Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, A8-9 Cijnsregister leende, 1680, microfiches, folio 133-211.

Copyright: Bram van Kesteren, maart 2023.

De telling volgt de nummers op de bladzijden. Als er geen nummer staat wordt er doorgetelt eerst het normale nummer, dan aangevuld met een v voor verso. Dit leidt soms tot gevallen dat mijn telling al verder is dan de nummers die op de bladzijden geschreven zijn. In dat geval staan mijn nummer tussen [].

gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde.

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 133-138 nr. 98

133.1 Jan Paulus van Westerhoven tot Werde [Valkenswaard] uijt een stuck erffs de cavel groot ontrent drije vaetsaet neven 1. Jen Darijs 2. idem 3. de Tonghreep 4. Jan Arijens
Cijnsbedrag: I stuijver III3 oirt

133.2 de twee kinderen van Jocham Jan Goeijaers van Werde [Valkenswaard] uijt de cavel groot ontrent onderhaelf vaetsaet tussen 1. Jen Darijs 2. Anneken Aerts 3. den Tonghreep 4. Jacop Munnicx
Cijnsbedrag: III3 oirt

133.3 Jacop Jan Goeijaert van Werde [Valkenswaard] uijt de cavel groot ontrent onderhaelf vaetsaet tussen 1. Jen Darijs 2. Anneken Aerts 3. de Tonghreep 4. de kinderen Jocham Peeters
Cijnsbedrag: III3 oirt

133.4 Joost Driessen van Deurssen vuijt een stuck landts inde Halffvennen gelegen, groot ontrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. Anthonis Wouters Verbiesen 2. Iken weduwe Willem Bitters 3. de straet 4. de weduwe Hendrick Pompen
Cijnsbedrag: II stuijvers

134.1 Heijlken weduwe Willem Donckers uijt huijs en hof tot Strijp geleegen groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Jen Bleijssen [Bluijssen] 2. Marij Bleijssen [Bluijssen] 3. Jen Bleijssen 4. de straet
Cijnsbedrag: een hoen en II stuijvers IIJ ort

134.2 Marij [doorgehaald: doghter] Peeter Peeters van Woensel vuijt huijs ende aengelagh tot Strijp groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Gielen Guijens kinderen 2. de straet 3. idem 4. Gielen Guijens kinderen
Cijnsbedrag: J kapuijn twee derdeel J kapuijn I stuijver, in gelt VIIII stuijvers I oirt J d[.]

134.3 Jenneken Elken Jutten dochter uijt een stuck beemts inde Strijperbossen geleegen groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Arijen Donckers 2. Anneken Aert dingens 3. Jan de Werdt 4. Frans Cocx
Cijnsbedrag: I stuijver III ort

134.4 Geertruij doghter Jan Box [Bocx] vuijt een beemt inde Bosch tot Strijp groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Arien Donckers 2. Anneken Aert Dingens 3. Frans Cox [Cocx] 4. Jan den Weert [de Werdt]
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

134v.1 Goort Jan Berghmans vuijt huijs ende aengelagh tot Strijp groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens erve 1. Marij Pompen 2. Willem Frans Raessen 3. Arien Andries van Puth 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers

134v.2 Peeter Baten [Baeten] vuijt een acker opde Clooten groot ontrent een halff vaetsaet neffens erve 1. Jan Tielens 2. Arien Mes 3. Thijs Swusten [Swuesten] kinderen 4. Jan Tielens Kleermaecker tot Strijp
Cijnsbedrag: I hoen II3 oirt

134v.3 Jan Tielens Cleermaecker tot Strijp vuijt een acker genaemt de Clooten aende Hooghijnde tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Arien Maes 2. Peeter Baten [Baeten] 3. Willem Jutten 4. de Hooghijnde
Cijnsbedrag: I hoen II3 oirt

135.1 Rijnder Tielens vuijt een stuck groesen genaemt de Schoorhorst groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Jen Maes 2. Thijs Herberts 3. de Aa 4. de Schoorhorst
Cijnsbedrag: I hoen I derdeel van halff hoef VII stuijvers I3 oirt

135.2 Jan Jansen Ooms van Werde [Valkenswaard] uijt de cavel groot ontrent twee vaetsaet neven 1. Jan Franssen 2. Grijet Jansen 3. Jenneken Darijs 4. de Heijtvelden
Cijnsbedrag: I stuijver

135.3 Jan soone Adrijaen Aelberts van Werde [Valkenswaard] uijt de cavel groot ontrent derdalff vaetsaet neven 1. Jan Paulus 2. Jen Darijs 3. Jan Paulus 4. Jacop Munnickx
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

135.4 de vijf kinderen Gijsbert Hendrick Roeijers [Roijers] uijt de helft van den Straetbeemt groot ontrent vijer vaetsaet neven 1. de kinderen van Jan Laets 2. de kinderen van Willem Kennekens 3. de erfgenamen 4. het Straetjen
Cijnsbedrag: V stuijvers een half hoen

135v.1 de vijf kinderen Gijsbert Hendrijckx Roeijers uijt het lant genaemt het Huffken groot ontrent derdalf vaetsaet tussen 1. Jacop Monnicx 2. Jan Willem Kennekens 3. Jan Leijnders 4. sheeren aert
Cijnsbedrag: V stuijvers een half hoen

136.1 Jenneken Darijs [Daris] van Werde [Valkenswaard] uijt de Cavel groot ontrent drie vaetsaet neven 1. Jan Paulus 2. Jacop Jansen 3. Willem Nelis 4. de Tonghreep
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

136.2 Goort Jan Laets van de Brugh genaemt het Strijpken groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Teuwen sijnen hooghenbeemt 2. de kinderen van Ghijsken van Dommelen 3. het straetjen 4. Jacop Laets
Cijnsbedrag: II stuijver I duijt

136.3 Lijn Laets uijt eenen bemt genaemt het Strijpken groot ontrent een vaetsaet tussen 1. de kinderen van Ghijsken van Dommelen 2. Teuwen 3. Iken Jan Laets 4. Goort Jan Laets
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

136.4 Iken weduwe Jan Laets uijt eenen beemt genaempt het Strijpken opde Bruggerhuijs groot ontrent een vaetsaet neven 1. de kinderen van Jacob Goeijers 2. de Tonghreep 3. Lijn Loots 4. het Lanckbeemtjen
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

136v.1 Jan Lambert Bax [Bacx] vuijt het halff Boelenven met den dries daer aen gelegen aen sijn gelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Bax [Bacx] 2. de straet 3 idem 4. Hendrick Bax [Bacx]
Cijnsbedrag: I hoen qrtt hoens I oirt

136v.2 Marten Dirck Cissen vuijt huijs ende aengelagh tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Frans Pompen kinderen 2. de straet 3. Jacob Geerit Raessen 4. de straet
Cijnsbedrag: I oirt

136v.3 Seijken weduwe Willem Willems tot Werde [Valkenswaard] uijt een groes velt groot ontrent twee vaetsaet 1. den Tonghreep 2. heeren aert 3. idem 4. Seijken voorst.
Cijnsbedrag: V stuijvers

136v.4 Seijken weduwe Willem Willems tot Werde [Valkenswaard] uijt een stuck groesen groot ontrent twee vaetsaet nefens 1. Jan Tomas 2. sheeren aert 3. Seijken voorst. 4. idem
Cijnsbedrag: III stuijvers

136v.5 Seijken weduwe Willem Willems tot Werde [Valkenswaard] uijt een stuck groesen groot twee vaetsaet 1. sheeren aert 2. idem 3. idem 4. Seijken voorseijt
Cijnsbedrag: IIII stuijvers

[137.1] [doorgehaald: Dijrck Arijens van Velthoven uijt de Smeel groot ontrent vijf copsaet neven 1. de kinderen van sijnen 2. Thomas Jan Versantvoort 3. den Heeserpat 4. straet
Cijnsbedrag: I stuijver]
[Kantlijn: staet fo. 141 ergo abuijs]

[137.2] Jan den Weert den ouden vuijt een gelaghsken aende Strijperdijck groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Willem den Weert 2. Jan den Weert 3. Frans Cox [Cocx] 4. de straet
Cijnsbedrag: VI deel van een J kapuijn IJ stuijvers, in gelt II stuijvers III duijten

137.1 Peeter Corsten van Mol vuijt een hooffken tot Strijp groot ontrent anderhalff copsaet neffens 1. Jen Maes 2. de straet 3. idem 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver

137.2 Gerit Tijss uijt een stuck groisse de Jansborgh genaemt tussen 1. Gerit Tijsse [Thijssen] 2. Hendrick Geven [Geeven] 3. Gerit Tijsse [Thijssen] 4. scherp uijt lopende
Cijnsbedrag: I stuijver

137.3 Jenneken doghter Peeter Jan Bax [Bacx] vuijt huijs met den aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Peeter Bax [Bacx] 2. de weduwe Jan Bax [Bacx] 3. Jan Goossens 4. de straet op de Sevenhuijsen gelegen
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver III oirt

137.4 Lijsken weduwe Jan Peeter Bax [Bacx] vuijt huijs ende aengelagh onder de Sevenhuijs groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Gielen van Puth 2. de straet 3. de straet 4. Jan Goossens
Cijnsbedrag. J hoen I stuijver III oirt

137.5 de weduwe van Jan Harmanse [Hermansen, Hermsen] uijt eenen acker te Strijp gelegen groot ontrent een vaetsaet 1. Peter [.]gnes 2. de kinder van Jenen Tijs met en Jan Pome [Pompen] met meer andere 3. Josep Bluijse 3. de erfgename van Allet Jutten
Cijnsbedrag: I hoen

137v.1 Michiel Hendrick van Puth vuijt het gelagh onder de Sevenhuijse groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Adriaen van Puth 2. Lijs Nippen 3. Jan Goossens 4. de straet
Cijnsbedrag: IIII stuijvers

137v.2 Peeter Hendrijck Smulders vuijt een stuck weijlant de Neerbemd groot ontrent onderhalf vaetsaet tussen 1. de Aa 2. Dirck Bocx 3. het Kerckenvelt 4. Jacop van Asten
Cijnsbedrag: J stuijvers

137v.3 Thijs Jan Herberts vuijt eenen acker den Ketelbueter onder Stirjp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Anna Aerts 2. Jenneken Schoncken 3. Tijs Herberts 4. Lijsken Delis
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

137v.4 Sijmon Peeters vuijt een ackerken aent Weercken groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goossen den Kuijper [de Cuijper] 2. de kinderen van Libbeken Baten [Baeten] 3. Ariaen Dries van Puth 4. aent Weecken
Cijnsbedrag: I3 stuijvers
[Kantlijn: nota desen post staet int nieu boeck fo: 39]

138.1 Jan Janssen Tielens cleermaecker tot Strijp vuijt huijs ende aengelagh aldaer groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Willem Truijen 2. Rijm Hollen 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: II stuijvers
[Kantlijn: nota mort fo: 199 den tweeden text geseth worden aen d'ander sijde]

138.2 Jop Janssen vuijt een beemt inde Weeckenhorst groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Marij Tielens 2. [doorgehaald. Hendrixken Thijs Swuesten] Joost op t'Hoff 3. Hendrixken Mansvelten 4. Hendricken Tijs Swusten [Swuesten]
Cijnsbedrag: I hoen III stuijvers

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 139-144 nr. 99

139.1 de weduwe Jacob Peeter Bitters vuijt een acker den Daelbos inde Langhacker groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. de kinderen Hendrick van Lieshout 2. Pouwels Peeter Lobben 3. idem 4. Elisabeth Leendert Col
Cijnsbedrag: I stuijver

139.2 Meeus Jacob Berghmans [opvolger van] Wendel weduwe Jacob Berghmans vuijt een huijs met den aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet aenden Broeckerheuvel neffens 1. Thijs Jan Joordens 2. Hendrick Berghmans kinderen 3. Hendrick Hanssen 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

139.3 Geraert Hendrick Peeter Berghmans vuijt huijs ende hoff op den Broeckerheuvel groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Hendrick Aerts 2. de straet 3. Leendert van Pelt 4. Meeus Berghmans
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

139.4 Jan Delis Aert Joordens vuijt een acker groot ontrent een vaetsaet inde Breetvenne neffens 1. Jacob d eWeert 2. Heijlken Coppen 3. den Breetvenswegh 4. Heijlken weduwe Jacob Coolen [Colen]
Cijnsbedrag: II stuijvers I ort

139v.1 [doorgehaald: Gielen Hendrick van Puth vuijt het gelagh onder de Sevenhuijsen groot ontrent twee vaetsaet neffens erve Arien van Puth 2. Lijs Nippen 3. Jan Goossens 4. de straet
Cijnsbedrag: IIII stuijvers]
[Kantlijn: desen text hier bij abuijs gescreven]

139v.2 Jan Rij Bij [Rijbius] vuijt een beemt tegen den Groenenbeemt groot ontrent een vaetsaet neffens erve 1. Geerit Smulders kinderen 2. Jacob Loeffen 3. Max Sanders 4. Jan Gijssen
Cijnsbedrag: IIII stuijvers I obulus

139v.3 Jaxken Aert Loeffen vuijt een beemt tegen den Groenenbeemt groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Geertruij Muijsers kinderen 2. Jan Rijbij [Rijbius] 3. Max Senders 4. Jan Gijsen
Cijnsbedrag: IIII stuijvers

139v.4 Jan Hendrick Gijsen vuijt eenen beemt tegen den Groenenbeemt groot een vaetsaet neffens 1. de Groenenbeemt 2. Hendrick Willem van Hooff 3. Jan Rijbij [Rijbius] 4. de straet
Cijnsbedrag: IIII stuijvers

140.1 Hendrick Aert Wespen vuijt een beemt inde Craenscut groot ontrent twee vaetsaet neffens erve 1. Ruth Jacobs 2. Hendrick Willem Pompen 3. Goort den Smet [de Smid] 4. de Aa
Cijnsbedrag: I stuijver III duijten

140.2 Jan Jacob Bijnen vuijt een beemt den Boortbeemt tot Strijp groot ontrent een lopensaet neffens 1. Arien Pompen 2. Jan Jacob Bijnen 3. het Pompeneusel 4. de Aa
Cijnsbedrag: J stuijver J obulus

140.3 Leendert van Pelt vuijt een beemt inden Schammert groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. de straet 2. de weduwe Pouwels Tielens 3. Heijl Maes 4. Peeter Coppen
Cijnsbedrag: I derdeel hoens II stuijvers II oirt, in gelt IIII stuijvers

[manqueert een]

140.4 Jan Hendrick Smulders vuijt een beemt den Neerbeemt groot ontrent seven copsaet neffens 1. Geendert Geerits 2. Joost Cox [Cocx] 3. de Aa 4. de kinderen Dirck Jeucken
Cijnsbedrag: J hoen IJ stuijvers J oirt

141.1 Jan Engelen van Euvelwegen vuijt den beemt gelegen inde Hulsbroecken groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Peeter Stoffels 2. de weduwe Jan Geerits 3. Jan den Heertd 4. Peeter Daems
Cijnsbedrag: III3 oirt

141.2 Joost Jan van Mijelo [van Mierlo] van Aelst uijt een stuck groesen den Dijckxbeemt groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Jan van Pelt 2. de kinderen Goort Bul 3. Joost Faessen 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers IJ Ort

141.3 Joost Faessen van Son vuijt een parceel beemtgroesen aenden Oisterickerdijck groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Jan van Pelt 2. Goort van Pelt 3. Jacob Coolen 4. Peeter Coppen
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt

141.4 Peeter Jan Coppen en Anneken sijn suster vuijt een beemt aenden Oisterickerdijck groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Frans Pompen 2. Jan van Pelt 3. Jan Reijmen 4. Joost Vaessen van Son
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt

141v.1 de gemeijnte van Oisterick
Cijnsbedrag: II stuijvers

141v.2 Goort Dirck Verwerdingen vuijt een beemt inde Rossenden aenden Berckenheuvel gelegen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de kinderen van Jacob de Moff 2. Peeter van Asten 3. de Aa 4. de heijde
Cijnsbedrag: I oirt

141v.3 Sijcken weduwe Mattijs Jan Engelen vuijt een beemt inde Rossenden aenden Berckenheuvel groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goort Dirck van Werdingen 2. Jan Bax [Bacx] 3. Jan Ruevens kinderen 4. de Aa
Cijnsbedrag: I duijt

141v.4 Dirck Adriaens van Velthoven vuijt den Smeel groot ontrent vijff copsaet neffens 1. de kinderen van sijnen 2. Thomas Jan Versantvoort 3. den Heezerpadt 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver

[142.1] Jacob Jan den Weert vuijt een dries den Schambertdries tot Boshoven groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Peeter Leenen 2. Hendrick Thijs 3. Joost van Hal 4. aen het Schambertstraetjen
Cijnsbedrag: II stuijvers III3 oirt

[142.2] Aerdt Jacob Marten de Mof uijt huijs hof en aengelagh groot ontrent vijf copsaet tussen 1. Marten de Mof 2. Jen Gossens [Goossens] 3. Jan de Cuijper 4. Meus van Mol
Cijnsbedrag: I stuijver

[142.3] de kinderen van Jacob Marten de Mof groot ontrent vijf copsaet tussen 1. Meus van Mol 2. Aert de Mof 3. Merrij Pompen 4. Schoonmaeckers gelach
Cijnsbedrag: I stuijver

142.1. Jenneken weduwe Jacob Pristers [Priesters] vuijt een velt inde Schavijen groot ontrent anderhalff copsaet neffens 1. Heijl Coppen 2. Marij Blesen 3. de reviere de Aa 4. Peeter Daems
Cijnsbedrag: J stuijver

142.2 Jen Drijes Willem Thijs uijt een stuck groesen groot ontrent een half vaetsaet tussen 1. de kinderen van Geraert Amants den Mulder 2. Mattheus Willem Thijs 3. Arijen Aert Wespen 4. de straet
Cijnsbedrag: II oirt

142.3 Jan Phlips Colen vuijt een parceel groesen als bosch inde Rossenden gelegen groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Marten den Moff 2. Libbeken Pompen 3. Jan Celen [Ceelen] 4. het cijnsgoet
Cijnsbedrag: I oirt

142.4 Jan Arien Daems alias Vrient vuijt huijs met den aengelagh t'Oisterick groot ontrent anderhlff vaetsaet neffens 1. de kinderen van Rijm Vee 2. de weduwe Geerit Bartels 3. Geerit Cuijlen weduwe 4. de straet
Cijnsbedrag: III oirt

142v.1 Jenneken Arien Maes vuijt huijs ende hoff inde Oisterickstraet groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Willem Peeter Maes met meer andere 2. de straet 3. Aert Jacob de Moff off een wegh 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver

142v.2 de erfgenamen van Adrijaen Teunis alis Creupels uijt een stuck lants genaemt het Ossenvenneken groot ontrent een vaetsaet tussen 1. de kinderen van Mertjen de Smeth [de Smid] 2. Jorijs Nelemans 3. Jenneken Weijnen 4. den wech
Cijnsbedrag: III stuijvers I3 ort

142.3 Alegonda Wils Smuijsers vuijt een beemt inde Oude Beemden groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Jan Frans Pompen 2. Martienis Bax [Bacx] 3. de Aa 4. het nagebueren cijnsgoet
Cijnsbedrag: VI stuijvers II3 oirt

[143.1] Jenneken Arien Maes vuijt een dries int Swartlant groot ontrent twe vaetsaet neffens 1. Hendrick Anthonis van Hal 2. Geertruij Anthonis van Hal 3. Heijlcken Arien Maes 4. Anthonis Wouters Verbiesen met meer andere
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt

[143.2] Heijltjen Arien Maes vuijten dries int Swartlant groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Hendrick Thonis van Hal 2. Francijn Peeter Reijmen 3. Jenneken Arien Maes 4. Goort Coppen
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

[143.3] de 3 kinderen Peeter Willem Maes vuijt een de wees sijnde ackerlant aende Oisterickerdijck groot ontrent een vaetsaet 1. de kinderen van Marij Coolen [Colen] 2. het Kappellevelt off beemt 3. Hendrick Aert den Raijmaekcer 4. de kinderen Hendrick Cleverts [Clevers]
Cijnsbedrag: J stuijver III vierdeel hoens, in gelt IIII stuijvers I oirt

