Johanna Berchmans
Vader: Jan Berchmans
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Jan de Weerdt en Johanna Grieten

17.4 11 november 1615
Kind: Jan Slaets
Vader: Jan Slaets [Jois/Joannis Laets]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Thijs Jacobs [Matheus Jacobi] en Antonia Daems

17.5 17 december 1615
Kind: Maria Macken
Vader: Jacob Macken van Weert
Moeder: Maria Peter Wouters
Doopgetuigen: Michiel Gobben en Catharina Gobben
Opmerking: buitenechtelijk kind

17.6 26 februari 1616
Kind: Hendrick Bruijnen
Vader: Hendrick Bruijnen [doorgehaald Belien]
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Willem Belien [Willem Belen] en Margriet Dirkmans van Hamont [Margareta Dickmans Hamondana]

17.7 25 maart 1616 [ipso Annunciationis die anno 1616]
Kind: Maria Donckers
Vader: Antonis Donckers
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Antonis Wouters en Gertruda Bitters

17v.1 20 juli 1616
Kind: Aelke Jeucken
Vader: Aert Jan Jeucken [Aert Jeucken]
Moeder: Elisabeth Philips [Elisabethe]
Doopgetuigen: Hendrick Schoenmaeckers en Judoca Goossens

17v.2 15 augustus 1616 [ipso die Assumptionis Mariae]
Kind: Hendrick van de Brug
Vader: Jan van Brug [Joannis van Brug]
Moeder: Judoca
Doopgetuigen: Lambertus Peter Rademaeckers [Lambertus Raijmaeckers] en Elisabeth vrouw van Aert Juecken [Elijsabetha Arnoldi Jaecken uxor]

17v.3 26 augustus 1616
Kind: Maria Pompen
Vader: Adriaen Frans Pompen [Adrianus Pompen]
Moeder: Gertruda Schepers [Gertrudis]
Doopgetuigen: Antonis Wouters en Elisabeth Schepers

17v.4 24 oktober 1616
Kind: Catharina Coppen
Vader: Lambert Joost Coppen [Lambertus Coppen]
Moeder: Maria Jan Guijens/Maria Jan Ruevens [Maria]
Doopgetuigen: Hendrick Pompen en Elisabeth Hoeben

17v.5 25 oktober 1616
Kind: Aelke Aalen
Vader: Jan Peter Aalen [Joannes Alen]
Moeder: Francisca Frans Hanssen [Francisca]
Doopgetuigen: Antonis Ercken pastoor in Heeze [Antonius Erclen pastor Hesius] en Johanna Vervlaessen
Opmerking: getrouwd 8 mei 1615

17v.6 5 oktober 1616
Kind: Jan van Asten
Vader: Hendrick Jacob van Asten [Henricus van Asten, doorgehaald: Jan Hoeben]
Moeder: Engel Bacx [Angela]
Doopgetuigen: Adriaen Pompen en Elisabeth Creupels

17v.7 28 oktober 1616
Kind: Hendrica Oerlemans
Vader: Willem Oerlemans [Wilhelmus Oirlemans]
Moeder: Judoca
Doopgetuigen: Frans Maes en Helena Oerlemans

17v.8 9 november 1616
Kind: Anna Snoeijen
Vader: Hendrick Snoeijen
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Dirck Dircks [Theodorus Theodori] en Judoca Dircks [Judoca Theodori]

18.1 23 november 1616
Kind: Jan Aerts
Vader: Jacob Aerts Groenen [Jacobus Aerts]
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Adriaen Nasen en Helena Tielens

18.2 25 januari 1617
Kind: Jacob Pompen
Vader: Paul Jacob Pompen [Paulus Pompen]
Moeder: Elisabeth Verbraken [Elisabethe]
Doopgetuigen: Jan de Weerdt en Gertruda Bluijssen

18.3 25 januari 1617
Kind: Jan Seelkens
Vader: Jacob Hendrick Seelkens [Jacobus Seelkens]
Moeder: Johanna Gerards [Joanne]
Doopgetuigen: Antonis Beecx van Someren [Antonius Beex Soemerensis] Johanna Martens van Hamont [Joanna Martens Hamondana]

18.4 11 mei 1617
Kind: Anna Berchmans
Vader: Frans Adriaen Berchmans [Franciscus Berchmans]
Moeder: Catharina Hendrick Leenen [Catharine]
Doopgetuigen: dominus Marcelis [d. Marcellius] en Maria van Heeze

18.5 12 mei 1617
Kind: Thijs Berchmans
Vader: Engel Thijs Berchmans [Angeli Berchmans]
Moeder: Willemina Dielis Deelen [Wilhelmie]
Doopgetuigen: Hendrick Adriaen Danckers [Henricus Adriani Danckers] en Helena Berchmans [Heilwigis Berchmans]

18v.1 16 juli 1617
Kind: Jacob Wijnants
Vader: Reijm Wijnants van Utrecht [Reijneri Wijnants Trajectensis]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Michiel Peters van Heeze [Michael Peters Hesius] en Maria Willems van Heeze [Maria Willems Hesia]

18v.2 29 augustus 1617
Kind: Jan Daems
Vader: Antonis Peter Daems [Anthonius Daemss]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Peter Adriaen Daems [frater patris] en Johanna vrouw van Adriaen Daems

18v.3 7 september 1617
Kind: Reijm Mol
Vader: Philip Jan Mol [Philippus Mol]
Moeder: Engel Roel Verbraken [Angele]
Doopgetuigen: zoon van Peter Strijbos van Eindhoven [leeg filius Petri Strijbos Endoviensis], zus van de moeder [sororius matris] en Maria vrouw van Abraham Adriaen de Laure [Maria uxor Abrahami mr. Molitoris]

18v.4 9 september 1617
Kind: Elisabeth Heijlen
Vader: Goort Heijlen
Moeder: Elisabeth Bleesen [Elisabethe]
Doopgetuigen: Willem Lambert van Heeze [Wilhelmus Lamberti Hesius] en Jacoba Bleesen [Jacoba Blesen]
Opmerking: Moeder overleden in het kraambed