143.1 Geerit Bartels vuijt een parceel inde Hulsbroeken groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Geerit Bartels 2. de Aa 3. de kinder Anthonis van Hal 4. Jacob Delen [Deelen]
Cijnsbedrag: III oirt

143.2 Geerit Bartels vuijt een parceel de Hulsbroecken gecomen van Joost Wouter Coolen [Colen] groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Marij Coolen [Colen] kinder 2. Geerit Bartels 3. Anthonis van Hal 4. Jacob Delen [Deelen] kinderen
Cijnsbedrag: III oirt

143.3 Jan Arien Daems alias Vrient vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. de kinderen Rijm Vee 2. de weduwe Geerit Bartels 3. de weduwe Geerit Cuijlen 4. de straet
Cijnsbedrag: I oirt
[Kantlijn: waer fo: 142 nogh III oirt gelt]

143.4 Sijcken weduwe Mattijs Engelen vuijt een beemt int Rosset groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Anthonis Kattenland 2. Joost Eijmerts 3. de gemeijnte 4. de Klijn Aa
Cijnsbedrag: III stuijvers
[Kantlijn: nota desen text moet agter op dese fo: onder Peeter van Rijmersdael geset worden]

143.5 Jacob Jan Pompen vuijt den Heezerpatacker groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Tomas Bacx 2. de weduwe Goort Hendrick Loeffs 3. de straet 4. den Heezerpat
Cijnsbedrag: J stuijver

143v.1 de weduwe Goort Hendrick Faes Loeffs vuijt een parceel ackerlants aenden Heezerpat groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. de weduwe Joost Hendrick Maes 2. Jacob Pompen 3. de straet 4. den Heezerpat
Cijnsbedrag: J stuijver

143v.2 de weduwe Jan Arien Hoeben vuijt een ecker inde Halffvennen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Hendrick Pompen kinderen 2. Ida Pompen 3. Hendrick Putters kinderen 4. scherp aende straet
Cijnsbedrag: I stuijver

143v.3 Dilles Joost Clevers [opvolger van] Teuijntjen Jan Thijs uijt een stuck groes groot derhalf copsaet aen de Vee gelegen tussen 1. Aert Dielis Deelen 2. Jan Jan Dielis 3. Peeter van Reijmersdael 4. sheeren straet
Cijnsbedrag: I oort

143v.4 Peeter van Reijmersdael uijt vijf copsaet groesen aen de Ven geleegen tussen 1. Tuijntjen Jan Thijs 2. de weduwe Tonis Tielens 3. de weduwe domine Spranckhuijsen 4. sheeren straet
Cijnsbedrag: [doorgehaald: J stuijver] II oort

nota

143v.5 den heijligen geest van Heze uijt een dris den Nijwendries genaemt groot ontrent anderhalff vatsaet 1. Jacop Sauwe 2. Mari Leijen 3. de straet 4. Mari Leijen
Cijnsbedrag: III hond J stuijvers

144.1 Seijken weduwe Willem Willems van Werde [Valkenswaard] uijt een stuck groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt het Gorken gelegen ontrent den Tonghreep 1. Jan Tomas [Thomas] 2. Peeter Reijnders 3. een beemtstraetjen 4. den Tonghreep
Cijnsbedrag: II stuijvers
[Kantlijn: moet fo: 143 onder den h: geest van Heeze, nota desen text is op dese fo: blijven staen alsoo op dander geen plaetse was]

144.2 Elcken weduwe Jan Wouters Verbiesen vuijt een parceel den Bulder onder de Venne tot Heeze gelegen groot ontrent vierdehalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Joosten 2. Maijcken Smets 3. Joost Soijen erffgenamen 4. Jan Coppen erfgenamen
Cijnsbedrag: I hoen qrtt pulli II3 stuijvers
- voor een helft van hetselve text IIII stuijvers I3 oirt
- Perijntjen Sijn Swusten [Swuesten] voor dander helft vanden voorst. text vuijt het selve onderpant volgens deselve reengenooten, gelt IIII stuijvers I3 oirt

144.3 Frans Peeter Cox [Cocx] vuijt een beemt inde Strijperstraet groot ontrent twee vaetsaet en een halff neffens 1. Jan Dielis 2. Jan den Weert [de Wert] 3. Marten Dirck Cissen 4. de straet
Cijnsbedrag: IIII stuijvers I oirt

144.4 Joost Hendrick Bruijne tot Marheze [Maarheeze] uijt een stuck groisse de Done genaemt 1. Catelijn Antonis 2. [leeg] 3. de Aa 4. de Leender gemijnte
Cijnsbedrag: J stuijver

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 144-149 nr. 100

144v.1 de erffgenaemen van Hendrick Franssen ende Aert Reijmen ende Jan den soon van Jan Reijnen tot Maerheeze [Maarheeze] en Soerendonck van Rijm Guijens vuijt een parceel groesen genaemt de Conck 1. Catelijn Anthonis 2. imant tot Leende toebehoorende 3. de Aa 4. de Leender gemijnte
Cijnsbedrag: J stuijver I oirt

144v.2 de selffde alnogh vuijt het selffde onderpant met de reengenooten breder inden voorgaenden text geextendeert
Cijnsbedrag: I stuijver

144v.3 Jan Delis Joost Gijssen vuijt een parceel ackerlants aenden Heezerbos groot ontrent een vaetsaet genaemt de Weerssen neffens 1. Vreijs Ariens 2. Lijn Jan Aerts 3. Vrijs Ariens 4. Adam Geerit Dommels
Cijnsbedrag: J stuijver III obulus

144v.4 Vrijs Ariens aenden Heezerbosch tot Heeze vuijt een parceel ackerlants genaemt de Weerssen aenden Heezerbos groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Eijmert Jan Delis 2. Anthonis Claessen 3. de straet de Hoghstraet 4. Claes Jan Souwen
Cijnsbedrag: J stuijver III obulus

144v.5 Anthonis Hendrick Anthonis Hoirs tot Heeze vuijt een acker genaemt de Weerssen aenden Heezerbos groot ontrent twee vaetsaet neffens erve 1. Jan van Woenssel 2. Eijmert Jan Delis 3. de straet 4. Willem Jan Venten
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

[145.1] Joseph Hendrick Maes vuijt een dries tot Strijp groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan Hermans 2. Hendricxken Thijs Swusten [Swuesten] 3. de Aa 4. Hendricxken Thijs Swusten [Swuesten]
Cijnsbedrag: I hoen I stuijver III3 oirt [doorgehaald: III3 stuijver J [.] II hoen I stuijver III3 oirt]

[145.2] de weduwe Jan Hermens uijt huijs hof en aengelagh tot Strijp groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Joseph Maes 2. idem 3. de Aa stroom 4. Grijet Bueckens
Cijnsbedrag: een hoen I stuijver III oirt I duijt

[145.3] Wouter Venten vuijt een aengelagh aende Schoorhoorst tot Strijp groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Jan de Weert 2. Peeter Cox [Cocx] 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: I kapuijn I3 oirt, in gelt X stuijvers I3 oirt

145.1 [doorgehaald: Reijnder Tielens uijt een stuck groesen genaemt de Schorhorst groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Jen Maes 2. Thijs Herbers 3. de Aa 4. de Schorhorts
Cijnsbedrag: een hoen een derdendeel van een half hoen en VII stuijvers III duijten]
[Kantlijn: staet fo: 135 ergo hier abuijs]

145.2 Jan soone Rijm Hoirs vuijt een bosken off houtwas genaemt de Bercken groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan den Weert [de Wert] 2. Peer Cox [Cocx] 3. Iven Jacob 4. gemijnte
Cijnsbedrag: I3 stuijvers I oirt I obulus

145.3 Adam Frans Pompen vuijt een beemt aenden Strijperdijck groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Hendrixken Mansvelten 2. [doorgehaald: Marij] Jacob Dielis 3. Willem Jacobs 4. den Strijperdijck
Cijnsbedrag: I stuijver

145.4 Jacob Geerit Raessen vuijt het Sillengelach tot Strijp gelegen groot ontrent [leeg] tusschen 1. Adam Frans Pompen 2. Jacob Delijs 3. Joseph Bluijssen 4. spits vuijtloopende aende straet
Cijnsbedrag: I stuijver I oort

145.5 de weduwe Frans Adriaen Pompen vuijt een acker inde Strijperecker groot ontrent een vaetsaet ende een halff copsaet genaemt den Cillenacker neffens 1. Frans Cox [Cocx] 2. Tijs Herberts 3. Peeter Baetsen 4. Lijs Pompen
Cijnsbedrag: J stuijver
[Kantlijn: doogehaald: nota texten nogh twee reengenooten]

145v.1 Jan den Weert vuijt huijs met den aengelagh tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Frans Cox [Cocx] 2. Wouter Venten 3. Jan den Weert [de Weert] 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

145v.2 Willem Hendrick Vervlaessen vuijt eenen acker opde Cuijt groot ontrent vierdenhalff copsaet neffens 1. Peeter Vaessen 2. idem 3. Jan den Weert [de Weert] 4. Jan Thijssen
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

145v.3 Arien Jan Pompen [als opvolger van] Peeter Jacob Eckelmans vuijt een beemt inde Bercken groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Willem van Hees 2. Lijsken Delis 3. Hendrick Buijckes 4. Marten Dirck Cissen
Cijnsbedrag: II stuijvers

145v.4 de kinderen Peeter Jacob Buijckens vuijt huijs ende hoff tot Strijp groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Joseph Maes 2. Joseph Maes 3. Joostjen van Hout 4. Joseph Maes
Cijnsbedrag: II stuijvers III3 oirt

145v.5 Hendrick Willem Mansvelten vuijt het Eusel tot Strijp soo groes als lant groot ontrent vijff vaetsaet neffens 1. Wouter Delen [Deelen] 2. de Aa 3. idem 4. de gemijnte
Cijnsbedrag: I stuijver

146.1 Jen Hendrick Buijs vuijt een stuck beemts tot Strijp genaemt den Weckenshorst groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Peeter Leenen 2. Hendrick Leenen 3. Bartel Willem Schoncken 4. den Weeckenshorst
Cijnsbedrag: I stuijver

146.2 Lambert Jan Potters vuijt huijs ende hoff tot Leende groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Jacob Smulders 2. Goort van Pelt kinderen 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

146.3 Jan Frans Maes vuijt eenen acker inde Langhacker genaemt het Papenbroeck groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Jacob Coolen [Colen] 2. Geerit Thijssen 3. Lijsbet [doorghaald: Arien] Leendert Cox [Cocx] 4. Peeter Guijens
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

146.4 Reijnder Tielens uijt eenen beemt genaemt Over de Aa groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Reijm Hollen 2. Lijs Dames 3. de kinderen Wouter Fossen [Sfossen] 4. de Aa
Cijnsbedrag: 1 stuijver

146v.1 Otto Bastiaense vuijt een acker den Hoogh-Eijnde acker groot ontrent t'samen anderhlaff vaetsaet neffens 1. Rijnder Tielens 2. Joost gijssen 3. de Soe 4. de Hoogeijndewegh
alnogh vuijt een velt inde Jansborgh groot twee vaetsaet neffens 1. Goort Baeten 2. Hendrick Geven [Geeven]
alnogh vuijt den Cuijl groot drie copsaet neffens 1. Marten Cissen 2. Rijnder Tielens met meer andere
Cijnsbedrag: I hoen III stuijvers III oirt

146v.2 Marij doghter Geerit Frans Smulders vuijt een stuck lants inde Bruijt groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Aernout Cornelis 2. Thijs Verhagen 3. Heijlken Maes 4. Jan Cox [Cocx]
Cijnsbedrag: J stuijver

147.1 Reijnder Tielens uijt een stuck groesen de Weckenshorst tot Strijp groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Harsken Mansvelten 2. Bartel Schoncken 3. Hendrick Beijkens 4. het Cappellenvelt
Cijnsbedrag: I stuijver

147.2 Jan Arien van Rooij vuijt eenen acker ontrent een vaetsaet op de Nop neffens 1. Adriaen Engelen 2. Jacob Potters 3. Jan Belien 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

147.3 de drie kinderen van Willem Bacx vuijt een parceel ackerlants groot ontrent anderhlaff vaetsaet gelegen inde Steenackerdriessen tusschen 1. de kinderen Sijmon Bitters 2. Dielis Coppen 3. de weduwe Peeter Goossens 4. Peeter Ceelen
Cijnsbedrag: III stuijvers I oirt

147.4 de weduwe Sijmen Willem Bitters uijt den Steenackersdries groot ontrent vijf copsaet neven 1. Heijl de Boos 2. den heijligen geest ecker 3. Jacop Coolen 4. Wouter Deelen
Cijnsbedrag: [doorgehaald: een derd] III stuijvers J oirt

147v.1 Matteeus Willem Thijs vuijt een parceel ackerlants genaemt den Seijngen onder Leende inde Steenackerdriessen groot ontrent anderhlaff vaetsaet 1. Marij Coolen kinderen 2. Geerit Amants de Louwre [de Laure] 3. Marij Geerits de Louwre [de Laure] 4. een driesstraetjen
Cijnsbedrag: I derdeel van II hoen J stuijver I obulus, in gelt III stuijvers I oirt

147v.2 Wouter Frans Delis vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet neffens 1. Willem Pompen 2. Jan Willem Engelen 3. Hendrick Aerts 4. de straet
Cijnsbedrag: II hoen I duijt

147v.3 Aert Janssen vuijt een beemt inde Ren groot ontrent anderhlaff vaetsat nefens 1. Wouter de Boos 2. Thonis den Smet 3. Geerit Bartels 4. de Renwegh
Cijnsbedrag: I stuijver

147v.4 Arien Jan Pompen vuijt een gelagh tot Strijp soo groes als lant daer een huijs op plagh te staen groot ontrent vierdehalff vaetsaet neffens 1. Goort Baten [Baeten] 2. Hendricxken Mansvelten 3. Willem Truijen 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt

148.1 Maximiliaen Sanders vuijt een beemt inden Nieuwendijck groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Matijs Dams 2. den gemijnen wegh 3. Rut Jacobs 4. Jan Vogel
Cijnsbedrag: II stuijvers

148.2 Frans Dielis Buggen vuijt een beemt aenden Nieuwendijck groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Thonis Arien 2. Hendrik Martienis 3. Jan Claessen de [.] 4. de heijde
Cijnsbedrag: qrtt hoen II3 stuijvers, in gelt III stuijvers III oirt

148.3 Arien Jan Pompen vuijt een beemt inde Reij groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Dielis 2. Jen van Rooij 3. Jacob Pompen 4. Arij Bax [Bacx] kinder
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

148.4 Jan Willem Tielen Heesterbeeck vuijt een beemt inde Reij groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Arien Jan Pompen 2. Roelen Hendricx 3. Thijs Daems 4. eenen wegh
Cijnsbedrag: I stuijver

148v.1 Joseph Gijsbert Josephs vuijt een ackerinde Langhacker groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Geerit Thijssen 2. de kinderen Adriaen Wouter de Boos 3. Peeter Gielen Guijens 4. de kinderen van Arien Wouter de Boos
Cijnsbedrag: I stuijver

148v.2 Dielis Jan van Dommelen vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Pouwels van Hooghten [van Heuchten] 2. de straet 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

148v.3 Marij Blesen vuijt een beemt inde Langhstraet genaemt den Bollaertbeemt groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Marij Pompen 2. Jacob van Asten 3. Jan Joost Cox [Cocx] 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

148v.4 Jan Joost Cox [Cocx] vuijt een beemt inde Langhstraet eertijts genaemt den Bollartsbeemt groot ontrent drie copsaet neffens 1. Jacob van Asten 2. Libbeken Pompen kinder 3. Marij Blesen 4. de Aa
Cijnsbedrag: I3 stuijvers I3 oirt

[149.1] Jan Joost Cox [Cocx] van Jacob de Wit vuijt een parceel beemtgroesen inde Langhstraet eertijts genaemt den Bollartbeemt groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Frans pompen 2. Jan van Hoffe [van Hooff] 3. de kinderen Willem Gielens 4. Marij Blesen
Cijnsbedrag: I3 stuijvers I3 oirt

[149.2] Jan Jan Cox [Cocx] vuijt een gelagh sijnde eenen acker van vijff copsaet onder Boshoven ontrent de Loofvennen neffens 1. de kinderen Anthonis Hoeben 2. Wouter Willems 3. Leendert van Pelt 4. Wouter Willems voornoemt
Cijnsbedrag: qrtt hoen qrtt mijt

[149.3] Jacob Jan Pompen vuijt een ackerken tot Boshoven inde Looffennen groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Jan Janssen Coox [Cocx] 2. Jenneken Weijnen 3. Jan Bacx 4. Peeter Everts
Cijnsbedrag: qrtt hoens I mijt qrtt m[.]

149.1 de twe kinderen Willem Jan van Lieshout vuijt een acker van twee vaetsaet inde Speel genaemt den Soerenbeemt neffens 1. Joost Cox [Cocx] 2. Heijlcken Engelen 3. Hendrick Nippen kinderen 4. Jan Cox [Cocx] voor desen ende twee naestvolgende texten
Cijnsbedrag: J stuijver
[Kantlijn: nota desen text staet op het nieu manuael fo: 148 den lesten]

149.2 de twe kinderen Willem Jan van Lieshout vuijt eenen acker van twee vaetsaet inden voorgaenden text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: J stuijver

149.3 de twee kinderen Willem Jan van Lieshout vuijt den Soerenacker inden tweeden voorgaenden text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: J stuijver

149.4 [doorgehaald: Anthonis] Elisabeth Hendrick Nippen alias Smith [Smid] [als opvolger van] Hendrick, Ida en Elisabeth kinderen Hendrick de Smeth [de Smid] uijt een stuck lant genaemt den Soerenbeemt neffens 1. Jen Gossens [Goossens] 2. Jan van Erp 3. Peeter Evers 4. scherp uijtloopende
Cijnsbedrag: J stuijvers

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 149-154 nr. 101

149v.1 Jacop Jacops alias Munnicx uijt een beemt groesen genaemt den Nieuwenbeemt groot ontrent vier vaetsaet tussen 1. den selven 2. de heijde 3. de Tongreep 4. Jacop voorst.
Cijnsbedrag: II stuijvers

149v.2 Aert Thielen Reijms? uijt het Dijckbeemt groot ontrent 30 roeden tussen 1. de weduwe Gort Loes 2. de dijck 3. Joost Cocx 4. de Aa
Cijnsbedrag IIJ stuijvers

149v.3 de weduwe [als opvolger van] Qerijn Geerits van Tuerhout [Turnhout] vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Coolen [Colen] 2. Marij Blesen 3. de straet 4. Dirck Geerits
Cijnsbedrag: III oirt

149v.4 de weduwe [als opvolger van] Qerijn Geerits van Tuernhout [Turnhout] vuijt huijs ende hoff inden voorgaenden text met de reengenooten breder geextendeert alnogh een text van
Cijnsbedrag: III oirt

[150.1] de weduwe Sijmen Bitters uijt huijs hoff tot Oistrijck groot ontrent anderhaelf vaetsaet neven 1. Jan Coolen [Colen] 2. Geraert Hollen 3. de straet 4. de kinderen van Thijs Heijmans
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

[150.2] de weduwe Goort Hendrick Faes Loeffs vuijt een beemt inde Langhstraet genaemt den Kermisbeemt groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Goort Lambert Box [Bocx] 2. Jenneken Jan Weijnen 3. Joost van Deurssen met meer andere 4. de Langhstraet
Cijnsbedrag: I stuijver

[150.3] Peeter Adriaen Daems en Anneken sijns suster [Anna Adriaen Daems] uijt een stuck groesen inde Hulsbroecken groot ontrent vijf copsaet tussen 1. Jacob Pompen 2. Peeter Leenen 3. Jenneken Weijnen 4. het Molenschut
Cijnsbedrag: een hoen IIJ ort

[150.4] Thijs Janssen vuijt een beemt inde Hulsbroecken groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Mattijs Heijmans kinderen 2. Geerit Bartels met meer andere 3. de straet 4. Jacob Deelen
Cijnsbedrag: I3 oirt