18v.5 28 oktober 1617 [ipso Simonius et Jude 1617]
Kind: Maria Maes
Vader: Hendrick Maes
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Thijs Aert Josephs [Matthias Arnoldi Josephs] en Elisabeth vrouw van Hendrick Pompen [Elisabetha Henrici Pompen uxor]

19.1 onbekende datum
Kind: Laurens Berchmans
Vader: Jan Berchmans
Moeder: Aelke
Doopgetuigen: Dirck Schoenmakers [Theodorus Sutoris] en Hendrica Laurens Berchmans [Henrica Laurenti Sberchmans]

19.2 5 november 1617
Kind: Elisabeth van Vessem
Vader: Jan Philip van Vessem [Joannis Philippi Vessemi]
Moeder: Johanna Frans Smulders [Joanne]
Doopgetuigen: Jan Neckskens en Barbara vrouw van Willem van Lieshout

19.3 12 november 1617
Kind: Catharina Herincx van Miltenburg
Vader: Michiel Martens Herincx van Miltenburg [Michael Martini]
Moeder: Aelke Hoeben [Aleide]
Doopgetuigen: Peter Simons van Buel [Petrus Simonis ex Buel] en Johanna Dielis Bocx [Johanna filia Egidij Bockss]

19.4 19 november 1617
Kind: Anna Cuijlen
Vader: Peter Cuijlen
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Jan Tielens en Maria zus van de moeder [Maria soror matris]

19.5 25 november 1617
Kind: Jacob Bitters
Vader: Willem Peter Bitters [Wilhelmus Bitters]
Moeder: Anna Wouters
Doopgetuigen: Wouter Peter Bitters [Wolterus frater patris] en Barbara vrouw van Willem van Lieshout [Barbara Wilhelmi van Liessent uxor]

19.6 28 november 1617
Kind: Catharina Hoeben
Vader: Adriaen Jan Hoeben
Moeder: Aelke Jan Danckers [Aleide]
Doopgetuigen: Antonis Martens van Heeze [Anthonius Martens Hesius] en Margriet Jan Daemkens [Margareta filia Jois Daemkenss]

19v.1 26 januari 1618
Kind: Joost Pompen
Vader: Jacob Jan Pompen [Jacobus Pompen]
Moeder: Johanna Dirck Heesterbeeck [Johanne]
Doopgetuigen: Gijsbert Peter Deelen [Gisbertus Petri Delen] en Anna Michiel Heesterbeeck

19v.2 8 april 1618
Kind: Catharina van Brug
Vader: Hendrick van Brug
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Jacob Jacob Smulders en Anna Michiel Heesterbeeck

19v.3 13 mei 1618
Kind: Maria Versantvoort
Vader: Peter Thomas Versantvoort [Petrus Thome]
Moeder: Anna Willem Maes [Anne]
Doopgetuigen: Willem van Vechelen en Catharina Hendrick Maes koster in Strijp

19v.3 17 augustus 1618
Kind: Johanna Buijs
Vader: Wouter Buijs
Moeder: Anna Geldens van Someren [Anne Geldenss ex Soemeren famile]
Doopgetuigen: Frans Geldens [frater matris] en Judith Adriaen Buijs van Bergen [Judith Adriani Buijs Berchencana]
Opmerking: buitenechtelijk kind, genoemd Goort Tonis en Johanna Verstappen

19v.4 13 juli 1618
Kind: Elisabeth Vriesen
Vader: Hendrick Vriesen
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Jan Dielis Bocx [Johannes Egidij Box] en Aelke Huijbert Deckers [Aleijda Huberti Deckers filia]

19v.5 1 augustus 1618
Kind: Peter Schepers
Vader: Willem Schepers
Moeder: Engel
Doopgetuigen: Abraham Adriaen de Laure [Abrahamus Adriani molitor] en Elisabeth Jan Bluijssen

20.1 14 augustus 1618
Kind: Catharina Jutten
Vader: Jacob Jan Jutten [Jacobus Jutten]
Moeder: Johanna Jacob Aerts [Joanne]
Doopgetuigen: Bernard Pompen en Anna Michiel Heesterbeeck

20.2 15 juli 1618
Kind: Catharina Verstappen
Vader: Jan Peter Verstappen [Joannes Verstappen]
Moeder: Maria Willem de Litsenborger [Marie]
Doopgetuigen: Lambert Picken van Bree [Lambertus Picken a Breeij] en Margriet Willem de Litsenborger [Margareta soror matris]

20.3 17 augustus 1618
Kind: Jan Bluijssen
Vader: Willem Bluijssen
Moeder: Hendrica
Doopgetuigen: Jan Lucas Martens van Woensel [Joanni, Lucas Martinij Woensselensis] en Elisabeth Bluijssen
Opmerking: tweeling

20.4 17 augustus 1618
Kind: Dirck Bluijssen
Vader: Willem Bluijssen
Moeder: Hendrica
Doopgetuigen: Willem Bluijssen en Judith Willem van Woensel [Judith Wilhelmi a Woenssel]
Opmerking: tweeling

20.5 23 augustus 1618
Kind: Jan Colen
Vader: Leonard Paul Colen van Weert [Leonardus Pauli Colen Weertensis]
Moeder: Hendrica Jan Buijens opte Brug [Henrica filie Joannis Boijens opte Brug]
Doopgetuigen: Petrus van Montfort van Weert [Petrus a Montfort Weertensis] en Maria Jan Buijens opte Brug [Maria soror matris]
Opmerking: buitenechtelijk kind, genoemd Gijsbert Josephs en Johanna Boonen

20.6 26 augustus 1618
Kind: Gijsbert Lenarts
Vader: Antonis Lenarts Verboeschot [Antonius Lenartss]
Moeder: Helena Gijsbert Gielen [Heilwigis]
Doopgetuigen: Reijm Hendrick Thijs [Remigius Thijs] en Helena vrouw van Jan Pompen [Heilwigis uxor Joannis Pompen]