[150v.1] de kinderen Matthijs Heijmans uijt een stuck groesen de Hulsbroecken groot ontrent een vaetsaet neven 1. Thijs Nooten 2. Geraert Hollen 3. Jan van Nuenen 4. den wech
Cijnsbedrag: IJ oirt

[150v.2] Elisabet weduwe Jan Peeter Bacx uijt eenen beemt inde Creanseth groot ontrent vierdalf vaetsaet nevens 1. Gheert Pompen 2. Peeter pot 3. Rut Jacops 4. Hendrick Keijms
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

150.1 Abraham Hendrick Geven [Geeven] vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Jan van Mierlo 2. de straet 3. Anthonis Engelen weduwe 4. Jacob Potters
Cijnsbedrag: II3 oirt

150.2 de twee kinderen Willem van Lieshout uijt huijs en hof inde Leenderstraet groot ontrent een halff vaetsaet 1. Abraham Geven [Geeven] 2. de straet 3. Geraert Thijssen 4. de straet
Cijnsbedrag: IIJ oirt

150.3 de kinderen [opvolger van] Peeter Jan Thijs vuijt een beemt buijten de Sevenhuijs genaemt de Reder groot ontrent drie copsaet neffens 1. Aert Jeucken 2. Thijs Jeucken 3. de Gemijnstraet 4. de Gemijnstraet
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

150.4. Hendrick Corsten van Mol vuijt huijs ende aengelagh tot Boshoven groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. de straet 2. idem 3. eenen wegh 4. scherp vuijtloopende
Cijnsbedrag: III oirt

150v manqueert een, ende moet opt lest vand dese folie staen,

151.1 Hendrick Aert Wespen vuijt een dries tot Heeze aende Venne groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Geerit Amants de Louwre [de Laure] kinderen 2. Marij Box [Bocx] [en] Jan Wouters kinderen 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: I hoen

151.2 Peeter Goort Stoffels vuijt een beemt int Hulsbroeck groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Flipssen 2. Gielen Claessen 3. Gijsbert Bastiaens 4. de Gemeijn Aa
Cijnsbedrag: I stuijver III3 oirt

151.3 de 4 kinderen van Cornelis Jan Delis tot Eijndhoven [Eindhoven] vuijt een acker inde Steenacker genaemt [doorgehaald: den Langenacker] de Steenacker groot ontrent [doorgehaald: derdehalff lopensaet] 2 vatsaet neffens 1. Dirck Aert Wespen 2. een raijcken vande Ven naer Leende 3. Dirck Aert Wespen 4. de geldenen voornoemt
Cijnsbedrag: III oirt

151.4 Leendert Geerit Goorts van Velthoven vuijt een bemt het Brucxken genaemt groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de Aa 2. de kinderen van Willem Sweers 3. Dirck Box [Bocx] 4. Peeter Jan Belien
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt

151v.1 de kinderen Delis Jacob Dingens vuijt eenen ackerken aent Heezerven groot ontrent drie copsaet neffens 1. Marij Anthonis Hoeben 2. Wouter Gielen Delen [Deelen] 2. Anthonis van Hal kinderen 4. den wegh naer het Heezerven
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

151v.2 de erffgenamen van Adriaen Tonis alias Creupels uijt den stuck lants het Heeserven groot ontrent vierdalf copsaet tot Boshoven inde Speel geleegen tussen 1. Geraert Willems 2. Gijsbert Jacops 3. Aert Hannen 4. den wegh
Cijnsbedrag: I stuijver III ort

151v.3 Jan Hendrick Smolders vuijt een beemt de Gelaij Aa genaemt groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. [doorgehaald: de 2 Libbeken weduwe] Marten Delen [Deelen] 2. Hendrick Bruijnen kinder 3. de Aa 4. den Groenenbeemt
Cijnsbedrag: I stijver III oirt

151v.4 Willem Jacob Jutten vuijt huijs ende aengelagh tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goossen Hendricx 2. Marij Tielens 3. Peeter Leenen 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 stuijvers I duit

151v.5 Willem Jacob Jutten vuijt huijs ende aengelahg inden voorgaenden text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: I3 stuijvers I duijt

152.1 de drie kinderen Michiel Meeus Anthonis vuijt huijs ende hoff tot Boshoven groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Peeter Heijlen 2. Hendrick Wouters 3. den Heezerpat 4. de straet
Cijnsbedrag: 1 stuijver I oirt I obulus

152.2 de weduwe Jan Engelen vuijt den Kreeckelacker tot Boshoven groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Ida de Smet 2. den Kerckacker 3. Joost Cox [Cocx] 4. de Oijenstraet
Cijnsbedrag II stuijvers II3 oirt

152.3 Jan Janssen Belien vuijt huijs ende hoff aent Hannen-Eijnde groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jacob Potters 2. den Kerckpat 3. Frans Luijcas [Lucas] 4. de straet
Cijnsbedrag: I hoen I obulus

152.4 Catelijn Wils Smuijsers vuijt huijs ende hoff onder de Sevenhuijs groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Wouter Tielens 2. Lijs Nippen 3. Jan Bluijssen 4. de straet
Cijnsbedrag: J hoen II stuivjer III3 oirt

153.1 de vijff kinderen van Michiel Jan Geuijens [Guijens] uijt een stuck lant genaemt den Kuppensecker achter de cappel tot Strijp groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Reijm Hollen 2. Hendrick Willem Beijkens 3. de kinderen van Jen Thijs 4. Reijnder Tielens
Cijnsbedrag: IIIJ ort

153.2 idem gelden de selfde de vijf kinderen van Michiel Jan Guijens uijt het selfde pant noch
Cijnsbedrag: IIIJ ort

153.3 Dielis Willem Bax [Bacx] vuijt een beemt inde Oude Beemden onder Leende groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de kinderen Geertruij Wils Smuijsers 2. Marten Delen [Deelen] 3. der nageburen cijnsgoet 4. de kinderen Goort Loeffs
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

153.4 Peeter Eeckelmans vuijt huijs met den aengelagh tot Strijp groot ontrent 28 roeden neffens 1. Willem Arien Raessen 2. Jacob Geerit Raessen 3. s'heeren straet 4. Peeter Eeckelmans
Cijnsbedrag: V stuijvers III3 oirt

153.5 Otto Bastiaens vuijt huijs ende aengelagh tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Peeter Cox [Cocx] 2. Iven Jacob Ivens 3. Peeter Cox [Cocx] 4. de straet
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

154.1 Peeter Aert Cox [Cocx] vuijt huijs met den aengelagh tot Strijp groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Heijlken van Puth 2. Ot Bastiaense met meer andere 3. Jan Tielens 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers III3 oirt

154.2 Frans Peeter Cox [Cocx] vuijt een beemt inde Riest groot ontrent derdehalff vatsaet neffens 1. Joseph Marcelis Bluijssen 2. de Aa 3. Goort Bul kinderen 4. Anthonis Wouters, voor desen ende twee naest volgende texten
Cijnsbedrag: I oirts

154.3 Frans Peeter Cox [Cocx] vuijt een beemt inde Riesten inden voorgaen text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: I3 oirt

154.4 Frans Peeter Cox [Cocx] vuijt den voorgenoemden beemt inde Riesten met de reengenooten inden voorgaen text breeder geextendeert
Cijnsbedrag: II3 oirt

154v.1 Jop Janssen vuijt het Nieulant tot Strijp groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Buijckens 2. Griet Peeter Bueckens 3. de heijde 4. Arien Maes
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

154v.2 Peeter Hermans vuijt een acker dat Nieulant tot Strijp groot ontrent drie copsaet neffens 1. Hendricxken Mansvelten 2. Peeter Hermans 3. Marij Clijnens 4. de heijde
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

154v.3 Peeter Hermans vuijt een acker inde Nieulanden tot Strijp groot ontrent drie copsaet neffens 1. Peeter Jacob Eeckelkamp 2. Peeter Hermans 3. de heijde 4. Aert van Hal [en] de heijde
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

manqueert eenen text

154v.4 Elisabet Leijndert Cocx uijt den Deueren coop groot ontrent 60 roeden neven 1. Goort van Pelt 2. Joost van Erp 3. de Aa stroom 4. Peer Tielens
Cijnsbedrag: een achten deel capuijn en I stuijver III ort, in gelt III stuijvers

[155.1] Goort den Smith [de Smid] vuijt een beemt inde Buelderbeemt groot ontrent 40 roeden neffens 1. Jan Verstappen 2. Goort Bax [Bacx] 3. Marij Frans de Smith [de Smid] 4. de kinderen Tomas Versantvoort
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

[155.2] Marij Frans den Smith [de Smid] vuijt een velt inde Buelderbeemde groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goort Bax [Bacx] 2. Stijntjen Tielens 3. Goor tBax [Bacx] 4. Goort den Smet [de Smid]
Cijnsbedrag: [doorgehaald: 8ten deel kapuijn II 3oirt, in gelt I stuijver III3 oirt] in gelt I stuijver I oirt

[155.3] Willem Peeter Bax [Bacx] vuijt eenen beemt genaemt dat Molenschut groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jacob Coolen [Colen] 2. Jan Bluijssen 3. Aert van Mierlo 4. Peeter Bax [Bacx]
Cijnsbedrag: qrtt capuijn I stuijver J oirt, in gelt III stuijver IIJ oirt

[155.4] de 6 kinderen Thonisken Coppen vuijt het gelaghsken int Weercken groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Goort Bax [Bacx] 2. de weduwe Geerit Claessen 3. de straet 4. Marij Klevers [Clevers] oft Aert Hoeben kinderen
Cijnsbedrag: III oirt

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 155-161 nr. 102

155.1 Andries Claessen vuijt een beemt inde Buelderbeemt groot ontrent vier vaetsaet neffens 1. de kinderen Willem Maes 2. Jan den With 3. de Aa 4. Peeter Everts
Cijnsbedrag: II stuijvers

155.2 Jacop Strijbos bij coope dan Heijlken weduwe Willem Donckers uijt den Dijckbeemt groot ontrent seve copsaet neven 1. Lijn van Lijessent [van Lieshout] 2. Lijpken Deelen 3. Hendrick Pompen 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers

manqueert een

155.3 de kinderen Matthijs Heijmans vuijt een huijs metten hoff groot ontrent een vaetsaet tot Oisterick gelegen tusschen 1. de kinderen Sijmon Bitters 2. Willem Maes 3. Jan Coolen [Colen] 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver

156.1 Hendrick Thonis Donckers vuijt een beemt het Molenschut groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan van Dommelen 2. Willem Gielens kinderen 3. Hendrick Nippen kinder 4. Goort Bax [Bacx] kinder
Cijnsbedrag: I stuijver

156.2 Dirck Ariens van Velthoven uijt een stuck lants de Speel groot ontrent anderhalf vaetsaet neven 1. Geraert Willems 2. Meus van Mol 3. Hendrick Leenen 4. eenen wech
Cijnsbedrag: I stuijver

156.3 Marij weduwe Hendrick Dirck Verbraecken uijt huijs ende aengelagh tot Oisterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Joost Maes 2. Willem Luijcas [Lucas] 3. Jan Geerits 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver III3 oirt

156.4 Geerit Willems vuijt een acker groot ontrent vierdehalff vaetsaet genaemt den Steenacker neffens 1. Jan Bacx 2. Delis Coppen met meer andere 3. Joost Faessen van Son 4. de weduwe Goort Loeffs
Cijnsbedrag: I hoen

156v.1 Jan Bacx uijt een stuck groesen gelegen inde Steenacker groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Geraert Willems 2. Dirck Geraert 3. de kind van Goort Loes 4. Willem Maes
Cijnsbedrag: een hoen

156v.2 Joost Faessen van Son vuijt den Boschacker tot Oisterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan den Cuijper 2. Aert Hoeben 3. Willem Maes 4. An Gijsen
Cijnsbedrag: I3 oirt

156v.3 de weduwe [als opvolger van] Joost Reijmen vuijt huijs met den aengelagh tot Oisterick groot ontrent anderhalff lopenseaet neffens 1. Thomas Bocx 2. Hendrick Donckers 3. Joostjen Bitters 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 oirt

156v.4 de 4 kinderen Aert Anthonis Hoeben vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Willem Bax [Bacx] 2. Jan den Cuijper 3. idem 4. de straet
Cijnsbedrag: II3 oirt
[Kantlijn: gelt fo: 171 nogh een text daer vuijt van IIJ oirt]

[157.1] de 3 kinderen Peeter Goort Anthonis vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet neffens 1. Libbeken Janssen 2. de straet 3. Jan Joordens 4. Hendrick Gevaerts kinderen
Cijnsbedrag: II hoen I duijt

[157.2] Aert Jacob Anthonis vuijt een beemt genaemt den Renbeemt groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Frans Geerits 2. den Renwegh 3. de Aa 4. den Renwegh
Cijnsbedrag: J hoen II stuijvers I duijt, in gelt IIII stuijvers II3 oirt

[157.3] Goort Jan Engelen vuijt een aengelagh opde Cruijste tot leende groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. de straet 2. idem 3. idem 4. Lambert Potters
Cijnsbedrag: II stuijvers

[157.4] Jan den Litsenborger vuijt een acker aenden Schaeteckerdrie sgroot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Peeter Cox [Cocx] 2. Willem Martinis 3. Arien Pompen 4. Jan Cox [Cocx]
Cijnsbedrag: I stuijver II oirt

157.1 de twee kinderen Lintjen Hendrick Gossens [Goossens] uijt een stuck groesen de Schaveijen groot twee vaetsaet en een koppsaet tussen 1. Wouter Fossen [Sfossen] 2. Heijl Deelen 3. den Aa stroom 4. eenen wegh
Cijnsbedrag: III ort

157.2 de twee kinderen Lijntjen Hendrick Gossens [Goossens] uijt het voorschreven onderpant noch
Cijnsbedrag: III ort

157.3 Heijlcken Gijsbert Goorts vuijt een beemt inde Schaveijen groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Dirck Geerits 2. [doorgehaald. Trijn Lucas] Michiel Philips Waasgaren 3. Jacob Pompen 4. de Aa
Cijnsbedrag: I stuijver II3 oirt

157.4 Lijntjen weduwe Hendrick Maes vuijt een groesvelt inde Rossenden groot ontrent anderhalff vaetseat neffens 1. Jacob Coolen [Colen] 2. d'erffgenamen Willem Dommels 3. het cijnsgoet 4. de Aa
Cijnsbedrag: II stuijvers

157v.1 Marijcken Jan Mattijs Blesen [Bleesen] vuijt eenen beemt inde Schavijen groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Hendricxken Boonen 2. de kinder van Arien Hoeben 3. de Aa 4. eenen wegh
Cijnsbedrag: J stuijver

157v.2 Goort den Smith [de Smid] vuijt eenen velt int Craenschut groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Lijsken Nippen 2. Hendrick Thonis Donckers 3. Hendrick Aert Wespen 4. Peeter Bitters
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

157v.3 Hendrick Willem van Hoff vuijt den Craenschutdries genaemt groot ontrent vierdehalff vaetsaet neffens 1. Adriaen van Puth 2. Jan Arien van Rooij 3. Wouter Tielens 4. Thonis Engelen
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

157v.4 Catelijn doghter Willem Jan van Lieshout vuijt een beemt den Nieuwendijck groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Geerit Faes 2. Jan Joost Cox [Cocx] 3. Geerit Hendrick van Lieshout 4. de gemijnte
Cijnsbedrag: I oirt

[158.1] Elisabeth Leendert Aert Cox [Cocx] vuijt een beemt over den Nieuwendijck groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Jan Arien Wouters 2. de kinderen van Heijl van Erp 3. Dirck Box [Bocx] 4. de Nieuwendijck
Cijnsbedrag: J stuijver

[158.2] Thonis Arien van Rooij vuijt een acker inde Langhacker groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Mattijs Daems 2. Aert Janssen 3. Geerit Thijssen 4. Arien Pompen
Cijnsbedrag: I oirt

[158.3] de weduwe Jacob Peeter Bitters vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de straet 2. idem 3. idem 4. Jan van Mierlo
Cijnsbedrag: I stuijver
[Kantlijn: waer vuijt sij fo: 202 nogh een text gelt]

[158.4] Geert Willem Hannen vuijt het halff gelagh van Frans Leenders op t'Hannen Eijnde groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Hendrick van Asten 2. Frans Leendert Hannen 3. Adriaen Engelen 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers II3 oirt

158.1 Jan Peeter Berghmans vuijt een stuck beemts inde Broecken groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Rijnder Tielens 2. Marij Leenen 3. de reviere de Aa 4. [leeg]
Cijnsbedrag: I stuijver

158.2 de weduwe van Aert Dingens uijt huijs hof en aengelach tot Strijp op het Eijntken groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Jan Berchmans 2. Joost Gijsen 3. Reijnder Tielens 4. de [leeg] straet
Cijnsbedrag: J stuijver

158.3 Jacob Joosten vuijt een beemt inde Hulsbroecken groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Goort Hendrick Goossens tot Euvelwegen 2. Willem van Vechelen kinderen 3. Jan Coolen 4. de reviere de Aa genaemt
Cijnsbedrag: I stuijver

158.4 de weduwe Aert Dingens uijt een stuck lant de Hooghijnde groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Merrij Clevers 2. [leeg] 3. Jan Willem Dielis 4. [leeg]
Cijnsbedrag: J stuijvers

158v.1 Freijs Willem Freijsen [Vreijssen] uijt een stuck groesen aenden Strijperdijck neffens 1. Peeter Hermens 2. Willem Tielens 3. Jacob Dielis 4. Hendrick Beijkens
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

158v.2 Leendert Sijmon Jan Loots vuijt een beemt inde Molenschutten groot ontrent anderhlaff vaetsaet 1. de heijde 2. Phlips Lodewijcx 3. Hendrick van Hooff 4. Pauwels Peeter Lobben
Cijnsbedrag: III oirt

159.1 Jenneken doghter Anneken Peeter Bax [Bacx] vuijt huijs ende hoff onder de Sevenhuijs groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Aert Janssen 2. Peeter Bax [Bacx] 3. de straet 4. Peeter Bax [Bacx]
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver

159.2 Elisabeth weduwe Jan Peeter Bax [Bacx] vuijt eenen acker aenden Oudendijck genaemt de Horst groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Stijntjen Berghmans 2. Meus Aert Jeucken 3. Hendrick Bruijen 4. de heijde
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver

160.1 Geertruij van Puth vuijt een beemt het Koijbroeck groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Jan Loeffs 2. Rijm Hollen 3. Jan Gijssen 4. de kinderen van Wijndel Berghmans
Cijnsbedrag: II3 oirt

160.2 de kinderen Jan Casijn Jan Sijnen vuijt een beemt aende Voortstraet tot Oisterick groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Jacob Coolen [Colen] 2. Geeraert Bartels kinderen 3. Joost van Mierlo 4. de Voortstraet
Cijnsbedrag: XIIII stuijvers VI penningen?