20v.1 28 augustus 1618
Kind: Joost Maes
Vader: Hendrick Willem Maes [Henricus Maess]
Moeder: Catharina Joost Goossens [Catharine]
Doopgetuigen: Hendrick Joost Goossens [Henricus Goossens] en Catharina Leenen vrouw van Hendrick Dielis [Catharina Lenen Henrici Dielis uxor]

20v.2 2 september 1618
Kind: Maria Snoeijen
Vader: Hendrick Snoeijen
Moeder: Maria
Doopgetuigen: d. en m. Marcelis Goossens pater van Heeze [d. et m. Marcellus Goossens ptr Hesius] en Anna vrouw van Wouter van Vaerle van Bree [Anna Wolteri van Vaerle uxor ex Bree]

20v.3 11 november 1618
Kind: Peter Wuijten
Vader: Jan Wuijten
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Jan Thijs Berchmans en Elisabeth vrouw van Hendrick Pompen

20v.4 11 november 1618
Kind: Elisabeth van Seckelen alias van Buel
Vader: Lenart Jan van Seckelen [Leonardus van Seckelen alias van Buel]
Moeder: Elisabeth Jan van Werdingen alias Dries [Elisabethe]
Doopgetuigen: Willem Jan Jutten en Margriet Jan van Buel

20v.5 3 mei 1619
Kind: Jacob Deelen
Vader: Gijsbert Peter Deelen [Gijsbertus Delen]
Moeder: Elisabeth Alberts van Dommelen [Elizabethe]
Doopgetuigen: Jan Boonen en Johanna Jacob Pompen

20v.6 9 mei 1619
Kind: Catharina Smulders
Vader: Jacob Tonis Smulders [Jacobus Smulders]
Moeder: Maria Hendrick Colen [Maria Colen]
Doopgetuigen: Maria Tonis Smulders en en Maria Souwen van Heeze [Maria Souwen Hesia]

21.1 9 mei 1619
Kind: Laurens Bastiaens
Vader: Jeronimus Bastiaens
Moeder: Johanna Berchmans
Doopgetuigen: Frans Berchmans en Margriet Jan Daemkens
Opmerking: buitenechtelijk kind, genoemd Peter Vlemmincx, Adam Hermens en Aert Wouters

21.2 23 mei 1619
Kind: Willem Bacx
Vader: Peter Jan Bacx [Petrus Bax]
Moeder: Elisabeth Peter Weijnen [Elizabethe]
Doopgetuigen: Jan Reijmen en Aelke vrouw van Joost Weijnen

21.3 16 juni 1619
Kind: Petra Bitters
Vader: Wouter Peter Bitters
Moeder: Christina Peter famila Wouter Deelen
Doopgetuigen: Willem Bitters en Maria zus van de moeder
Opmerking: buitenechtelijk kind, genoemd Adam Hermens, Peter Vlemmincx en Gijsbert Deelen

21v.1 18 juni 1619
Kind: Peter Daems
Vader: Peter Wouter Daems [Petrus Daems]
Moeder: Elisabeth Giel vanden Broeck [Elisabeth]
Doopgetuigen: Adriaen Daems en Anna vrouw van Hendrick Leenen [Anna Henrici Lenen uxor]
Opmerking: kind postuum geboren

21v.2 22 juni 1619
Kind: Peter Colen
Vader: Wouter Jacob Colen [Wolterus Colen]
Moeder: Judoca Joost Bauwen [Judoce]
Doopgetuigen: Hendrick Colen en Maria [Maria enis filia Colune habitans]

21v.3 25 juli 1619
Kind: Hendrick Corstens
Vader: Jan Corstens
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Frans Hendrick de Smid [Franciscus Henrici fabri] en Ida Hendrick van Geldrop

21v.4 25 augustus 1619
Kind: Hendrick Seelkens
Vader: Michiel Hendrick Seelkens [Michael Henrici Ceelkens]
Moeder: Maria Jacobs dochter molenaar in Luyksgestel [Marie filie Jacobi molitoris ex Luijcks Gestel]
Doopgetuigen: Willem Hendrick Seelkens en Elisabeth Jacob Dielis, Willem Jacobs [frater matris]
Opmerking: buitenechtelijk kind, Adam Hermens, Peter Beckers van Luyksgestel

22.1 5 september 1619
Kind: Jan Engelen
Vader: Jan Roel Engelen [Joannis Engelen]
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Joost Peter Clevers en Maria Gerard Bacx

22.2 15 september 1619
Kind: Johanna Mol
Vader: Philip Jan Mol [Philippus Moll]
Moeder: Engel Roel Verbraken [Angele]
Doopgetuigen: Hendrick Verbraken en Ida Aert Melchiors van Heeze [Ida Arnoldi Melchior filia Hesia]

22.3 22 september 1619
Kind: Antonis Pompen
Vader: Paulus Jacob Pompen [Paulus Pompen]
Moeder: Elisabeth Verbraken [Elisabethe]
Doopgetuigen: Dirck Hendrick Schoenmakers [Theodorus Henrici sutoris] en Maria Willem Hannen

22.4 september/oktober 1619
Kind: Jan Jutten
Vader: Peter Jan Jutten [Petrus Jutten]
Moeder: Hendrica Huijb Peters van Buel [Henrici]
Doopgetuigen: Aert Hendrick van Buel [Arnoldus Henricx Bulensis] en Maria Willem Jutten

22.5 september/oktober 1619
Kind: Catharina Dielis
Vader: Jacob Dielis [Jacobus Dielens]
Moeder: Dingen Hendrick Maes [Dimpne]
Doopgetuigen: Hendrick van Vee en Catharina Leenen

22.6 20 oktober 1619
Kind: Ida Bitters
Vader: Willem Peter Bitters [Wilhelmus Bitters]
Moeder: Anna Wouters [Anne]
Doopgetuigen: Joost Jan Wouters en Johanna vrouw van Antonis Wouters

22.7 3 november 1619
Kind: Maria Guijens
Vader: Michiel Jan Guijens [Michaelis Guijens]
Moeder: Antonia van Erp [Antonia]
Doopgetuigen: Jan Jan de Werdt en Helena Jan Guijens [Heijlwigis filia Joannis Guijens Juni.ers]