160.3 Marij Tielens vuijt een acker van drie vaetsaet tot Strijp genaemt den Hooghijndeacker neffens 1. Peeter Cox [Cocx] 2. den Franckenbergh 3. Heijlcken Dielis Danckers 4. den Hoogheijndewegh
Cijnsbedrag: I hoen I stuijver III3 oirt

161.1 Jan Claessen Denen [Deenen] vuijt eenen beemt inde Reij groot ontrent drie copsaet neffens 1. Wouter Fossen [Sfossen] kinder 2. de gemijnt 3. Goort Bul kinderen 4. scherp vuijt aende gemijnte loopende
Cijnsbedrag: I duijt

161.2 Elcken Wouter Tijs [Thijs] alias Beelckens vuijt een beemt inde Reij groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Jan Claessen 2. de kinderen Wouter Fossen [Sfossen] 3. de gemijnte 4. scherp vuijt loopende
Cijnsbedrag: I oirt

161.3 de twe kinderen Wouter Goort Svossen [Sfossen] vuijt een beemt groot ontrent een vaetsaet inde Reij neffens 1. Roelen Hendricx 2. Aelcken Beelckens 3. Jan Goossens 4. de gemijnte
Cijnsbedrag: I3 oirt

161.4 de weduwe Sijmen Bitters uijt eenen beemt de Molenschut groot ontrent anderhalf vaetsaet neven 1. Goort Bacx 2. Dirck den Mulder 3. Jan Jordens 4. Hermen Hendrijckx
Cijnsbedrag: I stuijver

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 161-167 nr. 103

161v.1 Aelcken doghter Peeter Jan Rijm Hoirs vuijt een parceel buijten den Oisterickerdijck wesende groese groot ontrent [leeg] neffens 1. Jen Pouwels 2. Joris Nelemans 3. Goort Bacx 4. de kinderen Sijmon Bitters
Cijnsbedrag: I stuijver

161v.2 Frans Geerits vuijt een beemt inde Jansborgen groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Rut Jacobs 2. Peeter Jeucken 3. Jan Bax [Bocx] kinderen 4. Martienis Tielens kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

161v.3 Peeter Dirck Jeucken vuijt een stuck groesen geheeten den Jansborgh groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Geven [Geeven] 2. Frans Geerits 3. Hendrick Geven [Geeven] 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

162.1 Jacop Peeter Dingens alias Cuijlen vuijt een huijs met den aengelagh tot Boshoven groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Thijssen 2. Jacob Hendrick van Vessem 3. de straet 4. Anneken Gijssen
Cijnsbedrag: III oirt

162.2 Jacob Hendrick van Vessem vuijt een dries tot Boshoven groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jacob Peeter Dingens 2. Jacob Hendricx van Vessem voornoemt 3. An Gijssen 4. de straet
Cijnsbedrag: III oirt

162.3 Hendrick Geenen vuijt ontrent drie vaetsaet inde Langhacker neffens erve Thijs Daems 2. Jan van Mierlo 3. Aert Grieten met meer andere 4. Arien Pompen
Cijnsbedrag: I stuijver

162.4 Frans Luijcas [Lucas] vuijt een acker op de Nop groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Thijs Daems 2. Hendrick Boos kinderen 3. Jacob Jan Potters 4. Frans Loes
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt

162v.1 Jacob Jan Potters vuijt een acker aent Hanneneijnde tot Leende groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Jan Arien van Rooij 2. de straet 3. Jan Belien 4. de straet
Cijnsbedrag: III stuijvers I duijt

162v.2 Jan Willem Heesterbeeck vuijt een acker aende Kappelstraet tot Strijp groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Joost op t'Hoff 2. Hendrick Corst van Mol 3. Frnas Cox [Cocx] 4. de Kappelstraet
Cijnsbedrag: III oirt
[Kantlijn: nota moet fo: 163 aghter Joost op t'Hoff geseth worden int vuijtmaecken]

163.1 Peeter Hendrick Verbeeck vuijt een stuck lants aende Oudenstraet tot Boshoven groot ontrent seven copsaet neffens 1. Stijntjen Berghmans 2. Tielen Kijmps kinderen 3. Wouter Delen [Deelen] 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers

163.2 Aert Janssen vuijt een beemt inde Oude Beemden groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Lijn Tielens 2. Hendrick Goverts kinderen 3. de Aa 4. Stijntjen Berghmans
Cijnsbedrag: II stuijvers I3 oirt

163.3 Aert Thielen Keijms uijt gelach tot Boshoven gelegen groot ontrent een vaetsaet neven 1. Thijs Nooten 2. Peeter Hendrick Heijlen 3. Wouter Deelen 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver II oirt

163.4 Paulus van Huchten uijt een stuck lants aen de cappel tot Strijp groot ontrent een halff vaetsaet neven 1. Reijnder Thijelens [Tielens] 2. de kinderen van Willem Daems 3. Hendrick Korsten van Mol 4. de straet
Cijnsbedrag: IJ oirt

163.5 Jan Tielens Cleermaecker tot Strijp vuijt eenen acker tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Joost op t'Hoff 2. Peeter Corsten van Mol 3. de Cappelstraet 4. Hendrick Buijtjens
Cijnsbedrag: III oirt

163v.1 Joost opt HOf uijt een acker groot ontrent een vaetseth neffens 1. Jacob Willem Dielis 2. Jan Tielens Kleermaker 3. Frans Cocx 4. de Capelstraet
Cijnsbedrag: III ort

hier moet Jan Willem Heesterbeeck geseth worden

163v.2 Hendrick Corsten van Mol vuijt een acker tot Strijp groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Reijnder Tielens 2. Jacob Dielis 3. Rijm Hollen 4. Pauwels van Hooghten [van Heughten], ontrent de kappelle
Cijnsbedrag: I3 oirt

163v.3 de weduwe Fredrick van Rooij vuijt een acker op de Nop inde Strijperacker groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. de kinderen Aert Hoeben 2. Peeter Jeucken 3. de straet 4. Aert Hoeben kinder
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

163v.4 de 4 kinderen Aert Anthonis Hoeben vuijt een acker tot Strijp op de Nop groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Marij Leenen 2. Jan van Rooij 3. de straet 4. scherp vuijtloopende
Cijnsbedrag: J stuijver

manqueert een

164.1 [doorgehaald: de weduwe Frans Adriaen Pompen vuijt een beemt inde Jansborgh groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Willem Hendrick Vervlaessen 2. Aert Dirck Jeucken 3. de gemijnen wegh 4. de heijde
Cijnsbedrag: II3 stuijvers]
[Kantlijn: nota verkeert geschreven en moet op een ander fo: staen]
[Kantlijn: staet fo: 184 ergo hier abuijs]

164.2 Jan Frans Maes vuijt een beemt int Koijbroeck groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Jan Pompen 2. Trijn Verhagen 3. Jan Engelen 4. Hendrick van Hooff
Cijnsbedrag: I stuijver

164.3 de kinderen van Jacop Verhagen uijt de Coeijbroeck groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Jan Engelen 2. Jan Maes 3. Leijndert van Pelt 4. Martinis Bacx
Cijnsbedrag: IJ stuijvers

164.4 Joost Faessen van Son vuijt een parceel ackerlants onder Oisterick genaemt den Hoghacker aenden Hagenwegh groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Marijcken de With 2. Jacomijn Vee 3. den Hagenwegh 4. Mogh Donckers
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

164.5 nu Peeter Aert Cocx [als opvolger van] de twee kinderen Michiel Peeter Deelen vuijt een beemt inde Donckerbroecken onder Strijp groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Claes Jan Delen [Deelen] 2 Jan Tielens 3. Frans Pompen kinderen 4. Jan de Cleijnen
Cijnsbedrag: I stuijver
[Kantlijn: [doorgehaald: manqueren reengenooten]]

164v.1 Jan den Weert de jongen vuijt een acker tot Strijp ontrent de kappel groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. [doorgehaald: Jacob] de kinderen Aert Groenen 2. Goort Baten [Baeten] 3. de heijde 4. de Kappelstraet
Cijnsbedrag: II stuijver I duijt

164v.2 Jan Bacx uijt een stuck lants het Huijsken groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Peeter Coppen 2. Thijs Jansen 3. de straet 4. Thijs Jansen
Cijnsbedrag: twee hoen

164v.3 Hendrick Willem Donckers vuijt een acker inde Neerhoffet groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Jan Coolen [Colen] 2. Marij weduwe Querijn Geerits 3. Jacob van Asten 4. Jenneken Vee
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

164v.4 Arien Wouter Donckers vuijt een acker aghter sijn huijs groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Jacob Bueckens kinderen 2. Arien Wouter Donckers 3. Peeter Bitters 4. de straet
Cijnsbedrag: I derdeel kapuijn I 8 deel kapuijn, in gelt, III stuijvers III oirt

[165.1] de vijf kinderen van Michiel Jan Geuijens [Guijens] uijt huijs hof geleeghen tot Strijp genaemt de Dolingh groot ontrent vier vaetsaet nevens 1. Muijssen gelach 2. de kinderen van Willem Mansvelten 3. Wouter Donckers 4. de straet
Cijnsbedrag: twee derdendeel van een capuijn noch I twaelfdedeel capuijn, aen gelt > stuijvers II oirt J penningen

[165.2] Jan Frans Maes vuijt eenen acker op de Nop groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Hendrick van Erp 2. Thijs Daems 3. de Kerckpat van Strijp 4. de straet
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver

165.1 Peeter Jacob Eeckelmans vuijt een beemt inde Broecken genaemt het Belienbroeck groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Gielen Arien Raessen 2. Rijnder Tielen Heesterbeeck 3. idem 4. de Aa
Cijnsbedrag: qrtt hoen III stuijvers I duijt, in gelt IIII stuijvers III duijten

165.2 [doorgehaald: Lijsbeth R[.]ens vuijt huijs een aengelagh tot Strijp aende Santbergh groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Marij .ox 2. de kindren Jen Thijs 3. idem 4. de straet]Griet Buijckens uijt het Belienbroeck groot ontrent een vatsaet 1. Gillen Tillen [Gielen Tielen] 2. een wegh 3. de Aa 4. Griet Buijckens
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt

165.3 Geertruij Dirck Verhaegen vuijt het Molenschut buijten de Sevenhuijs groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Pouwels van Hooghten [van Heughten] 2. Wouter Tielens 3. Lijntjen van Lieshout 4. de heijde
Cijnsbedrag: qrtt hoen I stuijver

165.4 Wouter Frans Delen [Deelen9 vuijt een beemt van ontrent twee vaetsaet inde Molenschutten neffens 1. Adriaen van Puth 2. de weduwe Joost Reijmen 3. Dielis Truijen 4. Goort Bacx
Cijnsbedrag: qrtt hoens I stuijver

165v.1 Rijnder Reijmen alias Gielens vuijt het Molenschut groot ontrent seven copsaet neffens 1. Jan Gijssen 2. het nagebueren cijnsgoet 3. idem 4. Hendrick van Hooff
Cijnsbedrag: III oirt

165v.2 Goort Jan Engelen vuijt huijs met den aengelagh inde Leendertstraet groot twee vaetsaet neffens 1. de straet 2. idem 3. idem 4. Lambert Jan Potters
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

165v.3 Goort Jan Engelen vuijt het voorst. pant inden voorgaenden text met de reengenooten breder geextendeert gelt daer fo: 156 nogh een text vuijt
Cijnsbedrag: J stuijver

166.1 Hendrick Jan Martinis vuijt huijs ende hoff op den Asterkerckhoff aghter de Leenderkercke groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Joost Cox [Cocx] 2. de straet 3. Hendrick Sweers kinderen 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

166.2 Bastiaen Janssen den Smit [Smid] vuijt een beemt genaemt den Nouwendijck groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Geertruij Muijsers kinderen 2. Thonis den Smeth [de Smid] 3. Jan Nijen 4. de Aa
Cijnsbedrag: qrtt hoen I stuijver, in gelt IIJ stuijvers

166.3 Bastiaen Janssen den Smith [de Smid] vuijt den beemt genaemt den Nieuwendijck met de reengenooten inden voorgaenden text breder geextendeert
Cijnsbedrag: qrtt hoen I stuijver I oirt, in gelt IIJ stuijvers

166.4 de weduwe Sijmen Bitters uijt huijs hoff tot Oisterijck groot ontrent vijf copsaet tussen 1. Jan Coolen [Colen] 2. Geraert Hollen 3. de straet 4. de kinderen van Thijs Heijmens [Heijmans]
Cijnsbedrag: een 5 deel van een hoen I3 stuijvers J oirt, in gelt II stuijver IIJ oirt

166.5 Jan Rijm Hollen [als opvolger van] Adriaen Hendrick van Puth vuijt een beemt genaemt de Riest tot Strijp groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Arien Pompen 2. Alit Jutten 3. Jan Bluijssen 4. de Aa
Cijnsbedrag: III oirt

167.1 Hendrick Hendrick van Hooff van Heijlcken van Lieshout vuijt een acker groot ontrent een vaetsaet genaemt den Braeckacker 1. Lijsken de With 2. Jan Sijmen kinderen 3. Dielis Hendricx Verwerdingen 4. Willem Gielens kinderen
Cijnsbedrag: I oirt

167.2 Dirck en Judigh kinder Aert den Metser vuijt een parceel ackerlants den Looffensacker inde Speel groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Jan den Heert 2. Jan van Hooff 3. Peeter Belien 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers

167.3 Jan Wouter Coolen [Colen] uijt den Heeserbeemt groot ontrent drije vaetsaet tussen 1. Hendrick Tonis Donckers 2. Dirck Aert Wespen 3. den Aa stroom 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver IJ ort

167.4 Anthonis Wouters Verbiesen ende Anthonis Jan Bocx als sterffelijcke laet ende kerckmeesters der kercke van Leende uijt een stuck lants de Kreckeleijck groot ontrent vijf copsaet tussen 1. mr. Reijnier 2. Merije Coppen 3. de straet 4. Joost Coox [Cocx]
Cijnsbedrag: IIII stuijvers

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 167-172 nr. 104

167v.1 de weduwe Geerit Jan van Lieshout vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Hendrick Thijs 2. Jan Vrient 3. Willem Luijcas 4. de straet
Cijnsbedrag: VI stuijvers I oirt qrtt hoen, in gelt VIIJ stuijvers

167v.2 Dirck Ariens van Velthoven uijt het Hochten groot ontrent vijf copsaet neven 1. Peeter Coppen 2. Aert Willem Wijnen [Weijnen] 3. de kinderen van Goort Loes 4. eenen wech
Cijnsbedrag: I stuijver

167v.3 Peeter Jan Coppen vuijt een acker groot ontrent een vatesaet inde Halfvennen neffens 1. Dirck Adriaens 2. Jan Goort Bul 3. Hendrick Leenen 4. de straet
Cijnsbedrag: J hoen III obulus

167v.4 de weduwe Jan Arien Hoeben vuijt eenen acker groot ontrent een vaetsaet inde Halfvennen neffens 1. Peeter Coppen 2. Stijntjen Berghmans 3. Aert Wijnen [Weijnen] 4. Jan Sijnen kinderen
Cijnsbedrag: J hoen I duijt J obulus

168.1 Joost Jan van Mielo van Aelst uijt een stuck groesen tot Strijp gelegen groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Tielens Cleermaecker 2. Joost op t'Hoff 3. t'Cappellenvelt 4. Hendricxken Leenen
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

168.2 de weduwe Bartholomeeus Croesen vuijt een stuck ackerlants bij den Veulenswegh gelegen groot ontrent seven copsaet tusschen 1. Jacob Tielens 2. den Veulenwegh 3. Jacob Tielens 4. Jan Dircx
Cijnsbedrag: I quart hoens III duijten, in gelt IJ stuijvers I duijt

168.3 Marij Dielis Jordens uijt een stuck lant aent Heeserven groot ontrent twee vaetsaet nevens 1. Lijbbeken Koppen [Coppen] 2. de straet 3. den wech 4. [leeg]
Cijnsbedrag: II stuijvers I deijt

168.4 Ghijsbert Bastiaens vuijt een stuck ackerlants groot ontrent twee vaetsaet aen t'Heeserven gelegen tusschen 1. Libbeken Coppen 2. de heijde 3. Amant Willems 4. eenen ackerwegh
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

168v.1 Lijbbeken Aert Wespen uijt den Heeservenacker groot ontrent vijf copsaet neven 1. Wouter Deelen 2. Gijsbert Bastiaens 3. Amant Willems 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

168v.2 Marij Anthonis van Hal vuijt een parceel driesgroesen [doorgehaald: tot Boshoven groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Peeter Leenen 2. Hendrick van Hal 3. Jan Cox [Cocx] 4. de straet] genaemt het Looffen groot ontrent drie copsaet neffen 1. de kinderen van Hendrick Cleverts [Clevers] 2. Peeter Wouter Donckers 3. Lijsken Kijmps [Keijmps] 4. Hendrick van Hal
Cijnsbedrag: I hoen I stuijver I oirt, in gelt VI stuijvers I oirt

168v.3 Hendrick Corsten van Mol vuijt eenen acker inde Speel genaemt den Vorsacker groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Dirck Box [Bocx] 2. Meeus Hendrick Driessen 3. de Oijenstraet 4. den Speelwegh
Cijnsbedrag: I hoen

168v.4 Joost Hendrick Maes vuijt een beemt de Neerbeemt groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Leendert Geerits 2. Willem van Pelt 3. Geerit Smolders kinderen 4. eenen wegh
Cijnsbedrag: II3 oirt

[169.1] Adriaen Willem Engelen vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet ontrent drie vaetsaet neffens 1. Hendrick Geven [Geeven] 2. de weduwe Goort Hannen 3. Jan Ariens met meer andere 4. de straet
Cijnsbedrag: J stuijvers

[169.2] Thijs Jan Herberts vuijt een beemt inde Duijvelsbroecken groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Hendrick Thonis van Hal 2. Jan Goossens 3. de Aa 4. Jan Goossens
Cijnsbedrag: J stuijver

manqueert een

[169.3] de weduwe Frans Adriaen Pompen vuijt een acker aenden Broeckerwegh inde Strijperacker groot ontrent vierdenhalff copsaet neffens 1. Jan den Weert den jongen 2. Goort Bul kinderen 3. Hendrick Buijckens 4. den Kreckelwech
Cijnsbedrag: J stuijver
[Kantlijn: [doorgehaald: nota [.]rt een reengenoot]]

169.1 de wefduwe van Willem Peeter Truijen [doorgehaald: de vijff kinderen van Willem Truijen] vuijt een beemt inde Bosch tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. kinderen van Frans Pompen 2. Grietjen Grieten 3. Dielis Aerts kinder 4. Dielis D'andeckers [Danckers] kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

169.2 de kinderen Delis Anthonis Daems vuijt een beemt inde Bosch tot Strijp groot ontrent twe vaetsaet neffens 1. Peercken Box [Bocx] 2. Goort Bul kinderen 3. Ariecken Pompen 4. een weghsken
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

170.1 Jan Peeter Berghmans vuijt een stuck groesen inde Bossen groot ontrent vijff copsaet neffens 1. de kinderen van Dielis Aerts 2. de kinder van Goort Bul 3. de kinder van Frans Pompen 4. Jan Tielens
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus

170.2 Jenneken Elken Jutten dochter uijt een stuck lants geheeten den Cappelecker geleegen inde Strijperecker groot ontrent een vaetsaet neven 1. de kinderen Jacop Jutten 2. Goedel Geuijens [Guijens] 3. Peeter Eckelmans 4. [leeg]
Cijnsbedrag: J stuijver

170.3 Marij Tielens vuijt een beemt inde Weeckenhorst tot Strijp groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jop Janssen 2. Lijsken Dielis 3. Hendricxken Mansvelten 4. Hendrick Thijs Swuesten
Cijnsbedrag: II3 oirt

170.4 Joost Coppen vuijt huijs ende hoff tot Boshoven groot ontrent derdehalff vaetsaet 1. Arien Creupels erffgenamen 2. Arien Marten Neuls [Meus?] 3. de straet 4. Frans Pompen
Cijnsbedrag: I stuijver

171.1 Fracijn Rijm Peeter Rijm Hoirs vuijt een beemt int Rulsbroeck groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jacob Vrient 2. Jan Rijmen 3. de Aa 4. Marij Coolen kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver

171.2 Hendricxken Peeters den Litsenborger vuijt den beemt inde Hulsbroecken groot ontrent drie copsaet neffens 1. Goort Hendrick Goossens 2. Joost Hendrick Goossens 3. Jacob Jan Pompen 4. de Hulsbroeckstraet
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus

171.3 de weduwe Jan Engelen vuijt een parceel ackerlants tot Oisterick ontrent der Heezerpath groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Heeckacker neffens 1. Hendrick Tielen Keijmps 2. den Heezerpath 3. Hendrick Cleuets [Clevers] kinderen 4. den Hagenwegh
Cijnsbedrag: I hoen

171.4 Alegonda Geerit Raessen vuijt een beemt dat Broecken groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Rijnder Tielens 2. Hendricxken Maes 3. Jan Bluijssen 4. het Broecxken
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt


171v.1 de 4 kinderen Aert Anthonis Hoeben vuijt huijs met aengelagh tot OIsterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Willem Bax [Bacx] kinder 2. Jan den Kuijper [Cuijper] 3. de straet 4. Willem Bax [Bacx] kinder
Cijnsbedrag: II3 oirt

171v.2 Marie Thonis Hoeben vuijt het voorst. huijs metten halven aengelach onbedeelt wesende
Cijnsbedrag: II3 oort

171v.3 Peeter Celen vijt een stuck groesen genaemt Ieuwensveltjen groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Venne tusschen 1. Marij Geerit Amants de Lauwre [de Laure] 2. Mattheeus Willem Thijs 3. de kinderen Sijmon Bitters 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuivjer I oort

171v.4 Jacob Jan de Weert bij coope van Hendrick en Elisabeth kinderen Hendrick de Smith [de Smid] d'een helft van dit onder genomede pant met de reengenooten aldaer breder geextendeert
Cijnsbedrag: qrtt hoens J obulus

171v.5 Ida Hendrick de Smith [de Smid] d'ander helft [doorgehaald: Handrick, Ida en Elisabeth kinderen Hendrick de Smith [de Smid]] uijt een stuck lants genaemt de Velu onder de Doelen tusschen 1. Goort Coppen 2. Aert de Mof 3. Jan Maes 4. Hendrick Leenen
Cijnsbedrag: een half hoen I duijt qrtt hoen J obulus
[Kantlijn: blijft oversulcx voor Ida]

[172.1] Jan Jacob Bijnen vuijt een acker tot Strijp inde Hoogh-Eijnde gelegen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Ariaen Andries van Puth 2. de kinder Jan Thijs 3. den Hoogh-Eijndewegh 4. Joost op t'Hoff
Cijnsbedrag: IIII stuijvers I oirt

[172.2] Adam Frans Pompen vuijt een velt genaemt den Locum groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goort Baeten 2. Peer Vaessen 3. Goort Baeten 4. den Bruijnswegh
Cijnsbedrag: III stuijvers

[172.3] Heijlcken doghter Delis Dries vuijt een beemt tot Strijp genaemt de Loockim groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Frans Pompen kinderen 2. Joseph Maes 3. Jan Bax [Bacx] 4. Peeter Cox [Cocx]
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

[172.4] Willem Hendrick Vervlaessen vuijt een beemt genaemt den Schammert groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Aerts 2. Jacob Beijckens tot Pelt 3. de Aa 4. de straet
Cijnsbedrag: J hoen II stuijvers

[172.5] Jan Bacx uijt de Schaveijen groot ontrent twee vaetsate neven 1. Joost Coppen 2. Hendrick Reijm Thijs 3. Tonis Reuevens [Ruevens] 4. Joost Roeloffs Faessen
Cijnsbedrag: een quaert hoens en I stuijver

172.1 Jan Peeter Berghmans vuijt huijs ende aengelagh tot Strijp op het Eijntjen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Frans Pompen kinderen 2. de straet 3. Rijnder Tielens 4. Arien Pompen
Cijnsbedrag: I stuijver

172.3 Aert Janssen vuijt huijs met aengelagh inde Ren inde Leenderstraet groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Frans Maes 2. Jan Verstappen 3. Goort van Pelt 4. de gemijn straet
Cijnsbedrag: qrtt hoens 8te deel hoen II stuijvers I oirt, in gelt IIII stuijvers I duijt

172.4 Jan Willem Engelen vuijt den Bulderbeemt groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jacob Coolen 2. Goort Bacx 3. de Aa 4. den gemijnen wegh
Cijnsbedrag: qrtt hoen I stuijver

172.5 Jan Willem Engelen gelt vuijt het selffde onderpant genaemt den Buelderbeemt inde voorgaenden text breder geextendeert
Cijnsbedrag: 8te deel hoen I stuijver I duijt

172v.1 Geerit Willems vuijt een acker nu huijs met den aengelagh tot Boshoven aende Lijckeijnde groot geheel derdehalff vaetsaet nefffens 1. Aelcken Peeter Rijmen 2. Peeter Coppen 3. den Heezerpath 4. de straet, voor desen ende naestvolgende text
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

172v.2 Peeter Jan Coppen vuijt een acker tot Boshoven groot ontrent drie copsaet neffens 1. Geerit Willems 2. Peeter Belien 3. de straet 4. den Heezerpat
Cijnsbedrag: I3 oirt

172v.3 Arien Hendrick Maes vuijt een acker int Nieulant groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Barbara Geerits 2. Joseph Maes 3. Jop Janssen 4. de Kappelstraet
Cijnsbedrag: I stuijver

172v.4 Claes Hendricx Delen [Deelen] vuijt een beemt genaemt den Driesbeemt opde Tuijt groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Dirck Bocx 2. Hendrick van Lieshout kinder 3. Dirck Box [Bocx] 4. de straetjen
Cijnsbedrag: I hoen

[173.1] Rijnder Reijmen alias Gielens vuijt een acker genaemt den Pas tot Boshoven groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. de weduwe Peeter Goort Thonis 2. de straet 3. Joseph Gijsberts 4. de straet
Cijnsbedrag: III oirt

[173.2] de 3 kinderen Peeter Anthonis vuijt een camp van ontrent een halff vaetsaet tot Boshoven genaemt de Pas neffens 1. mr. Reijnder [2. niet aanwezig] 3. de straet 4. Joseph Gijsberts
Cijnsbedrag: J stuijvers

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 173-179 nr. 105

173.1 Jan Hendrick Dommels tot Hees vuijt huijs met den aengelagh groot ontrent een vaetsaet aenden Heezerbos neffens 1. Joost Hanssen 2. Thonis Jan Coris 3. de straet 4. de weduwe Jan Goossens
Cijnsbedrag: IIII stuijvers I duijt

174.1 de weduwe Frans Aeriaen Pompen vuijt een beemt inde Jansborgen groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Willem Hendrick Vervlaessen 2. Aert Dirck Jeucken 3. den gemijnen wegh 4. de heijde
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

174.2 Joost van Mielo [van Mierlo] van Aelst uijt een stuck groesen den Danckersbeemt groot ontrent anderhalf vaetsate neven 1. Jan Coolen [Colen] 2. Jacop Coolen [Colen] 3. de kind van Jan Sijnen 4. Jan Coolen [Colen]
Cijnsbedrag: II stuijvers

174.3 Joost van Mijelo [van Mierlo] van Aelst uijt dit boven geschreven pant noch
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers I duijt

174.4 Joost Jan van Mielo [van Mierlo] van Aelst uijt een stuck groesen inde Langhstraet groot ontrent anderhalf vaetsaet neven 1. Merrij de Wit 2. Hendrick van Someren 3. Jacop Coolen [Colen] 4. Marij Bleesen
Cijnsbedrag: III oirt

174.5 de kinderen Matthijs Heijmans vuijt huijs ende hoff groot ontrent een vaetsaet tot Oisterick gelegen tusschen 1. de kinderen Sijmon Bitters 2. Willem Maes 3. Jan Coolen [Colen] 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver

174v.1 Peeter Dirck Jeucken vuijten huijs ende hoff aent Hannen-Eijnde groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goort van Pelt 2. Jan Verstappen 3. Geertuij Muijsers kinderen 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver

174v.2 de vijff kinderen Hendrick Govaerts vuijt een acker inde Huijsset groot ontrent negen copsaet neffens 1. Goort van Pelt 2. Peeter Jeucken 3. idem 4. Goort van Pelt
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver

174v.3 Peeter Dirck Jeucken vuijt huijs ende hoff op t'Hannen-Eijnde inde Leenderstraet groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goort van Pelt 2. Jan Verstappen 3. de straet 4. Geertruij Wils Muijsers kinderen waer uijt hij inden tweede voorgaenden text nogh eenen text gelt
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver

174v.4 Jan Goossens vuijt een acker den Bergh genaemt gelegen ontrent Peeter Jeucken groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Verstappen 2. Willem Pompen 3. de straet 4. de erffgenamen Catelijn Aelberts
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

manqueert een

175.1 de 3 kinderen Hendrick Jan Bruijnen vuijt een acker op de Husset [doorgehaald: den Daelbos] groot ontrent seven copsaet neffens 1. Goort van Pelt 2. [leeg] 3. Peeter Jeucken 4. Jenneken Vossen [Sfossen]
Cijnsbedrag: I stuijver

175.2 Lijntjen weduwe Peeter Jentis Hollen vuijt een acker den Daelbos groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Geerit Hendrick van Lieshout 2. Wouter de Boos 3. Goort van Pelt 4. sheeren aert
Cijnsbedrag: J hoen

175.3 Wouter de Boos voor eene helft vuijt het onderpant den Daelbos inden voorgaende text met de reengenoten breder geextendeert
Cijnsbedrag: J hoen

175.4 de drie kinderen Hendrick Amsems van Gemert vuijt een acker genaemt den Kerckacker groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de kinderen van Goort Bul 2. Jacob Coolen [Colen] 3. de kinderen van Goort Bul 4. Marij van Puth
Cijnsbedrag: III oirt

175.5 Joost Jan Loeffs vuijt een acker van twee vaetsaet aghter de Leenderkercke neffens 1. Jacob Smulders 2. Marij Muijsers kinderen 3. Thomas de Weert kinderen 4. den Kerckpath
Cijnsbedrag: J stuijver

175v.1 Leendert Geerits vuijt en acker den Hoogenacker groot ontrent drie copsaet inde Broeckacker neffens 1. Frans Joosten 2. Hendrick Hendricx 3. Hendrick Thijs 4. de straet
Cijnsbedrag: III oirt

175v.2 Jan Janssen van Mierlo vuijt een beemt inde Neerbeemde groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Willem van Pelt 2. Hendrick Aerts 3. het Kerckenvelt 4. Heijlcken van Erp kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

176.1 Jan Marcelis Bluijssen vuijt beemt tot Strijp inde Risten groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. de weduwe Hendrick .me
Cijnsbedrag: VI stuijvers

manqueren twee texten

176.2 Hendrick Willem Buijtjens vuijt een parceel tot Strijp genaemt het Heghvelt groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Heijlcken Tielens kinder 2. Martinis Tielens kinderen 3. Adriaen Dries van Puth 4. Bartel Schoncken weduwe
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

176.3 Peeter Corsten van Mol vuijt den Peetershoff tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Joseph Hendrick Maes 2. eenen wegh 3. Frans Cox [Cocx] 4. tcijnsgoet
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt I duijt

177.1 Jan Dielis van Dommelen vuijt een acker op de Kruijt groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Jan Vogel 2. Heijlcken Peeter Driessen weduwe 3. Leendert van Pelt 4. Thijs Hannen kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver

177.2 de 2 kinderen [als opvolgers van] Frans Wouter Cox [Cocx] vuijt een beemt inden Broeckerheuvel ofte Leenderdijck groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan Joosts kinderen 2. Catelijn Jacob Reijmen 3. Hendrick Aert Wespen 4. den Leenderdijck
Cijnsbedrag: I stuijver

177.3 Jan Bacx uijt de Rijt groot ontrent een vaetsaet tussen 1. de straet 2. Jacop Cuijlen 3. Peeter Wouter donckers 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

177v.1 Corsten Frans den Smith [de Smid] vuijt een velt inde Jansborgh groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Joost Cox [Cocx] 2. Peeter Leenen 3. Aert van Hal 4. Joost Cox [Cocx]
Cijnsbedrag: III oirt

177v.2 Lambert Jan Potters vuijt het gelaghsken inde Broeckerstraet groot ontrent derdehalff copsaet neffens 1. Jacob van Asten 2. Wouter Arien de Boos 3. Leendert Sijmon Loots 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

177v.3 Leendert Sijmon Loots vuijt huijs met den gelagh inde Leenderstraet groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Wouter Arien de Boos 2. Jacob van Asten 3. de straet 4. Lambert Potters
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

178.1 Heijlcken Willem Donckers uijt eenen beemt genaemt de Strep tot Strijp ontrent twee vaetsaet en een copsaet neven 1. Heijl Martinis 2. Joseph Bluijssen 3. Jacop Dielis 4. Jacop Geraert Raessen
Cijnsbedrag: III stuijvers

178.2 de 4 kinderen Louwrens Peeters van Someren vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan van Pelt 2. Dirck Geerits 3. Jan Geerits 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

178.3 Elisabeth Hendrick Pompen vuijt een dries inde Langhstraet groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Dirck Adriaens van Velthoven 2. Wouter Clercx 3. de straet 4. Marij Coolen [Colen] kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver

178.4 Geertruij Anthonis van Hal vuijt een velt aent Swartlant groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Jan Goossens 2. Goort Bul kinderen 3. Peeter Donckers 4. Hendrick van Hal
Cijnsbedrag: III stuijvers

178v.1 Hendrick Anthonis van Hal vuijt een dries aent Swartlant groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Goort Bul kinderen 2. Jenneken Goossens 3. Geertjen Anthonis van Hal 4. Goort Coppen
Cijnsbedrag: II stuijvers

178v.2 Peeter Baten [Baeten] vuijt huijs met den aengelagh tot Strijp groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Jacob Maes 2. Otto Bastiaense 3. Frans Pompen kinderen 4. de straet
Cijnsbedrag: III stuijvers

179.1 Peeter Goort Stoffels vuijt een beemt int Hulsbroeck groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Flipssen 2. Gielen Claessen 3. Gijsbert Bastiaensen 4. de gemijn Aa
Cijnsbedrag: I stuijver
[Kantlijn: gelt daer fo: 151 nogh een text]

179.2 Jacob Jan den Wert vuijt een ecker inde Broeckacker groot ontrent drie copset neffens 1. Thonis Wouters 2. d'erffgenamen Geerit Muijsers 3. Jan Claessen 4. Jacob Jan de Weert voornoemt
Cijnsbedrag: J stuijver J obulus

179.3 de gelijcke kinderen Jan Casijn Jan Sijnen vuijt een parceel ackerlants genaemt den Broeckacker groot ontrent drie copsaet neffens 1. de kinderen Jan Reijmen 2. Barbara van Erp 3. Dielis Corstens 4. de kinderen van Willem Gielens
Cijnsbedrag: J stuijver J obulus

179.4 Jan Claessen Dennen [Deenen] vuijt [doorgehaald: eenen dries gelegen inde Broeckacker] huijs gelegen inde Leenderstraet groot ontrent [doorgehaald: twee] een vaetsaet neffens 1. Jacob Jan den Weert 2. Aelcken Beelckens 3. idem 4. de Leenderstraet
Cijnsbedrag: J stuijver J obulus

179v.1 Aelcken/Elken Wouter Thijs alias Beelckens vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Claessen Dennen [Deenen] 2. Thijs Geerits 3. Elcken Wouter Thijs alias Beelckens voornoemt 4. de straet
Cijnsbedrag: J stuijver J obulus

179v.2 Meeus Jacob Berghmans [als opvolger van] Wendel weduwe Jacob Berchmans vuijt een acker tot Boshoven daer eertijts een huijs op heeft gestaen groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Lijntjen van Lieshout 2. Jan Dirck Bluijssen 3. Jan Bacx 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

179v.3 Meeus Jacob Berghmans vuijt een acker int Swartlant groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de kinderen Marij Box [Bocx] 2. de weduwe Jan Delis tot Heeze 3. Meeus Hendrick Driessen 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt

179v.4 Jan [doorgehaald: Bacx] den Herder van Peeter Hendrick Berchmans uijt een stuck lants inde Breetvennen groot ontrent drie copsaet tussen 1. Lijn van Liessent [van Lieshout] 2. de kinderen van Gertuij Muijsers 3. Jacop Pompen 4. Meus Berghmans
Cijnsbedrag: I stuijver III ort I duijt

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 179-184 nr. 106

[180.1] Dirck Janssen van Soerendonck vuijt huijs ende hoff tot Boshoven groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Hendrick van Hal 2. Wouter Delen [Deelen] 3. Delis Corsten 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 hoen I stuijver? IJ oirt in gelt, VIII stuijver IIJ oirt

[180.2] Goort Dirck van Werdingen vuijt eenen acker in het Swartlant groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Jan Maes 2. Thonis van Hal 3. idem 4. de Swartlantstestraet
Cijnsbedrag: I hoen I duijt

[180.3] Jan Frans Maes vuijt eenen beemt genaemt den Renbeemt groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Hendrick Geven [Geeven] 2. Frans Geerits 3. de Aa 4. den Renwegh
Cijnsbedrag: I stuijver

[180.4] de weduwe Fredrick Anthonis van Rooij vuijt huijs met den aengelagh inde Ren inde Leenderstraet groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Geert Hannen 2. Lijn Tielens 3. Hendrick Jacob van Asten 4. de straet
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

[180.5] Elisabeth weduwe Willem Hendrick Bul vuijt een stuck ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt de Neerhosset gelegen tusschen 1. de Lijckstraet 2. Anthonis Wouters 3. de straet 4. de voorst. Anthonis Wouters
Cijnsbedrag: J hoen I oort

[180v.1] Marijcken Jan Blesen [Bleesen] vuijt een acker den Faijecket? groot ontrent vijf copsaet neffens 1. Rijner Vee 2. Phlips Amants kinderen 3. den path 4. eenen gebruijckelijcken wegh
Cijnsbedrag: J hoen I oirt

[180v.2] Jacob Coppen vuijt een stuck [doorgehaald: beemts genaemt de Hooge Schavije groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. Geerit den Kreuser 3. Jan Dirck Bax [Bacx] 3. Anthonis Ruevens 4. Joost Hoeben?] ackerlant aen den Heezerpat genaemt den Pendtacker groot ontrent ene copsaet neffens 1. [doorgehaald: Jan Boonen kinder] Joost van Deurssen 2. Jan Cox [Cocx] 3. den Heezerpat 4. Peeter Jeucken
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

180.1 Hendricxken Thijs Swuesten vuijt een beemt inde Riesten groot ontrent seven copsaet neffens 1. Marij Pouwels 2. Joostjen Willem van Hout 3. Joost op t'Hoff 4. Barbara Geerits
Cijnsbedrag: II3 stuijvers I duijt

180.2 Barbara weduwe Joseph Jan Maes vuijt een beemt inde Riesten groot ontrent seven copsaet neffens 1. Goort Bul kinderen 2. Thijs Swuesten kinderen 3. Thijs Jan Herberts 4. Hendrick Joost Cox [Cocx]
Cijnsbedrag: II3 stuijvers I duijt

manqueert een text

180.3 de gelijcke kinderen Goort [doorgehaald. Hendrick Goort] Bul vuijt een parceel ackerlants tot Oisterick groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. de kinderen Thonis Versantvoort 2. Peeter Thijs kinderen 3. de straet 4. de Kerckpat
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver I obulus

180v.1 de kinderen Matthijs Heijmans vuijt een stuck ackerlants genaemt den Berch groot ontrent anderhlaff vaetsaet gelegen tot Oisterick tusschen 1. Peeter Coppen 2. de kinderen Hendrick de With 3. Hendrick Donckers 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver III oort

180v.2 de vijff kinderen Jan Ruevens vuijt een gelagh tot Boshoven groot ontrent anderhalff copsaet genaemt de Wleuhant? gelegen neffens 1. Dirck Janssen van Soerendonck 2. de straet 3. Dirck Janssen voornoemt 4. scherp vuijt loopende
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

180v.3 de kinderen Jan Anthonis Box [Bocx] vuijt het onderpant inden naestvolgenden text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: J hoen qrt hoen 8te deel hoen, in gelt IIII stuijver III duijten

180v.4 de kinderen Jan Anthonis Box [Bocx] vuijt een beemt int Jansborgh groot ontrent twee lopensaet neffens 1. Hendrick Geven [Geeven] 2. Goort den Smet [de Smid] 3. Frans Geerits 4. Sijmon Peeters
Cijnsbedrag: J hoen qrtt hoen 8te deel hoen, in gelt IIII stuijver III duijten

181.1 Hendrick Anthonis van Hal vuijt huijs met den aengelagh tot Boshoven groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Dirck Box [Bocx] 2. Jenneken Jan Weijnen 3. de straet 4. Arien Creupels erffgenaemen
Cijnsbedrag: II3 oirt

181.2 de drie kinderen van Willem Michiel Bitters vuijt huijs ende hoff met aengelagh tot Oisterick neffens 1. Willem Peeter Maes [doorgehaald: groot ontrent een vaetsaet] 2. de weduwe Geerit Bartels 3. Jan Peeter Reijmen 4. de straet, groot ontrent een vaetsaet
Cijnsbedrag :J hoen III oirt I obulus

181.3 Jan Hendrick Dommels vuijt een beemt int Rosset groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de weduwe Jan Hendrick Maes van Euvelwegen 2. Horckman van Stercksel [van Sterksel] 3. de Aa 4. Geerit Dommels kinderen
Cijnsbedrag: II stuijver II3 oirt