22.8 3 november 1619
Kind: dochter van Peter Lobben
Vader: Peter Lobben
Moeder: Mechteld Paul van Heuchten [Mechthildis]
Doopgetuigen: Hendrick Martens, Anna Delis en Judoca vrouw van Goort Lobben
Opmerking: kind postuum geboren, moeder getrouwd met Jan Peter

22v.1 20 november 1619
Kind: Helena Deelen
Vader: Hendrick Deelen [Henricus Delen]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Jacob Antonis van Heeze [Jacobus Antonij Hesius] en Hendrica Loefs

22v.2 27 mei 1620
Kind: Elisabeth Bull
Vader: Hendrick Goort Bull
Moeder: Dingen Willem Maes [Dijmnae]
Doopgetuigen: Hendrick Peter Leenen en Anna vrouw van Wouter Deelen [Anna Wolteri Delen uxor]

22v.3 2 juni 1620
Kind: Elisabeth Emmen
Vader: Jan Thijs Emmen [Joannis Mathia Emmen]
Moeder: Maria Peter Thijssen van Valkenswaard [Maria filia Petri Thijssen ex Weerde]
Doopgetuigen: Hendrick Willems en Godefrida Peter Wouters
Opmerking: buitenechtelijk kind, geboren in het huijs van Ida weduwe Jan Hannen, genoemd Hendrick Willems en Peter Willems van Valkenswaard, Adam Hermens

22v.4 8 juni 1620
Kind: Gertruda Macken
Vader: Jacob Macken
Moeder: Maria Peter Wouters [Maria]
Doopgetuigen: Adriaen Wouters van Heeze en Margriet [? troutoen] van Weert

22v.5 16 september 1620
Kind: Aert Groenen
Vader: Jacob Aert Groenen [Jacobus Groenen Aerts]
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Aegidia Martens en Helena Willem Belien
Opmerking: tweeling

23.1 16 september 1620
Kind: Maria Groenen
Vader: Jacob Aert Groenen [Jacobus Groenen Aerts]
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Aert Hendrick Boijkens en Elisabeth weduwe van Michiel Heesterbeeck
Opmerking: tweeling

23.2 14 april 1623
Kind: Francisca Dielis
Vader: Jacob Dielis
Moeder: Dingen Hendrick Maes [Dymne Maess]
Doopgetuigen: Frans Franssen handelaar op Keulen [Franciscus Franssen mercator coloniensis] en Wouter Colen [Wolterus Kolen]

23.3 18 juni 1623
Kind: Catharina Wouters
Vader: Jacob Peter Wouters [Jacobus Wouters]
Moeder: Margriet Aert Hoeben [Margarete Hoeben]
Doopgetuigen: Jacob Macken schoenmaker [Jacobus Macken sutor] en Catharina Peter Wouters vrouw van Reijm Hendrick Thijs [Catarina uxor Remigij Tijss]

23.4 20 juni 1623
Kind: Catharina Engelen
Vader: Marten Tonis Engelen [Martinus Engelen]
Moeder: Anna Gijsbert Tonis Guijens [Anne]
Doopgetuigen: Jacob Tonis Engelen [Jacobus Anthonij Engelen] en Marie Oeijen

23.5 20 juni 1623
Kind: Goort Wuijten
Vader: Willem Wuijten [Guilielmus Wouten]
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Lenart Jan [Leonardus Janssen] en Anna Jan Bluijssen [Anna Joannis Bloijssen filia]

23.6 20 juni 1623
Kind: Aelke Abrahams
Vader: Jan Abraham Thijssen [Joannis Abrahams]
Moeder: Margriet Jan Hoeben [Margarete]
Doopgetuigen: Dirck Joosten [Theodorus Joosten] en Gertruda vrouw van Bartholomeus Broeckmans [Gertrudis uxor Bartholomei Broeckmans]

23v.1 15 juli 1623
Kind: Elisabeth Bitters
Vader: Willem Peter Bitters [Wilhelmus Bitters]
Moeder: Anna Wouters
Doopgetuigen: Jacob Macken [schoenmaker] en Helena Aert Wouters [Heilwigis filia Arnoldi Wouters]

23v.2 22 juli 1623
Kind: Hendrick van Vee
Vader: Reijm Dielis van Vee [Remigius van Veen]
Moeder: Adriana Goort Bull [Adriana Bul]
Doopgetuigen: Jan Goort Bull en Catharina Leenen weduwe van Hendrick Maes

23v.3 2 oktober 1623
Kind: Elisabeth Bitters
Vader: Wouter Peter Bitters [Wolterus Bitters]
Moeder: Christina Peters [Christine]
Doopgetuigen: Goort Jan van Pelt en Aelke vrouw van Hendrick Bitters

23v.4 2 oktober 1623
Kind: Johanna Colen
Vader: Hendrick Jacob Colen [Henricus Colen]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Jan Thijs Coensen [Joannes Mathie Coensen] en Judoca Joost Bauwen vrouw van Wouter Colen [Judoca uxor Wolteri Colen]

23v.5 2 oktober 1623
Kind: Hendrick Thijs
Vader: Reijm Hendrick Thijs [Remigius Tijss]
Moeder: Catharina Peter Wouters [Catharine]
Doopgetuigen: Philip Aert Wouters en Margriet Peter de Litsenborger [Margarita Petri a Litsenborch]

23v.6 15 oktober 1623
Kind: Goort Bull
Vader: Hendrick Goort Bull [Henricus Bul]
Moeder: Dingen Willem Maes [Dijmne]
Doopgetuigen: Jan Goort Bul [Joannes Bul frater patris] en Margriet Jan Herberts vrouw van Andreas Peter Leenen [Margarita uxor Andree Lenen]

23v.7 18 oktober 1623
Kind: Lenart Engelen
Vader: Jan Tonis Engelen [Joannis Antonius Engelen]
Moeder: Catharina Jan van Pelt [Joanne - waarschijnlijk fout opgeschreven]
Doopgetuigen: Willem Jan Bitters en Maria vrouw van Willem Tonis Engelen [Maria uxor Guilielmius Antoni Engelen]