182.1 Joris Nelemans van Dirck Delis van Werdingen [Verwerdingen] vuijt een velt inde Schavijen groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Heijlcken Coppen 2. Marij Blesen [Bleesen] 3. Peeter Coppen 4. de reviere genaemt de Aa
Cijnsbedrag: II stuijver II3 oirt I obulus

182.2 Jenneken weduwe Jacob Pristers [Priesters] vuijt een velt inde Schavijen groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Heijlcken Coppen 2. Marij Blesen [Bleesen] 3. de Aa 4. Peeter Daems, waer vuijt sij fo: 142 nogh een text gelt sijn soo tsamen een pant
Cijnsbedrag: J stuijver

182.3 Elisabeth doghter Hendrick Pompen vuijt huijs ende hoff tot Oisterick gelegen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de straet 2. de weduwe Goort Loes met de kinderen 3. de straet 4. Hendrick Pouwels Smulders
Cijnsbedrag: VJ stuijver I obulus I hoen I derdeel hoen qrtt hoen, in gelt XIIIIJ stuijvers

182.4 Hendricxken Aert den Raeijmaecker vuijt huijs hoff ende aengelach tot Oisterick gelegen groot ontrent een vaetsaet, tusschen 1. Jan den Cuijper 2. Willem Maes en meer andere 3. Geerit Hollen 4. Jacop Pompen
Cijnsbedrag: J hoen I oort

182v.1 Jacob Jan Pompen vuijt een parceel groesen genaemt den Koijdries groot ontrent twe lopensaet neffens 1. Hendrick Thijs 2. de s'heeren gemijnt 3. Goort Hendricx 4. Peeter Daems
Cijnsbedrag: J hoen I duijt I obulus

182v.2 Goort Aert Coppen vuijt een parceel ackerlants aghter Boshoven groot ontrent anderhalff lopensaet genaemt den Vrijdagh neffens 1. Goort Aert Coppen voornoemt 2. idem 3. den Waeterlaet 4. Anthonis van Hal kinder
Cijnsbedrag: J hoen I oirt I obulus

182v.3 Hendrick Rijm Thijs vuijt een parceel dries inde Koijen buijten den Oisterickerdijck groot ontrent twe vaetsaet neffens 1. Hendrick Rijm Thijs voornoemt 2. Jacob Pompen 3. Hendrick Jan Martinis 4. de wegh
Cijnsbedrag: J hoen J oirt J obulus

182v.4. Adriaen Jan de With vuijt een stuck lants tot Oisterick onder Leende groot ontrent 30 roeden genaemt den Hagenwegh de straet 1. de Hulshage 2. Willem Engelen 3. Hendrick Cleverts [Clevers] kinderen 4. Jan Cox [Cocx]
Cijnsbedrag: III oirt

[183.1] Jan Janssen Thijs vuijt eenen acker inde Koijen buijten den Oisterickerdijck groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Marij Coolen [Colen] kinder 2. de weduwe Jan Engelen 3. Hendrick Rijm Thijs 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

[183.2] Jacob Coppen vuijt een beemt inde Hulsbroecken gelegen groot ontrent anderhalff vaetsaet tussen 1. Jan den Kuijper [Cuijper] 2. Hendricxken Moffen 3. s'heeren straet 4. Jacob Pompen
Cijnsbedrag: I stuijver

[183.3] de gelijcke kinderen Casaijn Jan Sijnen vuijt een beemt ine Hulsbroecken groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan van Mierlo kinder 2. Goort Hendrick Goossens 3. de gemeijn Aa 4. Jan Peeter Maes
Cijnsbedrag: I stuijver

[183.4] de drie kinderen Peeter Maes vuijt een acker aenden Oisterickerdijck genaemt den Weer groot ontrent een vatsaet neffens 1. de kinderen Merij Coolen [Colen] 2. het Cappeleveltjen 3. Hendricxken Aert den Raijmaecker 4. de kinderen Hendrick Cleverts [Clevers], gelden vuijt dit pant fo: 142 nogh een text van 4 stuijvers I oirt in gelt
Cijnsbedrag: VIII stuijvers II3 oirt

183.1 de gelijcke kinderen Goort Hendrick Bul vuijt een parceel groesen tot Strijp genaemt den Broeckbeemt groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Rijm Hollen 2. Peeter Guijens 3. de Aa 4. Arien Cissen
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

183.2 Peeter Jan Bax [Bacx] van Wijndel weduwe Jacob Peeter Berghmans vuijt een acker de Kreeckelseijck inde Speel groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Jan Bax [Bacx] 2. Marij Bitters kinderen 3. Jacob Delen [Deelen] 4. de straet
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

183.3 Peeter Dirck Jeucken vuijt een beemt inde Gelaij Aa groot ontrent twe vaetsaet neffens 1. Goort van Pelt 2. Roelen Hendricx 3. Jan Cox [Cocx] 4. Peeter Belien
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

183.4 Geerit Hollen vuijt een parceel beemt aen het Meulenschut aende Oisterickerdijck genaemt den Swanenbeemt groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Goort Coppen 2. Peeter Everts 3. de Aa 4. het Meulenschut
Cijnsbedrag: J stuijver

183v.1 Goort Dirck van Wierdingen [Verwerdingen] vuijt een beemt aenden Oisterickerdijck groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Geerit Hollen 2. Dirck Adriaens 3. Hendrick van Puth kinderen 4. het Molenschut
Cijnsbedrag: J stuijvers

183v.2 Hendrick Pouwels Smolders vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. de straet 2. Geerit Hollen 3. Lijsken Hendrick Pompen 4. scherp op de straet vuijtloopende
Cijnsbedrag: I oirt

183v.3 Heijl Maes vuijt een beemt inden Nieuwendijck groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Thonis den Smet [de Smid] 2. Peeter Cox [Cocx] 3. Adriaen Creupels 4. de Gemijn Aa
Cijnsbedrag: qrtt hoen XIIdeel kapuijn I stuijer III duijten, in gelt III stuijvers I duijt

183v.4 Thonis Frans den Smith [de Smid] vuijt een beemt inde Nieuwendijck groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Heijl Maees 2. Hendrick Geven [Geeven] 3. de Aa 4. Peeter Jeucken
Cijnsbedrag: qrtt hoens XIIdeel kapuijn I stuijvers III duijten

184.1 Geerit Hollen vuijt een stuck dries aenden Oisterickerdijck groot ontrent twee vatsaet neffens 1. de weduwe Geerit Bartels 2. de kinderen van Marij Colen 3. de straet 4. de Voortstraet
Cijnsbedrag: I stuijver

[doorgehaald: manqueert een]

184.2 Marij Frans den Smith [de Smid] vuijt een acker ontrent een halff vaetsaet aenden Strijperwegh naer den molen 1. Peeter Baeten 2. Willem Jutten 3. Jan den Rossen 4. de heijde
Cijnsbedrag: III qrtt hoen J stuijver I duijt, in gelt IIII stuijvers I3 oirt

184.3 Peeter Baten [Baeten] vuijt eenen acker groot ontrent een halff vaetsaet tot Strijp 1. Sijmon Peeters 2. Marij Frans den Smeth [de Smid] 3. Gielen Boonen 4. de heijde
Cijnsbedrag: III stuijver II3 oirt

manqueert een

184v.1 Arien Wouter Donckers vuijt een beemt inde Risten groot ontrent vijf tehalff copsaet neffens 1. Frans Cox [Cocx] 2. Jan den Weert 3. Willem Arien Raessen 4. Jan Tielens
Cijnsbedrag: J stuijver I oirt

184v.2 Jan den Weert den jongen vuijt een beemt inde Risten groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Barbara Geerits 2. Arien Donckers 3. Willem Arien Raessen 4. Jan Stuckens
Cijnsbedrag: J stuijver I oirt

184v.3 Joost opt Hof uijt huijs en hof gelegen te Strijp groot ontrent een vaetseth tussen 1. Reijm Hollen 2. Willem Stappers 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: II hoend I stuijver

184v.4 Willem Hendrick Vervlaessen vuijt huijs met den aengelagh tot Strijp aenden Schoorhorst groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Jan Tielens Cleermaecker 2. Peeter Hermans 3. de straet 4. Jacob Groenen kinderen
Cijnsbedrag: I duijt

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 185-192 nr. 107

185.1 Geerit Faes vuijt een beemt inde Broecken groot ontrent anderhalff vatsaet neffens 1. Jop Janssen 2. Jacob Monincx 3. Lijsken Delis 4. de Gemijn Aa
Cijnsbedrag: VIdeel hoen I stuijver, in gelt I stuijver III3 oirt

185.2 de h: geest van Leende vuijt een acker inde Langhacker groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Aert Janssen van Mierlo 2. Peeter Jeucken 3. de weduwe Peeter Hollen 4. Arien Frans Pompen
Cijnsbedrag: J hoen I oirt

185.3 de weduwe Willem Peeter Truijen vuijt een gelagh met huijs aende Schoorhorst tot Strijp groot ontrent een half vaetset neffens 1. Jan den Weert 2. den Strijperdijck 3. Wouter Venten 4. Wouter Venten
Cijnsbedrag: I kapuijn I3 oirt

185.4 Jan Vertappen vuijt huijs met den aengelagh inden Ren inde Leenderstraet groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Mattijs Geerits 2. Aert Janssen 3. Goort van Pelt 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

185v.1 Niclaes Hendrick Delen [Deelen] vuijt een dijckbeemt aenden Strijperdijck groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Hendrick Mansvelten 2. Joseph Maes 3. Heijlcken Tielens 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

185v.2 Peeter Hermans vuijt een bosken inde Bosch groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Joseph Maes 2. idem 3. Marij Pompen 4. Rijner Tielens
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

185v.3 Joost opt Hof uijt een stuck groesen de Rijest tot Strijp tussen 1. Jan Colen 2. Jop Jansen 3. het Capellenvelt 4. Hendricksen Thijs Swuesten
Cijnsbedrag: II stuijvers I ort

186.1 Ida Hendrick de Smith [de Smid] [als opvolger van] [doorgehaald: Hendrick, Ida en Elisabeth kindern Hendrick den Smith [de Smid] uijt huijs en hof en aengelagh onder de Doelen groot ontrent anderhalf vaetstaet tussen 1. Jan Priesters 2. Peeter Coppen 3. Willem Vonten 4. de straet
Cijnsbedrag: J stuijver

186.2 Willem Jacob Vlincken [Vincken?] alias Vonten vuijt huijs ende hoff onder de Doelen groot ontrent een vaetsaet scherp neffens 1. Jan Dirck Bacx 2. Ida de Smith [de Smid] 3. Dielis Corstens 4. Willem Jacob Vlincken
Cijnsbedrag: J stuijver

manqueert een

186.3 Peeter Jansen hoevenaer van Weerde uijt een stuck groesen groot ontrent drije vaetsaet neven 1. Peeter Reijndrs 2. Jan Fransen 3. de Tonghreep 4. de heijtvelden
Cijnsbedrag: III stuijver III oirt

187.1 Jan Wouter Coolen [Colen] uijt den Paeijecker groot ontrent twee vatsaet tussen 1. Frans Pompen 2. den pat 3. Lijs Thielen Chems 4. Frans Pompen
Cijnsbedrag: II stuijvers III ort

187.2 Jan Wouter Coolen [Colen] uijt den Paeijecker groot ontrent twee vatset uijt dit boven geschreven pant
Cijnsbedrag: I stuijver III3 ort

187.3 Peeter Jacob Eeckelmans vuijt een acker inde Nieulanden groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. Peeter Hermans 2. Hendricxken Thijs Swusten [Swuesten] 3. .ert Hendricx van Hal 4. s'heeren heijde
Cijnsbedrag: III oirt

187.4 Lijsken Baten [als opvolger van] Peeter Jan Berghmans vuijt een acker aende Doleggen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Lijsken Deelis 2. Lijsbeth Muijsers 3. Lijsken Delis 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver III3 oirt
[Kantlijn: doorgehaald: [nota dese text moet geseth worden fo: 186 de lesten op de fo:]]

188.1 Elisabeth Wils Smuijsers vuijt huijs met den gelagh tot Strijp aende Doodtlegge groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Marij Clijvers [Clevers?/Clijnens] 2. Hendrick Leende 4. Elisabeth voorneomt 4. de straet
Cijnsbedrag: J hoen qrtt hoen I duijt

188.2 de weduwe Hendrick Peeter Driessen vuijt een beemt inde Schavijen groot ontrent seven copsaet [doorgehaald: vierdehalff lopensaet] neffens 1. Hendricxken den Litsenborger 2. Joost Roelens Brijers 3. de straet den Schavijen wegh 4. Joost Roelen Bluiers
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

188.3 Marij Anthonis van Hal vuijt een parceel driesgroesen tot Boshoven groot ontrent vierdehalff copsaet neffens 1. Peeter Leenen 2. Hendrick van Hal 3. Jan Cox [Cocx] 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers I obulus

manqueert eenen text ende moet op fol 189 geset worden den 2e text

188.4 Aert Tielen Kijmps [Keijmps] vuijt een ackerken van drie copsaet genaemt den Weer groot neffens erve 1. de weduwe Goort Loeffs 2. Leendert Cox [Cocx] 3. Jan Sijnen kinder 4. de straet
Cijnsbedrag: II3 oirt

188.5 de weduwe Goort Hendrick Loeffs vuijt een acker inde Halffvennen groot ontrent drie copsaet neffens 1. Aert Tielen Kijmps [Keijmps] 2. Dirck Ariens van Velthoven 3. de kindern Jan Sijnen 4. Aert Wijnen [Weijnen]
Cijnsbedrag: II3 oirt

188.6 Wouter Venten vuijt eenen bosken tot Strijp genaemt het Bosken sijnde groes ende lant groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Hendrick Buijckens 2. . Bastiaens 3. Goort Bul kinderen 4 de heijde
Cijnsbedrag: I stuijver

189.1 Hendrick Tielen Kijmps [Keijmps] vuijt een parceel ackerlants den Hagenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Marij Jan Blesen [Bleesen] 2. de weduwe Marij Jan Engelen 3. de kinderen Hendrick Cleverts [Clevers] 4. den Hagenwegh
Cijnsbedrag: I stuijver

189.2 Hendrick Janssen van Asten uijt eenen acker genaemt de Hoeve groot ontrent anderhalff ... vaetsaet, Aert van Mierlo 2. Hendrick Peeters 3. Joost Vrouwen 4. de heijde
Cijnsbedrag: I stuijver
[Kantlijn: manqueeren twee texten dese texten sijn bethaelt]

189.3 Hendrick Jansen Verbraecken gelt alnogh uijt den voorst. acker genaemt de Hoeve
Cijnsbedrag: I stuijver

189.4 Thijs Janssen vuijt een parceel wesende huijs ende hoff tot Boshoven groot ontrent anderhalff vaetsaet 1. Jan Dirck Bacx 2. Lijsken Kijmps [Keijmps] 3. Peeter Coppen 4. Dirck Janssen
Cijnsbedrag: II stuijvers

189.5 de 4 kinderen Hendrick Cleverts [Clevers] vuijt een parceel ackerlants den Steenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Willem Luijcas 2. de kinderen van Aelcken van Hal 3. Jan den Heert off een waterlaet 4. Aert Dirck Wespen
Cijnsbedrag: II3 oirt

189.6 de kinderen Thijs Heijmans vuijt een stuck lants genaemt den Berch groot ontrent anderhalff vaetsaet tot Oisterick gelegen 1. de kinderen Hendrick de With 2. Peeter Coppen 3. Hendrick Donckers 4. de straet
Cijnsbedrag: IJ oort

190
manqueert een text

190.1 Peeter Dirck Jeucken vuijt een beemt off dries sijnde groes ende lant over den Leenderdijck groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Stijntgen Berghmans 2. Dingen Jeucken 3. Jacob Coolen [Colen] 4. s'heeren straet
Cijnsbedrag: III stuijvers

190.2 Peeter Baten [Baeten] vuijt een beemt inde Riesten groot ontrent drie copsaet neffens 1. Jan Tielens 2. Hendrick Buijtjens 3. Frans Cox [Cocx] 4. den Riesterwegh
Cijnsbedrag: II3 oirt

190.3 de gelijcke kinderen Goort Hendrick Bul vuijt een acker van een lopensaet inde Strijperacker groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Schoncken kinderen 2. de weduwe Jan Pompen 3. Jacob Jutten 4. [leeg]
Cijnsbedrag: I3 stuijvers I duijt

190v.1 Marten Frans den Smith [de Smid] vuijt een stuck lants inde Strijperacker genaemt het Campken groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Joost Gijsen 2. de weduwe Andries van Puth kinderen 3. Peeter Cox [Cocx] 4. Hendrick Geven [Geeven]
Cijnsbedrag: J stuijver

190v.2 Marijcken doghter Jan den Clijnen vuijt eenen acker inde Strijperacker ontrent de kappel groot ontrent drie copsaet neffens 1. Jan Bijnen 2. Peeter Eeckelmans 3. Hendrick Buijckens 4. Peeter Eeckelmans met sijn gelagh
Cijnsbedrag: III oirt

190v.3 Peter Eeckelmans uijt eenen acker ontrent de Strijper capel groot ontrent drie copsaet neffens 1. Mariken Jan Clijne 2. Hendrick Buijkens 3. Hendrick Willem 4. Peter Eeckelmans
Cijnsbedrag: III oirt

191.1 Hendrick Maes vuijt huijs met den aengelagh tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Marij Pompen 2. Hendricxken Maes 3. de straet 4. Aelcken Geerit Raessen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

191.2 de vijf kinderen Michiel Jan Guijens uijt huijshof met haer toebehoorte groot ontrent twee vaetseth neffens 1. Hendrick Beijkens 2. Goedel Guijens 3. Arien Wouter Donckers 4. de straet
Cijnsbedrag. III oort

191.3 de vijf kinderen Michiel Jan Guijens gelden uijt dit bovengeschreven onderpant noch
Cijnsbedrag: een derdedeel van II hoend II stuijvers, in gelt V stuijvers I oirt I penning

191.4 Aert Janssen vuijt een beemt inde Molenschutten groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Peeter Bax [Bacx] 2. Dielis Truijen 3. Willem Bax [Bacx] 4. de heijde oft cijnsgoet
Cijnsbedrag: III oirt

191v.1 Hendrick Willem van Hoof ende Jan Hendricx vuijt een acker eertijts dries geweest inde Neerbeemden groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. de Aa 2. Arien Frans Pompen 3. Anthonis Wouters 4. Stijntjen Berghmans
Cijnsbedrag: III oirt

manqueert een text

191v.2 Peeter van Asten vuijt een parceel beemtgroesen genaemt de Schu.ijen groot ontrent seven copsaet neffens 1. Phlips Amants den Molder tot Leende 2. Grietjen Faessen 3. de Schavijenwegh 4. de Aa
Cijnsbedrag: J stuijver

191v.3 Hendricxken Maes vuijt het aengelagh daer een huijs op plagh te staen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Joseph Marcelis Bluijssen 2. Hendricxken Maes met het andere deel van haer aengelagh 3. de straet 4. Aelcke Geerit Raessen
Cijnsbedrag: VI stuijvers

192.1 de weduwe [als opvolger van] Jan Hermens uijt een stuck beemts geheeten de Verscheurden Broecken aen de Strijperstraet groot ontrent anderhalf vaetsaet tussen 1. Jan Tielens 2. de kinderen Jacop Beuckens 3. het seijnsgoet 4. het seijnsgoet
Cijnsbedrag: I stuijver

192.2 Wouter Adriaen de Boos vuijt huijs met den aengelagh inde Leenderstraet groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Leendert Sijmon Loots 2. Willem Cneuters kinderen 3. de Broeckerstraet 4. de gemijn straet
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

192.3 Jan Cissen vuijt een ackerken tot Strijp groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. de heijde 2. Thonis Daems 3. Aert Grieten 4. Thonis Daems
Cijnsbedrag: III duijten

192.4 de weduwe van Geerit Claessen vuijt een acker inde Langhacker groot ontrent anderhalff copsaet neffens 1. de weduwe van Anthonis Verstappen 2. Hendrick Geven [Geeven] 3. de heijde 4. Jan Cissen
Cijnsbedrag: I3 oirt

192v.1 Aert Jacob Anthonis vuijt een ackerken inde Langhacker groot ontrent anderhalff copsaet neffens 1. Jan Dirck Cissen 2. Goort den Smith [de Smid] 3. Hendrick Geven [Geeven] 4. de heeren heijde
Cijnsbedrag: III duijten

192v.2 de weduwe [als opvolger van] de kinderen Jacop Willem Verhaegen uijt huijs hof onder de Doelen groot ontrent drije copsaet tussen 1. Anthonis Wouters Verbiesen 2. Sender Dirckx 3. Hendrick Nippen 4. de straet
Cijnsbedrag: I oirt

192v.3 de weduwe [als opvolger van] de selfde boven geschreven kinderen noch int selfde huijsken noch
Cijnsbedrag: I oirt

192v.4 Peeter Corsten van Mol vuijt een beemt inde Oude Beemden groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Thijs Jeucken 2. Jan Frans Pompen 3. de Aa 4. [het cijnsgoet]
Cijnsbedrag: I stuijver

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 192-198 nr. 108

[193.1] Jan Frans Pompen vuijt een beemt inde Oude Beemden genaemt groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Peeter Leenen 2. de kinderen Geertuij Muijsers 3. de heijde 4. de Aa
Cijnsbedrag: I stuijver

[193.2] Jan Rut vander Linden vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent seven copsaet neffens 1. Goort van Pelt 2. Jacob Jan Potters 3. Jan Janssen Cox [Cocx] 4. de straet
Cijnsbedrag: II stuijvers I3 oirt

[193.3] Jan Wouter Coolen [Colen] uijt den Steenecker groot ontrent twee vaetsaet neven 1. Jacop Peeter Coolen [Colen] 2. Jan Gielen Deelen kinderen 3. de h: geest ecker 4. den Steeneckerwech
Cijnsbedrag: I stuijver

[193.4] Jan Peeter Rijm Hoirs vuijt een acker genaemt den Broeckacker groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Sijnen kinderen 2. Dielis Corstens 3. Willem Gielens kinder 4. Geertuij Jacob .ncken
Cijnsbedrag: J stuijver

[193v.1] Leendert Thijs Hannen vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Joost Coox [Cocx] 2. An Gijsen 3. de straet 4. Hendrick Tielen Kijmps [Keijmps]
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt I obulus

[193v.2] Jan Joost Cox [Cocx] vuijt een huijs met den aengelagh tot Oisterick groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Hendrick Cleverts [Clevers] kinderen 2. Leendert Thijs Hannen 3. idem 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

[193v.3] Anthonis Wouters Verbiesen uijt een weijvelt genaemt de Neerbeemt groot ontrent derdalf vaetsaet tussen 1. Jan Wouter Coolen [Colen] 2. Peeter Beelijen [Beelien] 3. de Aa 4. Peeter Leenen
Cijnsbedrag: [doorgehaald: J stuijver] I stuijver I ort

193
manqueert een

193.1 Pouwels Jorissen van Oers vuijt een parceel groesen genaemt de Rosset groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan den Scheeper [Schepers] 2. de weduwe Willem Jan Slouwers 3. de nageburen cijnsgoet 4. de Klijn Aa, voor d'eene helft van tvoorst onderpant
Cijnsbedrag: I oirt

193.2 Peeter Joris van Oers gelt voor d'ander helft van het voorst. Rossen mede
Cijnsbedrag: I oirt

193.3 Geerit Tijssen [Thijssen] hier op het volgende blat

193.4 Joost Peeter Cox [Cocx] vuijt een acker van ontrent vijff copsaet int Breetven neffens 1. Jacob Frans Pompen 2. Heijl Coppen met meer andere 3. Leijsbeth Leendert Cox [Cocx] 4. Joost Peeter Cox [Cocx] voornoemt
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

194.1 Jan Willem Mansvelten vuijt een beemt van drie vaetsaet op t'Eijntjen neffens 1. Thonis Engelen 2. Arien Pompen 3. Rijnder Tielens 4. Peeter Belien
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver

194.2 Jacob Geerit Raessen vuijt een velt tot Strijp genaemt het Bruggervelt groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Heijlcken Leenen 2. Jacob Dielis 3. idem 4. Gielen Boonen
Cijnsbedrag: I stuijver J obulus

194.3 de weduwe Frans Adriaen Pompen vuijt een acker op de Tuijnt groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Jacob Daems 2. Frans Jan Pompen kinderen 3. Peeter Muijsers 4. den Beeckmanswegh
Cijnsbedrag: I stuijver J obulus

194.4 Geerit Bartels vuijt een huijs met den aengelagh groot ontrent twee lopensaet tot Oisterick gelegen gecomen van Jan Maes tussen 1. Jacob Vrient 2. Anneken Strijbos 3. Jan Vrient 4. de straet off Broeckerstraet genaemt
Cijnsbedrag: III oirt

194v.1 Jan Wouter Coolen [Colen] uijt de Cortbrugge groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Dirck Geraerts 2. de kinderen van Gertruij Muijsers 3. den Aa stroom 4. Frans Pompen
Cijnsbedrag: I stuijver

194v.2 Peeter Wouter Donckers vuijt een beemt inde Schavijen groot ontrent twee vatsaet neffens 1. Peeter Pompen 2. Jan thijs 3. de Aa 4. de gemijnt, voor desen ende twee naestvolgende cijnsen
Cijnsbedrag: I stuijver

194v.3 Peeter Wouter Donckers alnogh vuijt het voornoemde onderpant
Cijnsbedrag: III oirt

194v.4 Peeter Wouter Donckers vuijt het voornoemde onderpant nogh desen text die fo: 95 gestaen heeft alwaer gecasseert is een
Cijnsbedrag: I duijt

194v.5 Geerit Thijssen vuijt eenen acker den Hoeck tot Boshoven groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Jacob Pristers [Priesters] 2. Peeter Bacx 3. sheeren straet 4. Jacob Pristers [Priesters]
Cijnsbedrag: J stuijver
[Kantlijn: desen text moet fo: 193 onder Peeter Joris van Oers int vuijtmaecken gestelt worden]

194v.6 Elisabeth Hendrick Nippen [als opvolger van] Marij Jan Blesen vuijt een acker tot Boshoven genaemt den Buckomsheft groot ontrent anderhalff vaetsat neffens 1. Dirck Geerits 2. Hendrick Driessen kinder 3. Hendrick Wouters 4. de straet

194v.7 de drie kinderen Peeter Pompen vuijt den Coppbeemt of den Schuijenbeemt nu genaemt groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Peeter Donckers 2. Jenneken Pristers [Priesters] 3. de Aa 4. Jenneken Pristers [Priesters]

195.1 Hendricxken Aert den Raeijmaecker vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. Joost Breijers 2. den heijligeest van Leende 3. den voorst. Joost Breijers 4. Goort Coppen
Cijnsbedrag: I stuijver

195.2 de 3 kinderen Peeter Pompen vuijt den Coppenbeemt oft nu den Schavije genaemt groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Peeter Donckers 2. Jenneken Pristers [Priesters] 3. idem 4. de Aa
Cijnsbedrag: I3 oirt
[Kantlijn: gelt daer vuijt fo: 194 nogh een text van een oort]

195.3. Arien Wouter Donckers vuijt een stuck groesen inde Bossen tot Stirjp groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Frans Cox [Cocx] 2. Willem Arien Raessen 3. de weduwe Rijn Cox [Cocx] 4. Arien Wouter Donckers
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt

195v.1 Jan Cissen vuijt een hoff tot Strijp groot ontrent drie copsaet neffens 1. de straet 2. Jacob Geerit Raessen 3. Hendrick Tielens kinderen 4. Joost Gijssen
Cijnsbedrag: IIII stuijer II oirt

195v.2 Joost Hendrick Maes vuijt een beemt genaemt den Neerbeemt groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Leendert Geerits 2. Willem van Pelt 3. de kinderen Geerit Smulders 4. eenen wegh
Cijnsbedrag: een derdeelvan J hoen III stuijver III duijt, in gelt V stuijvers
[Kantlijn: gelt daer vuijt fo: 168 nogh een]

195v.3 Jan Verstappen vuijt een beemt de Neerbeemt genaemt groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Hendrick van Puth kinderen 2. Willem Martinis 3. de Aa 4. de weduwe Joost Goossens
Cijnsbedrag: derdeel van een J hoen IIII stuijvers III duijt, in gelt IIII stuijvers III3 oirt

195v.4 Goort Jan Engelen vuijt een beemt inde Cuijlen groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Hendrick Thijs Hannen ende Joost van Erp 2. [niet aanwezig?] 3. Mattijs Daems 4. de Gemijn Aa
Cijnsbedrag: III stuijvers

195v.5 Goort Jan Engelen gelt alnogh vuijt het voorseijde onderpant met de reengenooten daer breder in geextendeert
Cijnsbedrag: III stuijvers

196.1 Jan Phlips Coolen [Colen] vuijt een parceel beemt inde Hulsbroecken groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Peeter Stoffels 2. Lijntjen weduwe Hendrick Maes 3. Jan Engelen tot Euvelwegen 4. s'heeren aert
Cijnsbedrag: II3 stuijver qrtt hoens

196.2 Tuijntjen Jan Coppen vuijt een acker den Bitterscamp tussen 1. de erffgenamen van Hendricxken Joost Coppen 2. de kercke goederen van Heeze 3. de straet 4. de erffgenamen van Willem Sillen [Cillen]
Cijnsbedrag: III stuijvers I3 oirt

196.3 Leendert Geerits vuijt een beemt het Sratenbroeck groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan Tielens 2. mr. Reijnder 3. de Aa 4. eenen gemijnen wegh
Cijnsbedrag: III stuijvers I oirt

196.4 Dirck Bax [Bacx] vuijt een acker inde Speel genamet den Barecker groot ontrent twee vaetsate neffens 1. Sijmon Willem Bitters 2. Hendrick Corst van Mol 3. de Oijenstraet 4. den Speelwegh
Cijnsbedrag: I hoen

197.1 Hendrick Dircx van Someren vuijt een acker en dries inde steenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Thonis Vonten 2. Hendrick Dircx 3. de straet 4. Joost van Mierlo
Cijnsbedrag: J stuijver

197.2 de kinderen Joost Wouters uijt huijs en hoff met den aengelach tot Boshoven geleegen groot ontrent drije vaetsaet tussen 1. de kinderen van Hendrick Driessen 3. Heijlken Truijen 3. de Heeserpat 4. de straet
Cijnsbedrag: een quartier hoens en II stuijvers

197.3 Hendrick Thijs Hannen vuijt huijs met den aengelagh gecomen van Hendrick Peeter Driessen groot geheel ontrent drie vaetsaet neffens 1. Joost Wouters 2. de weduwe Geerit Bartels 3. de kidneren van Jacob de Moff 4. de straet, voor desen ende drie snaestvolgende texten sijnde alsoo een onderpant
Cijnsbedrag: II stuijvers qrtt hoen

197.4 Hendrick Thijs Hannen vuijt een parceel soo huijs ende hoff inden voorgenoemden text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: J stuijver

197v.1 Hendrick Thijs Hannen vuijt huijs ende hoff met den volgenden text als inden voorgeaenden met den reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: J stuijver

197v.2 Hendrick Thijs Hannen [als opvolger van] de weduwe Hendrick Peeter Driessen vuijt huijs ende hoff tot Boshoven groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Joost Wouters kinderen 2. Geerit Bartels 3. de kinder Jacob de Moff 4. de straet
Cijnsbedrag: III stuijvers I duijt

197v.3 de kinderen Joost Wouters uijt huijs hof metten aengelagh tot Boshoven geleegen groot ontrent drije vaetsaet tussen 1. de kinderen van Hendrick Driessen 2. Heijlken Truijen 3. den Heeserpat 4. de straet
Cijnsbedrag: een half hoen IJ stuijvers

197v.4 de vijff kinderen Hendrick Govaerts vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de straet 2. mr. Reijnier Vee 3. Heijlcken Coppen 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 hoen II stuijvers I duijt

[198.1] Willem Goorts ende Marij Jacobs tot Maerheeze van Hendrick [doorgehaald: Gielen] Herman Boelen vuijt eenen beemt int Leenderbroeck groot ontrent drie lopensaet sijnde meestendeel vuijtgetorffde putten neffens 1. Frans Hendrick Pompen tot Leende 2. de drie cavelen genaemt 3. de reviere de Aa 4. het Leenderbroeck, voor d'eene helft
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt

[198.2] Peeter Janssen van Someren vuijt het onderpant inden voorgaenden text met de reengenooten breder geexteendeert voor d'ander helft
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt

[198.3] Jenneken weduwe Jacob Pristers [Priesters] vuijt een beemt int Molenschut groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Goort Bacx 2. de gemijnte ofte Molenschut 3. Jan van Dommelen 4. Herman Manus
Cijnsbedrag: I hoen I stuijver

198.1 de kinderen Matthijs Heijmans vuijt een stuck ackerlants groot ontrent vijff copsaet tot Oisterick gelegen genaemt den Horenman tusschen 1. Lenaert Thijs Hannen 2. de straet 3. Geerit Hollen 4. scherp vuijtloopende
Cijnsbedrag: J hoen, in gelt IIJ stuijvers

198.2 Hendrick Willem van Hooff ende Jan Hendricx vuijt een velt inde Molenschutten soo groes als lant groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. Reijnier Vee 2. Leendert Loots 3. der nagebueren cijnsgoet 4. Hendrick Willem van Hooff
Cijnsbedrag: I stuijver

198.3 Jacob Jacob Smulders vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent drie copsaet neffens 1. Lambert Jan Potters 2. Hendrick Bruijnen kinderen 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: II stuijvers I3 oirt

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 199-205 nr. 109

199.1 Rijm Djentis Hollen vuijt eenen acker ontrent de Strijpercappel groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Frans Cox [Cocx] [leeg]
Cijnsbedrag: II stuijvers I duijt

199.2 Jacob Jacob Smulders vuijt het gelaghsken inde Schaerackerdries groot ontrent derdehalff copsaet neffens 1. de straet 2. Jan van Mierlo met meer andere 3. Geerit Smulders erffgenaemen 4. scherp vuijtgaende
Cijnsbedrag: qrtt hoen J stuijver

199.3 de weduwe Jan Hendrick van Buel vuijt een beemt tot Strijp aende Doodtlegge ende twee stucken groese daer bij gelegen groot tsamen ontrent vijff vaetsaet neffens 1. Lijsbeht Wils Smuijsers 2. de kinderen van Jen Tijs [Thijs] 3. de straet 4. de Aa off s'heerenvliet
Cijnsbedrag: III stuijvers III oirt

manqueert Lijsken Rommers op dit volgend fo: staende

199.4 Heijlcken weduwe Bartel Schoncken vuijt het Grisenveltjen inde Weeckenhorst groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Hendrick Buijckens 2. Rijnder Tielens 3. het Kappellevelt 4. Jacob Monnicx
Cijnsbedrag: III oirt

200.1 Francijn Peeter Rijm Hoirs vuijt een Heestercampken inde Jansborgen groot ontrent een vaetset neffens 1. Willem Peeter Maes 2. [niet aanwezig] 3. het nagebueren Cijnsgoet 4. Peeter Maes kinderen ende cijnsgoet
Cijnsbedrag: II stuijvers III3 oirt

200.2 Willem Peeter Maes vuijt een Bosken den Jansborgh genaemt groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Francijn Peeter Reijmen 2. de kinderen Aert Hoeben 3. Willem Maes 4. de heijde
Cijnsbedrag: II stuijers III oirt I obulus
[Kantlijn: [doorgehaald: nota hier nogh een ander pant bij te setten]]

200.3 Willem Peeter Maes vuijt het Bosken den Jansborgh genaemt groot ontrent vijff copsaet als inden voorgaenden text breder geextendeert, item alnogh vuijt de Jansborgh sijnde een bosken daer bij gelegen groot ontretn drie copsaet neffens 1. Geerit Hollen 2. Willem Peeter Maes 3. Francijn Peeter Rijmen 4. de heijde, voor desen als den voorgaenden cijns
Cijnsbedrag: II stuijver III oirt I obulus

200.4 Lijsken Rommers uijt een aengelagh tot Strijp aen de Santberge groot ontrent anderhalf vaetsaet 1. Mari Cox [Cocx] 2. de kinderen Jen Thijs 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: II stuijvers II ort
[Kantlijn: [doorgehaald: desen text overgeseth, nota moet in vuijtmaecken op fo: 199 onder de weduwe Jan Hendrick van Buel staen]]

200.5 Hendricxken Thijs Swuesten [Swuesten] vuijt eenen acker aende Hooghijnde groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Hendrick Buijtens 2. Gielen Boonen 3. Mairj Jan Pompen 4. den Hooghijndewegh
Cijnsbedrag: J stuijvers I duijt I obulus

200v.1 Gielen Aert Hoeben vuijt eenen acker tot Strijp aende Hoogh Eijnde groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Dielis 2. Hendricxken Leenen 3. den Hoogh-Eijndewegh 4. Jan Pompen
Cijnsbedrag: II3 oirt I obulus

200v.2 Joost Hendrick Maes vuijt eenen acker de Halffvenne genaemt groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Willem Maes 2. Lijsken de With 3. Jenneken Goossens 4. Jan van Pelt
Cijnsbedrag: III3 oirt

200v.3 [doorgehaald: de weduwe [als opvolger van] Jan Hermens uijt een stuck groesen groot ontrent anderhalf vaetsaet tussen [doorgehaald: 1. Josep Maes 2. idem 3. de Aa 4. Griet Bueckens] 1. Jan Tielens 2. de gemeijnt 3. Griet Bueckens 4. de gemeijnt]] Peeter Hermens uijt eenen bemt de Persbroecken groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. de kinderen van Aert Groenen 2. Frans Cocx 3. de weduwe Bartel Schoncken 4. Freijs Maes
Cijnsbedrag: J stuijver

200v.4 Aert Hendrick van Hal vuijt eenen acker tot Strijp genaemt het Eusel groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Lijsken Delis 2. het cijnsgoet 3. de Aa 4. scherp vuijtloopende
Cijnsbedrag: I stuijver

201.1 de kinderen van Jacop Verhaegen uijt een stuck lants genaemt de Huijsent groot ontrent vijf copsaet tussen 1. Hendrick van Asten 2. Aert Grieten 3. idem 4. Engel Mijnis
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt

201.2 Hendrick Jacob Maes vuijt een dries daer een huijs op gestaen heeft tot Strijp groot ontrent drie copsaet neffens 1. Joost van Mierlo 2. Jenneken Schoncken 3. Aert van Secchelen [Sechelen] 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver I3 oirt

201.3 Joseph Marcelis Bluijssen vuijt eenen acker tot Strijp genaemt den Horeman groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jacob Aerts 2. Willem Mansvelten 3. idem 4. de kinderen van Hendrick van Buel
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus

201.4 Jan Arien Daems alias Vrient vuijt een stuck beemt over den Oisterickerdijck ertijts genaemt den Voortbeemt nu de Hulsbroeck genaemt groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Corenlis Geerits 2. Jan Peeter Reijmen 3. de Aa 4. Joost van Hal
Cijnsbedrag: J stuijver

201v.1 de 4 kinderen Frans Pompen vuijt een beemt inde Langhstraet groot ontrent derdehalff vaetsaet neffens 1. de kinderen Hendrick Jan Bitters 2. Hendrick Dirck van Someren 3. de kinderen Willem Gielen Blesen [Bleesen] 4. de Aa
Cijnsbedrag: I stuijver

201v.2 Jan Anthonis Donckers vuijt een den beemt inde Langhstraet met de reengenooten inden voorgaenden text breder geextendeert
Cijnsedrag: I stuijver

201v.3 de twee kinderen [als opvolger van] Jan Willem van Nuenen uijt een stuck groesen inde Langhstraet groot ontrent een vaetsaet neven 1. de kinderen van Tonis Donckers 2. Hendrick van Hal 3. de Aa 4. Hendrick van Someren
Cijnsbedrag: I stuijver