24.1 22 oktober 1623
Kind: Elisabeth Aerts
Vader: Jacob Aerts Groenen [Jacobi Arndts]
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Michiel Vriesen en Judoca vrouw van Jan van Brug

24.2 11 november 1623
Kind: Gertruda Wouters
Vader: Michiel Peter Wouters [Michaelis Wouters]
Moeder: Helena Peter Aalen [Helene]
Doopgetuigen: Reijm Hendrick Thijs [Reijm Tijs] en Francisca Frans Hanssen vrouw van Jan Peter Aalen [Francisca uxor Joannis Alen]

24.3 4 december 1623
Kind: Hendrick van Aelst
Vader: Jochem van Aelst
Moeder: Margriet
Doopgetuigen: Hendrick Colen en Judoca vrouw van Andreas Swuesten van Heeze [Judoca uxor Andree Swuesten Hesia]

24.4 10 december 1623
Kind: Joost Maes
Vader: Hendrick Willem Maes [Henricus Maes]
Moeder: Catharina Joost Goossens [Catharine]
Doopgetuigen: Peter Thomas Versantvoort [Petrus Thomass] en Maria vrouw van Hendrick Goossens [Maria uxor Henrici Goossens]

24.5 10 december 1623
Kind: Jacob Pompen
Vader: Jan Pompen
Moeder: Helena Peter Tielens [Heilwigis]
Doopgetuigen: Jacob Dielis en Helena Gijsbert Joseph

24.6 24 augustus 1625
Kind: Maria Berchmans
Vader: Engel Thijs Berchmans [Angelus Berchmans]
Moeder: Willemina Dielis Deelen [Wilhelma]
Doopgetuigen: Peter Willem Bitters en Gertruda Thijs Berchmans

24.7 4 september 1625
Kind: Helena Wouters
Vader: Joost Wouters
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Reijm Hendrick Thijs en Elisabeth van Vechelen

24v.1 9 september 1625
Kind: Hendrica Bluckers
Vader: Hendrick Bluckers
Moeder: Aelke
Doopgetuigen: Jacob Meus en Barbara Colen

24v.2 16 september 1625
Kind: Johanna Weijnen
Vader: Jan Thijs Weijnen
Moeder: Johanna Tonis Dries [Johanna]
Doopgetuigen: Vaes Wuijten en Gertruda Hannen

24v.3 16 september 1625
Kind: Dielis/Willem? Seelkens
Vader: Jacob Hendrick Seelkens [Jacobus Selkens]
Moeder: Johanna Gerards [Johanna]
Doopgetuigen: Jan Willems en Johanna vrouw van Willem Seelkens [Johanna uxor Guilhelmi Selkens]

24v.4 18 september 1625
Kind: Catharina Tonis
Vader: Jacob Adriaen Tonis [Jacobus Antonij]
Moeder: Aelke Aert vande Sande [Aleijda]
Doopgetuigen: Jan Grieten en Elisabeth Jacob Dielis

24v.5 21 september 1625
Kind: Jan Engelen
Vader: Willem Tonis Engelen [Wilhelmus Engelen]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Jacob Hannen en Gertruda Tonis Engelen [Gertrudis Engelen]

24v.6 4 oktober 1625 [ipso die s. Fransci]
Kind: Maria Bocx
Vader: Wouter Delis Bocx [Gualteri Bocx]
Moeder: Antonia Jan Herberts [Anthoniae]
Doopgetuigen: Jan Bocx en Catharina Jan Herberts [Catharina Joannes Herbers]

24v.7 21 oktober 1625
Kind: Johanna Bitters
Vader: Jan Willem Bitters [Joannis Bitters]
Moeder: Margriet Joost van Erp [Margarete]
Doopgetuigen: Jan Hendrick Dingens en Johanna Goort Tonis [Joanna Godefridi Thonis]
Opmerking: kind postuum geboren

25.1 26 oktober 1625
Kind: Lambert Rademaeckers
Vader: Lambert Peter Rademaeckers [Lambertus Raijmaeckers]
Moeder: Elisabeth [Elisabetha]
Doopgetuigen: Hendrick Smulders en Elisabeth Lobben
Opmerking: kind postuum geboren

25.2 26 oktober 1625
Kind: Hendrick Gobben
Vader: Michiel Gobben
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Willem Lambert Snijders en Elisabeth Clevers

25.3 28 oktober 1625 [ipso die Simonis et Jude]
Kind: Joost Coppen
Vader: Joost Coppen
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Thijs Broeckmans [Mathias Broeckmans] en Helena Coppen

25.4 26 november 1625
Kind: Aert Wouters
Vader: Jacob Peter Wouters [Jacobus Wouters]
Moeder: Margriet Aert Hoeben [Margarete]
Doopgetuigen: Joost Wouters

25.5 8 december 1625 [ipso die conceptionis B. M. 1625]
Kind: Engel Guijens
Vader: Gijsbert Jan Guijens op den Berg [Gisbertus dicti op den Berch]
Moeder: Helena Jan van Velthoven [Heilwige]
Doopgetuigen: Peter Goorts van Heeze [Petrus Godefridi Hesius]

25.6
Kind: Elisabeth Gerard van Someren
Vader: Dirck Gerard van Someren [Theodoricus Gerardi Soemerensis]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Hendrick Coc en Maria Cocx

Genoemd: sub protestatione, van Geldrop, genoemd Gijsbert Josephs en Peter Deelen

25v.1 2 maart 1626
Kind: Aert Colen
Vader: Hendrick Colen [Henricus Colen]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Jan Coppen en Maria Jan Belien
Opmerking: tweeling

25v.2 2 maart 1626
Kind: Antonis
Vader: Hendrick Jacob Colen [Henricus Colen]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Jacob Jan Hogaerts en Elisabeth Hendrick Colen
Opmerking: tweeling

25v.3 4 maart 1626
Kind: Daniel Cissen
Vader: Dirck Marten Cissen [Theodoricus Sissen]
Moeder: Johanna Adriaen Tonis [Joanna]
Doopgetuigen: Dielis Tielens en Clara Boonen