202.1 de weduwe Jacob Peeter Bitters vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot geheel ontrent een vatseat neffens 1. de straet 2. idem 3. idem 4. Abraham Hendrick Geven [Geeven]
Cijnsbedrag: III3 oirt

202.2 Aert Hendrick van Hal vuijt een beemt genaemt den Jansborgh groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. Corstiaen de Smith [de Smid] 2. Grietjen Grieten 3. Aert Hendricx van Hal 4. Frans Raessen
Cijnsbedrag: I3 stuijvers I duijt

202.3 de weduwe Fredrick van Rooij vuijt een velt aende Gemijn Euselen groot ontrent anderhlaff vaetsaet neffens 1. de kinderen Jan den Smith [de Smid] 2. Libbeken Baten [Baeten] 3. de heijde 4. de weduwe Hendrick Tielens
Cijnsbedrag: I3 oirt

203.1 Hendrick Willem Buijckens vuijt eenen acker tot Strijp genaemt den Langenecker groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Peeter Corsten van Mol 2. Arien Hendrick Maes 3. den Hoogh Eijndewegh 4. Willem Jacobs van Mierlo
Cijnsbedrag: IIII stuijvers

203.2 Adriaen Andries van Puth vuijt eenen acker den Hoogh Eijndeacker tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Peeter Leenen 2. Hendrick Beijtens 3. de Hoogh Eijnde 4. Delis Danckers kinder
Cijnsbedrag: III stuijvers VII duijten

203.3 Lijsbeth Willem Hogarts [Hogaerts] [doorgehaald. weduwe Smith [Smid]] vuijt huijs ende aengelagh inde Oisterickerstraet onder de Doelen groot ontrent drie copsaet neffens 1. Dielis Hendricx 2. Willem Jacob Vlincken [Vincken?] 3. Jan Dirck Bax [Bacx] 4. de gemijn straet
Cijnsbedrag: I oirt

203.4 Wouter Arien de Boos uijt een stuck lants groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Willem Pompen 2. Reijm Hollen 3. Joseph Ghijsberts 4. de heijde
Cijnsbedrag: I stuijvers III ort

203.5 de weduwe Jan Hermens uijt het Keijmen groot ontrent derdehalf copsaet tussen 1. Arien Donckers 2. Paulus van Huchten 3. Marij Kleijnes 4. Frans Raessen
Cijnsbedrag: III ort

204.1 Hendrick Willem Buijckens vuijt een acker inde Strijperacker genaemt de Hoeve groot ontrent anderhalff vatsaet neffens 1. Jen Willem Mansvelten 2. Peeter Bitters 3. Arien Maes 4. Hendrickens Mansvelten
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

204.2 Hendricxken doghter Aert Loeffen vuijt eenen acker op de Cruijt inde Langhacker groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Engelen 2. Abraham Geven [Geeven] 3. Jan Cox [Cocx] 4. Jan van Dommelen
Cijnsbedrag: I3 stuijver

204.3 Peeter Aert de Metser uijt een stuck lants geheeten inde Breetvennen neffens 1. Hendrick Donckers 2. Peeter Aert de Metser 3. de straet 4. Wouter Michiel Deelen
Cijnsbedrag: IJ stuijvers

204.4 Hendrick Anthonis Donckers vuijt een parceel sijnde groes ende lant tot Boshoven groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Arien Creupels erffgenamen 2. Peeter den Metser 3. Wouter Gielen Deelen 4. de straet
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

204.5 Peeter Aert de Metser uijt huijs en hof met haer toebehoorte neffens 1. Peeter Aert de Metser 2. Thijs Jansen Nooten 3. Wouter Deelen 4. de straet
Cijnsbedrag: III stuijver I duijt

205.1 Rijnder Reijmen alias Gielens vuijt de Lijckeijnde sijnde ackerlants groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Rijnder Reijmen voornoemt 2. idem 3. Joost van Hal 4. de straet
Cijnsbedrag: J stuijver

205.2 Reijnder Reijmen alias Gielens vuijt het onderpant inden voornoemden text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: J stuijver

205.3 Reijnder Reijmen alias Gielens vuijt een ecker aene Lijckeijnde groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Reijnder Reijmen alias Gielens 2. Hendrick van Someren 3. Joost van Hal 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver

205.4 Fredrick Driessen van Lommel vuijt een groesvelt van drie vaetsaet aende Venne neffens 1. de kinderen Hendrick Jacobs Hoijmaeckers 2. Mattijs Coolen [Colen] 3. Gielen Huijben 4. een beemtstraetjen
Cijnsbedrag: J stuijver

205v.1 de twee kinderen Michiel Peeter Deelen uijt eenen acker aen de Lijckstraet groot ontrent een kopsaet 1. Peeter Aert de Metser 2. idem 3. Wouter Deelen 4. de straet
Cijnsbedrag: II oirt

205v.2 Goort Hendrick Goossens vuijt een groesvelt of lant inde Hulsbroecken groot drie copsaet neffens 1. Hendricxken Moffen 2. Jan Dielis Buggen 3. Jacob Pompen 4. de Hulsbroeckstraet
Cijnsbedrag: II oirt

205v.3 Thijs Janssen vuijt een acker van ontrent een vaetsaet genaemt den ecker bij Gijsken Delen [Deelen] tot Boshoven neffens 1. Peeter den Metser gelagh 2. idem 3. de straet 4. Woueter Delen [Deelen]
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

205v.4 Peeter Aert de Metser uijt eenen acker bij Gielen Deelen groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Thijs Jansen Nooten 2. Woueter Michiel Delen [Deelen] 3. de straet 4. Jen Ruevens
Cijnsbedrag: I3 stuijvers

[206.1] Marten Dirck Cissen vuijt huijs ende aengelagh tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Frans Pompen kinderen 2. de straet 3. Jacob Geerit Raessen 4. s'heeren straet
Cijnsbedrag: IIII stuijvers I oirt
[Kantlijn: gelt fo: 136 daer nogh een text vuijt]

[206.2] Jan Bacx uijt een hofplaets groot ontrent drie copsaet neven 1. Peeter Bacx 2. de weduwe van Jan den Rossen 3. de straet 4. Hendrick Jan Martinis
Cijnsbedrag: een hoen II stuijvers III oirt

[206.3] Marie Thonis Hoeben vuijt een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet tot Boshoven gelegen tusschen 1. Jan Dirck Bacx 2. Jacob van Asten 3. de weduwe Jacob Verhagen 4. de straet
Cijnsbedrag: I hoen I stuijer I oort

[206.4] Catelijn Wils Smuijsers vuijt een beemt inde Schaijen groot ontrent twee vatsaet neffens 1. Mattijs Heijmans 2. Hendrick Bruijnen kinderen 3. Jan Bluijssen 4. Tielen Kijmps [Keijmps] kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

[206v.1] Andries Claessen vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet neffens 1. Heijlcken Tielens 2. Marij van Puth 3. Jan Pompen ende Jan Loes 4. de straet groot ontrent anderhalff vaetsaet
Cijnsbedrag: III oirt

[206v.2] Andries Claessen vuijt huijs ende aengelagh inde voorgaenden text met de reengenooten breder geextendeert
Cijnsbedrag: III oirt

manqueert eenen text

[206v.3] de weduwe Peeter Andriessen van Puth vuijt een gelagh op den Broeckerheuvel groot ontrent 60 roijen 1. de weduwe Jan Hoeben 2. de kindern Hendirck Loeffs 3. Leendert Geerits 4. de straet
Cijnsbedrag: J hoen J stuijver

[206v.4] Willem Frans den Smith [de Smid] vuijt een beemt inden Nieuwendijck gelegen groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan Vogel 2. de gemijnen wegh 3. Hendrick van Erp 4. de gemijnt
Cijnsbedrag: J hoen J stuijver, in gelt III stuijvers

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 206-211 nr. 110

206.1 Heijlungh dochter Jan Faes Woutern uijt eenen acker tot Leenderstrijp gelegen 1. Hendrick Buijken 2. Josep Bluijssen 3. Jan de Wert 4. den Kreckelwegh
Cijnsbedrag I stuijver J duijt

206.2 Josep Bluijssen [Joseph Bluijssen] uijt een stuck lans te Strijp gelegen groot ontrent een vatsaet tussen 1. Joseph Bluijssen 2. Heijlken Hendrick Wouten 3. Jostje van Hoirs 4. Hendrick Buijcken
Cijnsbedrag: I stuijver J duijt

206.3 Marij weduwe Hendrick Willem Bul vuijt een beemt tot Strijp inde Risten groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan Bluijssen 2. Hendrick Wuijten 3. Jan Tielens Snijder 4. Arien Pompen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

207.1 de vijff kinderen Hendrick Govaerts vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent een vaetsaet neffens 1. de straet 2. idem 3. Reijnder Vee 4. Heijl Coppen
Cijnsbedrag: I hoen VI stuijvers
[Kantlijn: vt fo: 197 nog een text]

207.2 Hendrick Rijm Thijs vuijt een parceel beemt genaemt de Cortbruggen onder Oisterick groot ontrent anerhlaff vaetsaet neffens 1. Jacob Strijbos 2. Frans Pompen 3. Dirck Geerits 4. de Aa
Cijnsbedrag: III oirt

207.3 Frans Hendrick Pompen vuijt een beemt genaemt de Kortbrugge groot ontrent [doorgehaald: seven copsaet] een vaetsaet neffens 1. Hendrick Rijm Tijs [Thijs] 2. Anneken Jacob Strijbos 3. Geerit Hollen 4. de Aa
Cijnsbedrag: III oirt

207v.1 Frans Hendrick Pompen [als opvolger van] de kinderen Hendrick Cleverts [Clevers] vuijt een beemt van drie copsaet genaemt de Cortbrugge neffens 1. Anneken Jacob Strijbos 2. Frans Pompen 3. de Aa 4. Geerit Hollen
Cijnsbedrag: J stuijvers

207v.2 Aert Hendrick Peeter Driessen vuijt een beemt inde Molenschutten groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Thonis Willem Vonten 2. Peer Tielens 3. Dirck Cox [Cocx] 4. Peeter Coppen erffgenamen
Cijnsbedrag: J stuijvers

207v.3 de weduwe Goort Hendrick Loeffs vuijt een beemt inde Langhstraet genaemt den Kekmisbeemt groot ontrent drie vaetsaet neffens 1. [doorgehaald: Jacob Joosten] Goort Lambert Bacx 2. Jenneken Jan Weijnen 3. Joost van Deurssen 4. de Langhstraet
Cijnsbedrag: I stuijver

208.1 Jan Wouter Coolen [Colen] uijt huijs hof en aengelach tot Oisterick geleegen groot ontrent drie vaetsaet tussen 1. Joost Faessen van Son met meer andere 2. Willem Peeter Maes 3. de straet 4. de kinderen van Geraert Baertels
Cijnsbedrag: twee hoenders I stuijver III3 ort

208.2 Jan Delis Joordens vuijt een acker groot anderhalff vaetsaet aende Molenstraet genaemt den Vogelensanck neffens 1. Rut Jacobs 2. Jenneken Pristers [Priesters] 3. Muijsers kinderen oft Aelcken Wils Smuijsers 4. de Molenstraet
Cijnsbedrag: I stuijver I duijt

208.3 Wouter Frans Deelen uijt huijs en hof inde Leenderstraet groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Willem Pompen 2. Jan Willem Engelen 3. Hendrick Aerts 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver

208.4 Leendert van Pelt vuijt beemt inde Koijbroecken groot ontrent vijff copsaet neffens 1. Hendrick van Hooff 2. Jacob van Asten 3. Mattijs Geerits 4. Trijn Verhagen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt

208v.1 Jan Hendrick Smulders vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent drie copsaet neffens 1. Hendrick Aert Wespen 2. Joost Jan Tielens 3. Aert Jan Jeucken 4. de straet
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

208v.2 Joost Jan Tielens vuijt huijs ende hoff inde Leenderstraet groot ontrent drie copsaet neffens 1. Jan van Rooij 2. Jan Hendrick Smulders 3. de straet 4. idem
Cijnsbedrag: II3 stuijvers

209.1 Joris Nelemans [als opvolger van] Dirck van Werdingen [Verwerdingen] vuijt een acker aende Heezerpat groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. den Heezerpat 2. Jan Maes 3. Willem Maes 4. scherp vuijtlopende
Cijnsbedrag: J stuijver

209.2 Peeter Hendrick van Asten vuijt een parceel ackerlants genaemt de Halffvenne groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Frans Pompen 2. Jan van Pelt 3. Jan Hendrick Bitters 4. de straet
Cijnsbedrag: I oirt

209.3 Anthonis Wouters Verbiessen [Verbiesen] uijt een stuck tot Strijp in Werken groot ontrent een vaetsaet tussen 1. Reijnder Tielens 2. de kinder van Aert Groenen 3. de straet 4. den Kerckpat
Cijnsbedrag: J stuijver

209.4 Hendrick Thonis Donckers vuijt een beemt int Molenschut groot ontrent twee vaetsaet neffens 1. Jan van Dommelen 2. Hendrick Nippen kinderen 3. Goort Bax [Bacx] 4. Willem Gielens kinderen
Cijnsbedrag: III stuijvers
[Kantlijn: gelt daer fo: 156 nogh een text van een stuijver]

210.1 de weduwe Jan Janssen Engelen vuijt huijs ende hoff tot Oisterick groot ontrent anderhalff vaetsaet neffens 1. Geerit Hollen 2. Stijntjen Berghmans 3. Libbeken Pompen 4. de straet
Cijnsbedrag: J stuijver 8te hoen

210.2 de 4 kinderen Frans Pompen vuijt een acker groot ontrent vijff copsaet inde Halffvennen neffens 1. de straet 2. de weduwe Jan Hoeben 3. Peeter van Asten 4. Jenneken Vee
Cijnsbedrag: I3 oirt

210.3 Anthonis Wouters Verbiesen uijt een stuck weijlant genamet de Neerenbeemd groot ontrent derdalf vaetsaet tussen 1. Jan Wouter Coolen [Colen] 2. Peeter Jan Belien 3. de Aa 4. Peeter Leenen
Cijnsbedrag: I stuijver I ort

210.4 Joost Andries van Deursen uijt huijs en hof groot ontrent anderhalff vaetsaet neven 1. Frans Pompen 2. de straet 3. idem 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver III3 ort

210.5 noch uijt selfde huijs boven geschreven
Cijnsbedrag: I stuijver III3 ort

210v [leeg]

211.1 Frans Hendrick Pompen vuijt een huijs met gelagh groot ontrent vijff copsaet tot Oisterick neffens 1. de straet 2. idem 3. Joost van Deurssen 4. Stijntjen weduwe Goort Loes
Cijnsbedrag: qrtt hoen II3 oirt I obulus, in gelt I stuijver III3 oirt I obulus

211.2 Sijcken Jacob van Miltenborgh alias Moff vuijt een parceel lants inde Koijen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Marij Colen kinder 2. Mattijs Heijmans kinderen 3. de heijde 4. Marijcken Coppen weduwe Jan Engelen
Cijnsbedrag: I3 oirt qrtt hoen IJ qrtt van een qrtt hoen, in gelt II stuijver

211.3 Jenneken Willem Mansvelten vuijt een acker inde Nieulanden tot Strijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jop Janssen 2. Lisken Delis 3. Barbara Geerits 4. de straet
Cijnsbedrag: J stuijver

211.4 Jop Janssen vuijt het Nieulant tot Stijp groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jen Mansvelten 2. Lijsken Delis 3. de heijde 4. de straet
Cijnsbedrag: J stuijver

211v.1 de 4 kinderen van Willem Wouter Bitters [als opvolger van] Willem ende Peercken kinderen Wouter Bitters vuijt een parceel ackerlants int Swartlant groot ontrent drie vaetsaet ontrent het Heezerven neffens 1. Peeter Donckers 2. An Meeus 3. Jacob Delen [Deelen] 4. de straet
Cijnsbedrag: I derdeel hoens I3 oirt, in gelt II stuijvers

211v.2 de 4 kinderen Willem Wouter Bitters [als opvolger van] Willem ende Peercken kinderen Wouter Bitters vuijt een parceel ackerlants int Swaertlant groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Peercke Donckers 2. Willem en Peercken voorst. 3. idem 4. de straet
Cijnsbedrag: I derdeel hoen I3 oirt, in gelt II stuijvers

211v.3 Peeter Jan Coppen vuijt een groesvelt int Rosset groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Peeter Belien 2. Jan Roelen? 3. de gemijnt 4. Goort den Prins van Euvelwegen
Cijnsbedrag: I derdeel hoen I3 oirt, in gelt II stuijvers

211v.4 Peeter Jan Belien vuijt een beemt int Rossen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan van Hooff 2. Peeter Bitters 3. de gemijnt 4. Goort Pringen [Prins] van Euvelwegen
Cijnsbedrag: I derdeel hoen I3 oirt, in gelt II stuijvers

212.1 Meus Hendrick Peter Driessen [als opvolger van] Aert soone Hendrick Peeter Driessen vuijt een beemt inde Schavijen groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Dirck Adriaen van Velthoven 2. Ida Pompen weduwe Willem Bitters 3. de kinderen Aert den Metser 4. de Molenschutten
Cijnsbedrag: I derdeel hoen I3 oirt, in gelt II stuijvers

212.2 Anthonia Peeter Bitters vuijt een beemt tot Oisterick inde Molenschuttern groot ontrent een vaetsaet neffens 1. Jan Dielis Joordens 2. Hendrick Anthonis Donckers 4. de weduwe Jan van Helden
Cijnsbedrag: I derdeel hoen IJ oirt, in gelt II stuijvers

212.3 Lauwreijs Lenaert Steijmans vuijt een stuck landts groot ontrent vierdalff vaetsaet gelegen opde Bruggerhuijs 1. Paulus Leenders 2. Jan Claessen 3. de heijde 4. idem
Cijnsbedrag: I oort

212.4 Geerit Bartels vuijt een polder aende Hulsbroecken genaemt den Verlorenhoff groot ont onbegrepen ses a seven vaetsaet 1. de heeren heijde 2. idem 3. idem 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver

212v.1 Hendrick Willem verhooff [van Hooff] vuijt een acker inde Nieulanden groot ontrent vier vaetsaet neffens 1. s'heeren aert 2. Anthonis Engelen 3. Jan Jeucken 4. Thijs Jeucken
Cijnsbedrag: I stuijver

212v.2 Jan Hendricx vuijt het Nieulant groot ontrent twee vaetaet neffens 1. Hendrick Willem van Hooff 2. de gemijn cijnsgoet 3. Jan Jeucken 4. Jan Hendricx voornoemt
Cijnsbedrag: I stuijver

212v.3 Hendricxken Thijs Swusten [Swuesten] vuijt een acker sijnde Nieuerve groot ontrent een vaetsaet aenden Santbergh tot Strijp 1. Jop Janssen 2. de straet 3. de bergen 4. de heijde
Cijnsbedrag: I oirt

212v.4 Heijlken Dielis Danckers uijt eenen acker genamet den Nieuwenberch groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Reijnder Tielens 2. de straet 3. Hendrick Cocx 4. Tonis van Stercxsel [van Sterksel]
Cijnsbedrag: II ort

A8-9 Cijnsregister leende, 1680, folio 211-211 nr. 111

213.1 Willem Hendrick Vervlaessen vuijt een acker buijten den Strijperdijck groot ontrent een halff vaetsaet neffens 1. Hendrick Leenen 2. de straet 3. Jan Willem Mansvelten 4. de heijde
Cijnsbedrag: I duijt

213.2 Anneken Jacob Strijbos vuijt een heijcamp ontrent den Leender molen groot ontrent vijff vaetsaet neffens 1. de heijde vanden heeren van Heeze ende Leende 2. idem 3. idem 4. idem
Cijnsbedrag: I stuijver

manqueert een text

2@

213v
manqueert een text

213v.1 Frans Geerit svuijt anderhalff vaetsaet nieuwe erve inde Veestraet aende Nop neffens 1. Jan Noijen 2. de straet 2. Leendert Loots 4. s'heeren aert
Cijnsbedrag: III duijten

213v.2 Frans Leendert Hannen vuijt een acker groot ontrent een vaetsat genaemt het weercken neffens 1. Jan Hendrick Smolders 2. Joost Deelis Gijsen 3. Otto Bastiaens 4. de straet
Cijnsbedrag: I stuijver