25v.4 8 maart 1626
Kind: Jan Boonen
Vader: Jan Hendrick Boonen [Joanneis Bonen]
Moeder: Aelke Reijm van Mol [Aleidis]
Doopgetuigen: Gijsbert Peter Deelen en Johanna Reijm van Mol zus van de moeder [Joanna soroi matris]

25v.5 24 maart 1626
Kind: Adriaen Janssen
Vader: Peter Jan Bacx [Petrus Jansen]
Moeder: Elisabeth Peter Weijnen [Elijsabethe]
Doopgetuigen: Hendrick Willem en Joanna Wouters van Valkenswaard [Joanna Wouters ex Weerde]

25v.6 26 mei 1626
Kind: Jacoba van Vee
Vader: Reijm Dielis van Vee [Remigius van Vee]
Moeder: Adriana Goort Bull [Adriane]
Doopgetuigen: Hendrick Willem Maes en Maria van Heeze

25v.7 2 juni 1626
Kind: Antonis Smulders
Vader: Hendrick Tonis Smulders
Moeder: Helena Giel Heesterbeeck [Heilwigis]
Doopgetuigen: Jacob Aert Groenen en Elisabeth van Brug

26.1 14 juli 1626
Kind: Catharina Svossen
Vader: Goort Jan Svossen [Godefridus Svossen]
Moeder: Elisabeth Hendrick Martens [Elijsabethe]
Doopgetuigen: Peter Willem Bitters en Margriet Hendrick Martens

26.2 14 juli 1626
Kind: Jan Thijs
Vader: Reijm Hendrick Thijs [Remigius Tijss]
Moeder: Catharina Peter Wouters [Catharine]
Doopgetuigen: Aert Gijsbert van Mierlo [Arnoldus Gisberti Mierloensis] en Maria Jacob Dielis

26.3 17 juni 1626
Kind: Hendrick Boonen
Vader: Jan Hendrick Boonen [Joannis Bonen]
Moeder: Aelke Reijm van Mol [Aleidis]
Doopgetuigen: Gijsbert Josephs en Johanna Loes
Opmerking: tweeling

26.4 17 juni 1626
Kind: Johanna Boonen
Vader: Jan Hendrick Boonen [Joannis Bonen]
Moeder: Aelke Reijm van Mol [Aleidis]
Doopgetuigen: Hendrick Josephs en Hendrica Reijmen

26.5 9 augustus 1626
Kind: Adriana Pompen
Vader: Jan pompen
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Simon Willem Bitters en Maria Joost van Erp

26.6 13 augustus 1626
Kind: Anna Cocx
Vader: Aert Peter Cocx [Arnoldus Cocx]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Hendrick Hendrick Verbraken en Maria Lenart Hannen

26.7 16 augustus 1626
Kind: Jan Truijen
Vader: Dielis Truijen
Moeder: Agnes
Doopgetuigen: d. Jacob vanden Broeck pastoor en Maria Jan van Sterksel vrouw van Aert Wouters [Maria Arnoldi Wouters uxor]

26v.1 26 augustus 1626
Kind: Jan Wuijten
Vader: Willem Wuijten
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Jan Aalen en Elisabeth Berchmans

26v.2 16 septbember 1626
Kind: Anna Wuijten
Vader: Peter Wuijten
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Adriaen Hoeben en Elisabeth Guijens

26v.3 8 oktober 1626
Kind: Anna Smulders
Vader: Jacob Tonis Smulders [Jacobus Smulders]
Moeder: Maria Hendrick Colen [Marie]
Doopgetuigen: Aert van Brug en Elisabeth Hendrick Colen

26v.4 23 oktober 1626
Kind: Helena Heesterbeeck
Vader: Martinus Michiel Heesterbeeck alias Tielens [Martinus Engelen, waarschijnlijk fout opgeschreven]
Moeder: Francisca Andreas van Maris alias van Put [Francisca]
Doopgetuigen: Hendrick van Brug en Helena Hansen

26v.5 30 november 1626 [ipso die s. Andreae 1626]
Kind: Catharina Verbraken
Vader: Dirck Hendrick Verbraken [Theodorus Verbraecken]
Moeder: Catharina Hendrick Wouter Thijs [Catharina]
Doopgetuigen: Michiel Thijs en Elisabeth Jannen

26v.6: 21 december 1626 [ipso die s. Thomae 1626]
Kind: Jan van Buel
Vader: Hendrick Peter van Buel [Henricus van Buel]
Moeder: Maria Adriaen Tonis [Marie]
Doopgetuigen: Jacob Peter Tielens en Godefrida Peter Wouters

26v.7 7 februari 1627
Kind: Aelke Bluijssen
Vader: Frans Jacob Bluijssen [Franciscus Bluijssen]
Moeder: Maria van Hooff [Maria]
Doopgetuigen: Jan Bluijssen en Anna Michiel Tielens

27.1 21 februari 1627
Kind: Helena van Velthoven
Vader: Gerard Goort van Velthoven [Gerardus Goort]
Moeder: Maria Michiel Vriesen [Maria Vriesen]
Doopgetuigen: Hendrick Goort van Velthoven [Henricus Godefridi] en Margriet van Erp

27.2 22 februari 1627
Kind: Maria de Smid
Vader: Frans de Smid [Francisci de Smet]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Dirck Jan Wuijten en Antonia Coppen

27.3 3 mei 1627
Kind: Johanna Cocx
Vader: Jan Dielis Cocx [Joannis Cocx]
Moeder: Catharina Reijm Hoirs [Catharina]
Doopgetuigen: Jan Peter Aalen en Elisabeth Hendrick Pompen

27.4 17 mei 1627
Kind: Reijm Reijmen
Vader: Jan Reijmen
Moeder: Theodorica
Doopgetuigen: Reijm Hoirs en Judoca Aert vanden Eijnde

27.5 24 mei 1627
Kind: Maria Rademaeckers
Vader: Aert Gijsbert Rademaeckers alias van Mierlo [Arnoldus Gisberti dictus den Raeijmaecker]
Moeder: Catharina Willem de Litsenborger [Catharina]
Doopgetuigen: Joost Dielis Bleesen en Barbara de Litsenborger

27.8 24 mei 1627
Kind: Judoca Herincx van Miltenburg
Vader: Jacob Marten Herincx van Miltenburg [Jacobus de Moff]
Moeder: Anna Jan Joosten van Someren [Anne]
Doopgetuigen: Dielis Willem van Someren [Egidius Wilhelmi Soemerensis] en Barbara Joosten [Barbara Judoci]

27v.1 16 januari 1628
Kind: Adriaen Cissen
Vader: Dirck Marten Cissen [Theodorus Sissen]
Moeder: Johanna Adriaen Tonis [Joanna]
Doopgetuigen: Jacobus Jutten en Helena Hoirs

27v.2 25 maart 1628 [Annuntiationis B. Maria]
Kind: Jan de Smid
Vader: Jan Jan de Smid [Joannis Fabri]
Moeder: Catharina Sweers [Catharine]
Doopgetuigen: Dirck Hendrick Verbraken en Barbara de Litsenborger

27v.3 6 april 1628
Kind: Jan Versantvoort
Vader: Peter Thomas Versantvoort [Petrus Thomae]
Moeder: Anna Willem Maes [Anne]
Doopgetuigen: Gerard Muijsers en Catharina Engelen

27v.4 8 mei 1628
Kind: Maria Lamberts
Vader: Willem Lamberts [Guilielmus Lambrechts]
Moeder: Aelke Reijm Hoirs [Aleidae]
Doopgetuigen: Hendrick Wouter Loefs en Maria Tonis Smulders

27v.5 8 mei 1628
Kind: Jacob Truijen
Vader: Dielis Truijen [Aegidius Truijen]
Moeder: Agnes [Agnetis]
Doopgetuigen: Dirck Cuijpers [Theodoricus den Cuijper] en Elisabeth Hendrick Lobben

27v.6 22 mei 1628
Kind: Maria Colen
Vader: Hendrick Jacob Colen [Henricus Colen]
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Anna vrouw van Wouter Buijs [Anna Walteri Buijs uxor] en Willem Belien

27v.7 26 mei 1628
Kind: Adriaen Gielens
Vader: Hendrick Willem Gielens
Moeder: Johanna
Doopgetuigen: Frans Jaspers, pastoor in Sterksel [d. Franciscus Jaspars pastor in Sterxel] en Elisabeth Laurens van Deursen van Someren [Elisabetha Laurentij van Deursen Soemerensis]
Opmerking: quia prefati parentes huius prolis in Leende quiden habitatant sed arna ibidem aut bona immobilier non habebat sponder acpromitter prefatus Wilhelmus pater videlicet patris huius infantis Hesius super se et omnia bona sua nram communitatem sen mensam pauperum omni casu et semper ab omni onere quod ab hoc infante in posterum provenite posset servuare immunen et liberam testes huius sponsionis d. Franciscus antedictus et Adamo Hermanni primmissarius

28.1 12 juli 1628
Kind: Jacob Muijsers
Vader: Gerard Muijsers
Moeder: Elisabeth
Doopgetuigen: Michiel van Turnhout broer van Gerard [Michael Turnouthanis Gerardi Sororius] en Catharina Leenen

28.2 16 juli 1628
Kind: Peter Buijckens
Vader: Jacob Buijckens [Jacobus Buijkens]
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Hendrick Buijckens en Dielis Danckers

28.3 20 juli 1628
Kind: Elisabeth Hoirs
Vader: Jacob Reijm Hoirs [Jacobus Reijmen]
Moeder: Maria Tonis Smulders [Maria]
Doopgetuigen: Jintis Hollen [Jonothas Hollen] en Helena vrouw van Peter Deelen [Heijlwigis uxor Petri Deelen]

28v.1 22 juli 1628
Kind: Hendrick Donckers
Vader: Antonis Donckers
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Jan Willem Donckers en Anna Beelkens

28v.2 26 augustus 1628
Kind: Abraham Thijssen
Vader: Jan Abraham Thijssen [Joannis Abrahami]
Moeder: Margriet Jan Hoeben [Margareta]
Doopgetuigen: Jan Paul Berchmans en Margriet Jan vanden Broeck

28v.3 2 september 1628
Kind: Helena Wouters
Vader: Jacob Peter Wouters [Jacobus Wouters]
Moeder: Margriet Aert Hoeben [Margareta]
Doopgetuigen: Thijs Hermen van Heeze [Mathias Hermanni Hesius] en Johanna Adriaen Wouters

28v.4 16 september 1628
Kind: Gertruda Hollen
Vader: Jintis Laurens Hollen [Jonathe Hollen]
Moeder: Hendrica Reijm Hoirs [Henrica]
Doopgetuigen: Wouter Adriaen van Achel [Walterus Adriani Achellensis] en Aelke Reijm van Mol [Aleidis Remigij van Mol]

28v.5 17 september 1628
Kind: Jan Tonis
Vader: Jacob Adriaen Tonis [Jacobus Anthonij]
Moeder: Aelke Aert vande Sande [Aleidis]
Doopgetuigen: Jan Frans Pompen en Catharina Hendrick Deelen

28v.6 21 september 1628
Kind: Peter Pompen
Vader: Jan Pompen
Moeder: Helena Peter Tielens [Heilwigis]
Doopgetuigen: Hendrick Peter Tielens en Ida Jacob Pompen

29.1 24 september 1628
Kind: Andreas Heesterbeeck
Vader: Martinus Michiel Heesterbeeck alias Tielens [Martinus Tielens]
Moeder: Francisca Andreas van Maris alias van Put [Francisce]
Doopgetuigen: Jacob Pompen en Getruda Josephs

29.2 25 september 1628
Kind: Judoca Guijens
Vader: Michiel Jan Guijens [Michaelis Guijens]
Moeder: Antonia van Erp [Anthonie]
Doopgetuigen: Bartholomeus van Erp en Helena Sweers

29.3 26 september 1628
Kind: Dingen Engelen
Vader: Willem Tonis Engelen [Guilielmus Engelen]
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Hendrick van Brug en Gertruda Willem Hannen

29.4 8 oktober 1628
Kind: Jan Oerlemans
Vader: Jan Peter Dingens alias Oerlemans
Moeder: Catharina Willem de Litsenborger [Catharina]
Doopgetuigen: Jacob Oerlemans en Margriet Joost van Erp

29.5 8 oktober 1628
Kind: Hendrick Wuijten
Vader: Peter Wuijten
Moeder: Helena
Doopgetuigen: Adam Hermens en Elisabeth Berchmans

29.6 8 oktober 1628
Kind: Joost Joosten
Vader: Jacob Joosten
Moeder: Aelke
Opmerking: afgebroken door schrijver

29.7 14 oktober 1628
Kind: Jan van Buel
Vader: Hendrick Peter van Buel [Henricus van Buel]
Moeder: Maria Adriaen Tonis [Maria]
Doopgetuigen: Wouter Deelen en Petra Janssen van Valkenswaard [Petra Joannis Weerdana]

29.8 oktober 1628
Kind: Johanna
Vader: Christianus
Moeder: Gertruda
Doopgetuigen: Aert Gijsberts en Petra Huijberts

29v.1 5 november 1628
Kind: Wouter Deelen
Vader: Dielis Deelen
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Peter Deelen en Johanna Lenart Leijen van Heeze [Joanna Leonardi Lijen Hesia]

29v.2 15 november 1628
Kind: Adam Engelen
Vader: Willem Peter Engelen [Guilielmus Engelen]
Moeder: Maria Vreijs Herberts [Maria]
Doopgetuigen: Hendrick van Brug en Maria Herberts [Maria Herbers]

29v.3 21 november 1628 [ipso die presentationis B. M. V.]
Kind: Maria Sfossen
Vader: Goort Jan Sfossen [Godefridus Svossen]
Moeder: Elisabeth Hendrick Martens [Elizabethe]
Doopgetuigen: Andreas van Hall en Johanna Hendrick Martens

29v.4 6 december 1628 [ipso die s. Nicolai]
Kind: Aert Herincx van Miltenburg
Vader: Jacob Marten Herincx van Miltenburg [Jacobus de Moff]
Moeder: Anna Jan Joosten van Someren [Anne]
Doopgetuigen: Aert Tonis van Someren [Arnoldus Antonij Somerensis] en Willemina Adriaen van Someren [Wilhelma Adriani item Somerana]

29v.5 1629
Kind: Elisabeth Cuijlen
Vader: Peter Cuijlen
Moeder: Anna
Doopgetuigen: Willem Engelen en Elisabeth Creupels

29v.6 4 februari 1629
Kind: Willem Tielens
Vader: Jan Tielens
Moeder: Maria
Doopgetuigen: Reinier koster te Heeze [magister Reijnerus custos Hesius] en Elisabeth Bleesen

29v.7 7 februari 1629
Kind: Jacob Wouters
Vader: Aert Wouters
Moeder: Maria Jan van Sterksel [Maria]
Doopgetuigen: Tielman Jan van Sterksel [Tilmannus Joannis van Stercxel] en Anna Dirck Br.rs [Anna Theodori Br.rs]

30.1 12 maart 1629
Kind: Elisabeth Cocx
Vader: Lenart Cocx
Moeder: Helena Reijm Hoirs [Heilwigis]
Doopgetuigen: Hendrick Cocx en Aelke Reijm Hoirs

30.2 27 maart 1629
Kind: Helena Hogers
Vader: Jacob Hogers
Moeder: Maria van Mol [Maria]
Doopgetuigen: Hendrick Paul van Hamont [Henricus Pauli Hamondanus] en Elisabeth Hendrick Colen

30.3 25 juli 1629 [ipso die s. Jacobi]
Kind: Helena Wuijten
Vader: Willem Wuijten
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Frans Hendrick de Smid en Aelke Wuijten

30.4 19 augustus 1629
Kind: Anna Corstens
Vader: Jan Corstens
Moeder: Catharina
Doopgetuigen: Marcelis kappelaan in Heeze [d. ac mr. Marcellius Caccellanus Hesius] en Anna moeder van de vader [Anna [doorgehaald: Au..] mater patris]

30.5 16 september 1629
Kind: Erasmus Raessen
Vader: Gerard Raes Francissen alias Gerard Raessen [Gerardi Francissen]
Moeder: Antonia Gerard Daems Henselmans [Antonie]
Doopgetuigen: Gijsbert van Lille en Catharina Timmermans [Catharina fabri Lignarij]

30.6 16 september 1629
Kind: Thijs Deelen
Vader: Jan Deelen
Moeder: Aelke
Doopgetuigen: Jacob Jan vanden Broeck pastoor tot Leende

30.7 24 oktober 1629
Kind: Peter de Muijs
Vader: Peter Peter de Muijs alias van Woensel [Peter de Muijs]
Moeder: Lucia
Doopgetuigen: Adriaen Bacx en Aelke Jacob van Mierlo [Aleit Jacobi Mierloensis]

Overlijdens (folie 47)
17 mei 1607: Frans Guijens [Franciscus Guijenss]
08 september 1607: Antonis van Hal [Antonius van Hal]
12 november 1607: Hendrick Sfossen [Henricus s'foochs]
28 november 1607: Willem Willems van Ovelwegen [Wilhelmus Wilh. van Ovelwegen]
10 oktober 1607: Dielis Gielen Dingens [Egidius Michaelis Dingenss]
9 september 1617: Elisabeth Blesen [zie dopen, p. 18v.4]

voor 18 juni 1619: Peter Daems [zie dopen, p. 21v.1]

voor 3 november 1619 Peter Lobben [zie dopen, p. 22.8]

02 juli 1625: Lambert Peter Rademaeckers [Lambertus Petri Rotarius]
27 juli 1625: Hendrick Deckers [Henricus den Decker]
07 augustus 1625: Aelke vrouw van Laurens Herberts/Vreijs Herberts [Laurentij Herbers]
10 augustus 1625: Hendrick Vriesen [Henricus Vriesen]

voor 21 oktober 1625: Jan Willem Bitters [zie dopen, p. 24v.7]